ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΑΤΕΣ 658 ΕΚΑΤ. ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Χρηματικά εντάλματα ύψους 658 εκατ. ευρώ απέρριψε το 2009 το ελεγκτικό συνέδριο τα οποία αφορούσαν παράνομες αναθέσεις, προμήθειες, και παρανομίες στη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. 

Στην έκθεση των 800 και πλέον σελίδων τα περισσότερα εντάλματα που ακυρώθηκαν αφορούν σε Δήμους της χώρας. Το ελεγκτικό συνέδριο εντοπίζει για μία ακόμη χρονιά απευθείας αναθέσεις, ενώ ακολουθήθηκε με περισσή ευκολία η κατάτμηση συμβάσεων σε μικρότερα ποσά  προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια διαγωνισμών. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η παράταση των συμβάσεων προμηθειών που είχαν συνάψει οι υπηρεσίες χωρίς να είναι νομικά κατοχυρωμένες για αυτό.

Τι βρήκαν οι ελεγκτές του κράτους:

Μη νόμιμες αποδοχές μισθών και επιδομάτων, καθώς και πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεση του ακόμα και για ανώτατους αιρετούς άρχοντες, ανώτατα αιρετά όργανα, αλλά και υπαλλήλους του δημοσίου.

Ειδικότερα:

1. Προσλήψεις φυσικών προσώπων με σύμβαση έργου οι οποίες υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών κατά παράβαση της σχετική νομοθεσίας, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις υπουργικών αποφάσεων έγκρισης και ανάθεσης εκτέλεσης έργου που καθόριζαν ως χρόνο έναρξης των συμβάσεων προγενέστερο αυτού της ημερομηνίας έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και της σύναψης των συμβάσεων των προσληφθέντων.

2. Πληρωμή υπαλλήλων με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα (απολυτήριο λυκείου).

3. Μη νόμιμη καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών σε δημοτικούς υπαλλήλους.

4.  Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης προέδρων τοπικών συμβουλίων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

5. Μη νόμιμη καταβολή θέσης ευθύνης διευθυντή.

6. Παράνομη επιδότηση υπαλλήλων για αγορά πρώτης κατοικίας.

7. Παράνομη καταβολή αμοιβών σε δικηγόρους.

8. Καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών οργάνων που δεν δικαιούνταν.

9. Παράνομη καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες για εργασίες που ανάγονται στα καθήκοντα των δημοτικών υπαλλήλων.

10. Μη νόμιμη κατάταξη υπαλλήλων σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.

11. Παράνομη καταβολή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.

12. Μη νόμιμη καταβολή σε χρήμα της αξίας των δικαιούμενων παροχών ένδυσης και γάλακτος σε εργαζόμενους Δήμου.

13. Παράνομη καταβολή αδείας σε υπαλλήλους.

14. Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης για διδακτικό έργο που προσέφεραν επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω μη προσκόμισης της άδειας της υπηρεσίας τους για ιδιωτικό έργο.

15. Μη νόμιμες προσλήψεις με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικών συνεργατών Δημάρχου χωρίς να προβλέπονται οι σχετικές θέσεις στο Δήμο.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.