ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παράνομη είναι σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η διάθεση επενδυτικών μεριδίων από την εταιρεία Neon Energy AE.

Solar-Panel4

Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία Neon Energy ΑΕ δεν έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής, προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό επενδυτικά μερίδια για υλοποίηση Φωτοβολταϊκών πάρκων, και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.

Αντίστοιχα, και ο Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Λακωνίας Λακωνική Πίστη δεν έχει  λάβει άδεια από την ΕΚ προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό συνεταιριστικά μερίδια στο πλαίσιο συμμετοχής αυτού στο επενδυτικό του πρόγραμμα, και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.

 

Σχολιάστε

Το Όνομα είναι υποχρεωτικό πεδίο.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι υποχρεωτικό πεδίο.
Το σχόλιο είναι υποχρεωτικό πεδίο.