ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καλείται να λύσει τον γόρδιο δεσμό της συνταγματικότητας ή μη, της διάταξη με βάση την οποία το Δημόσιο για τις δικές του οφειλές καλείται να πληρώσει τόκο υπερημερίας 6%, ενώ οι ιδιώτες πληρώνουν μέχρι και 12,25%.

dikastirio

Η υπόθεση φτάνει στην κορυφή της δικαστικής πυραμίδας, λόγω αντικρουόμενων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για το θέμα αυτό από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την από 28.12.2011 απόφασή της έκρινε ότι δεν είναι συνταγματική η προνομιακή μεταχείριση του δημοσίου. Στην ίδια τροχιά υπέρ των ιδιωτών είχε κινηθεί και παλιότερη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Αντίθετα ο Άρειος Πάγος με σειρά αποφάσεών δικών του αποφάσεων έχει κρίνει ότι είναι συνταγματική η επίμαχη διάκριση στην επιβολή του τόκου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχολιάστε

Το Όνομα είναι υποχρεωτικό πεδίο.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι υποχρεωτικό πεδίο.
Το σχόλιο είναι υποχρεωτικό πεδίο.