ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ

Λήγει στις 30 Μαρτίου η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Αναλυτικά, τι προβλέπει η ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και σημαντικές εκπτώσεις. 

Στις 30 Μαρτίου λήγει η διαδικασία ρύθμισης οφειλών για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει του πρόσφατου νόμου 4038/2012.

Η διοίκηση του ΙΚΑ καλεί τους οφειλέτες του Ιδρύματος να υποβάλλουν   άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν:

Α) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.12.2011, οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής και καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως την 30.04.2012. Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

ρύθμιση από 7 έως και 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Β) Ένταξη των οφειλών στο άρθρο 48 του ν.3943/11, σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης των οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. Α, με έκπτωση κατά 40% στα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2011, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής. Το ποσό της μηνιαίας δόσης στη περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί:

σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Το ποσό αυτό για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2011 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των  150  ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στις παρούσες διατάξεις εντάσσονται οφειλές προς το ΙΚΑ προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία (αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α.).

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις  ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 2  μηνών χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.