ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΛΑ «ΘΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αν θέλατε να πληροφορηθείτε το σχέδιο των Βρυξελλών για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αρκούσε να διαβάσετε το... δεύτερο μνημόνιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το απόγευμα στη δημοσιότητα την έκθεσή της για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, η οποία αποτελεί απολογισμό των έως τώρα ενεργειών της τρόικας και αναμάσημα των δεσμεύσεων που η Ελλάδα έχει αναλάβει απέναντι στους δανειστές της.

Στο προοίμιο ζητείται από τον ελληνικό λαό να στηρίξει το πρόγραμμα, καθώς σημειώνεται πως η έξοδος από την κρίση και η ανάταξη της οικονομίας απαιτούν «εθνική προσπάθεια», με τη συμμετοχή πολιτών και πολιτικών δυνάμεων. «Η άνευ προηγουμένου στήριξη θα αποδώσει καρπούς μόνο αν οι Έλληνες πολίτες ρίξουν το βάρος τους στην εφαρμογή του προγράμματος και εργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον», σημειώνεται.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή χαρακτηρίζει το Μνημόνιο ιστορική ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος. Τονίζει ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, καθώς σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει κάνει ήδη σημαντική πρόοδο, περιορίζοντας το έλλειμμα από σχεδόν 16% σε 9,25% του ΑΕΠ.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια πρόκληση μόνη της, αλλά μπορεί να αντλήσει δύναμη και υποστήριξη από τους εταίρους της. «Τα κράτη μέλη έχουν καταστήσει σαφή την αλληλεγγύη τους», αναφέρεται στην έκθεση. Εξάλλου, αυτό είχε υποστηρίξει κατά την παρουσίασή της στο ευρω-κοινοβούλιο και ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόζο.

Τι προτείνει η Κομισιόν

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι ο τόσο ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών, όσο και η παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία αποτελούν προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Κομισιόν προτείνει:

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Λήψη μέτρων για να κλείσουν οι «τρύπες» του 2013 και 2014. Πρέπει να επικεντρωθούν στην περικοπή δαπανών.
 2. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2012, εξασφαλίζοντας την αυτονομία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κυβέρνηση και τράπεζες θα πρέπει έως το τέλος του έτους να επιταχύνει τις διαδικασίες για την παροχή ρευστότητας 4 δισ. στην πραγματική οικονομία.  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προσφέρει δάνεια 160 εκατ. Ευρώ φέτος, 400 εκατ. Το 2013 και 440 εκατ. έως το 2014, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Οι επιχειρήσεις που προωθούν καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν συμβουλευτική αρωγή.
 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Έως το τέλος Ιουλίου θα πρέπει να είναι έτοιμο χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές στην εθνική συλλογική σύμβαση. Θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση των κοινωνικών εισφορών, με τρόπο που δεν θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό (προαναγγέλλοντας ουσιαστικά περικοπές επιδομάτων και παροχών).
 4. ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Περιορισμός της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών για την εξαγωγή προϊόντων και στήριξη των εξαγωγέων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες σε αγορές του εξωτερικού.
 5. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Πλήρη ενεργοποίηση του fast track και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης εταιρείας. Ο στόχος είναι η αδειοδότηση να γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες και να μην κοστίζει περισσότερα από 100 ευρώ και όλα να γίνονται μέσω υπηρεσίας «μιας στάσης».
 6. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Ριζική τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας έως το τέλος του έτους, με τη δημιουργία ενιαίας αρχής. Η Κομισιόν προτείνει το νέο σύστημα να ξεκινήσει πιλοτικά από τα πιο σπάταλα υπουργεία. Έμφαση στις ηλεκτρονικές προμήθειες και αγορά των συνηθέστερων προμηθειών με΄σω κεντρικών υπηρεσιών και συγκεκριμένου πλαισίου.
 7. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: Πλήρες άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων έως το τέλος του 2011 και ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανονισμών για τις επαγγελματικές δεξιότητες.
 8. ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ και ΔΕΗ, διαχωρισμό των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού από τις εταιρείες παραγωγής. Παροχή τεχνικής βοήθειας από την Ε.Ε. στην Ελλάδα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Εκτεταμένες αλλαγές και εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, άνοιγμα του σιδηροδρόμου σε ιδιώτες και κλείσιμο μεθοριακών σταθμών.
 10. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Άρση των εμποδίων για την πώληση υποδομών. Ολοκλήρωση της απογραφής της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου  και επιτάχυνση της καταγραφής της δημόσιας γης.
 11. ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ: Ολοκλήρωση και εφαρμογή πριν το τέλος του έτους σχεδίου δράσης για τη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και τη νεανική επιχειρηματικότητα.
 12. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Περισσότερο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κοινωνικών πόρων για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων για την ένταξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων.
 13. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Ενεργοποίηση των «επιτρόπων» στα υπουργεία, υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Δημιουργία οριζοντίων δομών στα υπουργεία. Δημιουργία οδικού χάρτη για τη διοικητική μεταρρύθμιση.
 14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Εκ των βάθρων αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Έμφαση στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και έλεγχοι σε όσους έχουν υψηλά εισοδήματα. Απλοποίηση της νομοθεσίας και εφαρμογή πολιτικής για την αντιμετώπιση της απάτης. Η Κομισιόν θεωρεί μείζον θέμα την επιστροφή ΦΠΑ 700 εκατ. Ευρώ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
 15. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, αναμόρφωση του μοντέλου διοίκησης, δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας προμηθειών, εκπόνηση σχεδίου για τη μελλοντική κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος και λήψη μέτρων κατά των αναπηρικών συντάξεων «μαϊμού».
 16. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι το ελληνικό σύστημα Δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικό σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα. Προτείνει: εκκαθάριση των δικαστικών πινακίων, ενθάρρυνση των εξωδικαστικών συμβιβασμών, «ξεσκαρτάρισμα» του αστικού κώδικα, εφαρμογή στρατηγικής για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, χρήση των νέων τεχνολογιών.
 17. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Ο μηχανισμός για την εποπτεία και τον συντονισμό των δομικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι έτοιμος έως τα μέσα του έτους.

Πως θα βοηθήσει η Ε.Ε.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι μόνο τα μισά από τα χρήματα που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής και μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (20 και 21 δισ. αντίστοιχα για την περίοδο 2007-2013) έχουν απορροφηθεί. Η Κομισιόν σημειώνει ότι έχει εντοπίσει, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση έχουν εντοπίσει 181 έργα στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, ώστε να ολοκληρωθούν πριν το 2015. Καλεί την Ελλάδα να εργαστεί για την αύξηση της απορροφητικότητας των κονδυλίων και μιλά για απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Ειδική αναφορά γίνεται στα μεγάλα οδικά έργα και στην αναδιάρθρωση των συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η «ομάδα δράσης» θα συνεχίσει να προσφέρει τεχνική βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση.

Όσον αφορά στους τομείς που η Κομισιόν εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, αυτοί είναι οι αγορά ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων και ο Τουρισμός, ενώ συνιστά στην Ελλάδα να επενδύσει στην έρευνα και καινοτομία.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.