ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και αύξηση των δημοτικών τελών

Επίτροποι και μνημόνια παντού

Αυστηρό πλαίσιο εποπτείας της εκτέλεσης των προϋπολογισμών, των ΔΕΚΟ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
Επίτροποι και μνημόνια παντού

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κανόνες παρακολούθησης ανά μήνα και ανά τρίμηνο της πορείας των εσόδων και των δαπανών των υπουργείων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (και Ιδιωτικού) Δικαίου της γενικής κυβέρνησης, των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ καθώς και  η αυτόματη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους του προϋπολογισμού τους.

Μάλιστα στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοίκησης που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή τους σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Αυτό μεταξύ άλλων θα συνεπάγεται, αναστολή προσλήψεων, υποχρεωτικές μετατάξεις, αύξηση των εσόδων τους από φόρους, τέλη,  δικαιώματα και εισφορές καθώς και αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα της περιφέρειάς τους σε ποσοστό έως και 3 τοις χιλίοις

Αναλυτικά η πρώτη πράξη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει τα ακόλουθα:

- Τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλου υπουργείου ξεχωριστά έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε αυτά θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα και προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους.

- Τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του κάθε υπουργείου των φορέων που εποπτεύει.

- Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί για κάθε υπουργείο ή φορέα γενικής κυβέρνησης περικόπτεται με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης ποσό ίσο με αυτό της απόκλισης των λειτουργικών δαπανών των υπουργείων, των επιχορηγήσεων ή της απόδοσης πόρων ( για φορείς της γενικής κυβέρνησης).

- Σε περίπτωση που στους εποπτευόμενους φορείς της γενικής κυβέρνησης για δύο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί προηγουμένως τα παραπάνω μέτρα ο υπουργός Οικονομικών ορίζει επόπτη οικονομικών υπηρεσιών οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με απόφασή του.

- Από 1.1/ 2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισμός φορέων του δημοσίου για σκοπούς άλλους πλην των επενδύσεων

- Για τις ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους στόχους άνω του 10% αναστέλλεται επίσης η καταβολή των αμοιβών του Διοικητικού τους Συμβουλίου ως την κάλυψη των αποκλίσεων.  Εάν μάλιστα τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά τους αποκλίνουν σε ποσοστό άνω του 10%η θητεία των εκτελεστικών μελών του ΔΣ του φορέα στον οποίο παρουσιάζεται η απόκλιση  λήγει αυτοδίκαια.

- Δημιουργείται στο υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώνει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους ενός ΟΤΑ άνω του 10% εισηγείται μέτρα για την κάλυψη των αποκλίσεων. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει απόκλιση για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί  μέτρα διόρθωσης τότε υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης.

Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΑ θα προχωρεί αναγκαστικά σε μέτρα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται : ρυθμίσεις για την είσπραξη των απαιτήσεων που έχει προς τρίτους, αναστολή προσλήψεων και υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μέχρι και 3 τοις χιλίοις, περιορισμό των δαπανών του μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές άλλες απολύτως ανελαστικές δαπάνες

Στη δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου-σκούπα περιλαμβάνονται πολλά που δεν ρυθμίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο, όπως π.χ. το ζήτημα της δραστικής ουσίας του φαρμάκου (γεννόσημο),η λειτουργία της αγοράς με ρυθμίσεις ακόμη και για το πως και από πού θα πωλείται το βρεφικό γάλα, ζητήματα για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, των οδηγών ΤΑΧΙ και Βυτιοφόρων, αλλά και διατάξεις για τις συντάξεις και τα εφάπαξ (καταργείται η δυνατότητα να βάζει φρένο το υπουργείο στις μειώσεις των εφάπαξ). Παράλληλα θα προβλεφθεί η καταβολή των συντάξεων κατά την τελευταία ημέρα του μήνα για όλα τα ταμεία.

Διαβάστε ολόκληρη την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε ολόκληρες τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.