ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις φορολογικές δηλώσεις

Προσοχή στους νέους κωδικούς

Ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Και αυτό διότι έχουν προστεθεί καινούργιοι κωδικοί που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Προσοχή στους νέους κωδικούς

Ορισμένοι δεν θα καταφέρουν να αποφύγουν την επιπλέον φορολόγηση δεδομένου ότι οι τόκων των καταθέσεων ή τα ομόλογα που κατέχουν (αν και έχουν κουρευτεί) θα συνυπολογιστούν στην εισφορά αλληλεγγύης. Οι φετινές δηλώσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος.

Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν τους εξής κωδικούς:

Κωδικοί 327-328:

Φέτος υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος. Οι νέοι άνω των 18 ετών ανεξάρτητα αν θα υποβάλλουν ή όχι φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από φορολογούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών κρύβει παγίδες δεδομένου ότι η εφορία ακόμα και σε μηδενικά εισοδήματα θα υπολογίσει φόρο με βάση το ατομικό ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Κωδικοί 019-020:

Συμπληρώνεται από φορολογούμενους-μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξʼ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος. Οι κωδικοί αυτοί καθιερώθηκαν προκειμένου – κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου φορολογικού νόμου- να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση όσον αφορά στο τέλος επιτηδεύματος, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι αλλά είναι κατ΄ουσίαν μισθωτοί. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και φέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες 650 ευρώ

Κωδικοί 003-004:

Συμπληρώνεται ο αριθμός των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν πρόσθετο αφορολόγητο το οποίο ανέρχεται από 7.000 ευρώ (για ένα παιδί) έως 15.000 (για τους φορολογούμενους με 4 παιδιά)

Κωδικοί 301-302:

Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό από μισθούς. Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους ακόμη και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν τη δήλωση χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αμοιβές καθώς αυτές θα δηλωθούν στο χρόνο που θα εισπραχθούν. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές το 2012 και δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχεση εργασίας ή πτώχευσης του εργοδότη δεν θα δηλώσουν τις συγκεκριμένες αποδοχές αλλά θα συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών.

Κωδικοί 204-205-206 του πίνακα:

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών (κύριες ή δευτερεύουσες) είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρώσετε 999999999.

Κωδικοί 844-845:

Συμπληρώνονται από φορολογούμενους με σκάφος με σκάφος αναψυχής. Θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους. Πέρυσι στη δήλωση ο φορολογούμενος σημείωνε μόνο το όνομα του σκάφους και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Κωδικοί 659-660:

Όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εσοδηματίες) για πρώτη φορά υποχρεούνται να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους καθώς και τα ποσά που απαλλάσσονται από το φόρο. Στους κωδικούς αυτούς θα αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων το 2012 εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, REPOS, κέρδη από μερίσματα καθώς και τα επιδόματα των πολύτεκων και τρίτεκνων οικογενειών. Από φέτος όμως, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή και αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι φορολογούμενοι εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι’ αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4%.

Κωδικοί 846-849:

Συμπληρώνεται από τις οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα. Στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν και τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων. Αν τα προστατευόμενα μέλη είναι άνω των 18 ετών τότε η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.