ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φουσκωμένος και φέτος ο λογαριασμός της εφορίας

Εισφορά αλληλεγγύης: Ποια εισοδήματα υπολογίζονται - ποια απαλλάσσονται

Τσουχτερός θα είναι και φέτος ο λογαριασμός της εφορίας. Η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1% - 4% ακόμα και στα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς (όπως τόκοι καταθέσεων άνω των 250 ευρώ και επιδόματα που λαμβάνουν άνεργοι, πολύτεκνοι, ΕΚΑΣ) καθώς και το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που πληρώνουν οι ελεύθεροι θα «φουσκώσει» τα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Εισφορά αλληλεγγύης: Ποια εισοδήματα υπολογίζονται - ποια απαλλάσσονται

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη δίνονται διευκρινίσεις για τα εισοδήματα που θα επιβαρυνθούν φέτος με ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθώς και το νέο τέλος επιτηδεύματος. Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1  Το τέλος επιτηδεύματος θα είναι Αυξημένο από 30%  έως και 100% και θα καταβληθεί  μαζί με το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012.

Το τέλος επιτηδεύματος και για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) θα επιβληθεί σε όσους επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άσκησαν δραστηριότητα μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012.  Δεν θα καταβάλουν το τέλος επιτηδεύματος μόνοι όσοι έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών στην εφορία, ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.

Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε:

-       800 ευρώ (από 400 ευρώ) για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

-       1.000 ευρώ (από 500 ευρώ) για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

-       650 ευρώ (από 500 ευρώ) για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

-       600 ευρώ (από 300 ευρώ) για κάθε υποκατάστημα.

2. Με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4%  θα επιβαρυνθούν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 οι φορολογούμενοι ανεξάρτητα από το εάν αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς. Συγκεκριμένα η εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί φέτος στα επιδόματα που καταβάλλονται σε ανέργους, αναπήρους, πολυτέκνους και χαμηλοσυνταξιούχους, στα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, στα ποσά των τόκων καταθέσεων τα οποία υπερέβησαν τα 250 ευρώ το 2012, στους τόκους από έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και REPOS, στα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων και εταιρικών μεριδίων, στα μερίσματα ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ, στις αμοιβές και τους μισθούς των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, στα εισοδήματα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και στα ποσά αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.

Τα εισοδήματα αυτά, θα δηλωθούν υποχρεωτικά και θα συναθροιστούν με τα υπόλοιπα ποσά εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ.) που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις το άθροισμα όλων αυτών των εισοδημάτων θα είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ, οπότε οι φορολογούμενοι θα υποχρεώνονται να πληρώσουν, για το συνολικό ποσό όλων των εισοδημάτων τους, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές 1% έως 4%.

Από την εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται μόνοι οι αποζημιώσεις απολύσεων, τα εφάπαξ καθώς επίσης και ορισμένα επιδόματα που δεν αποτελούν εισόδημα, όπως το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ.

Στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, του εντύπου Ε1 πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

-       Οι τόκοι καταθέσεων, που υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ κατά το έτος 2012.

-       Οι τόκοι έντοκων γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου.

-       Οι τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

-       Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.

-       Οι αμοιβές και οι μισθοί των μελών των Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών, στα ποσά των οποίων έγινε παρακράτηση φόρου 35%.

-       Η ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου.

-       Τα μερίσματα Α.Ε..

-       Τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ και οι συνεταιρισμοί κλπ.

-       Τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λ.π..

-       Τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw».

-        Το εισόδημα από πράξεις RΕΡOS.

-        Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία κάτω από 80%.

-        Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή.

-        Οι συντάξεις και τα επιδόματα που καταβλήθηκαν στις πολύτεκνες μητέρες.

-        Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

-        Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.

-        Τα μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών.

Επίσης πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά και:

-       το ΕΚΑΣ, το οποίο πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 305-306 του πίνακα 6

-        το επίδομα ανεργίας, το οποίο πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 661-662 του πίνακα 6

-        τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 995-996.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.