ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο τιμολόγιο για τους γιατρούς του ΕΣΥ

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκε ότι η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποιείται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται για τους καθηγητές 72 ευρώ, τους αναπληρωτές καθηγητές 60 ευρώ, οι επίκουροι καθηγητές 48 ευρώ και οι λέκτορες 36 ευρώ.

Το νέο τιμολόγιο για τους γιατρούς του ΕΣΥ

Νέες ρυθμίσεις, όσον αφορά στις αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ, υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, τροποποιώντας παλαιότερες αποφάσεις.

Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποιείται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται ως ακολούθως: καθηγητές 72 ευρώ, αναπληρωτές καθηγητές 60 ευρώ, επίκουροι καθηγητές 48 ευρώ, λέκτορες 36 ευρώ.

Για τους ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ: α) Των νοσοκομείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και πόλεων, όπου εδρεύουν Ιατρικές Σχολές: συντονιστές διευθυντές 64 ευρώ, διευθυντές 60 ευρώ, επιμελητές Α' 48 ευρώ, επιμελητές Β' 36 ευρώ, επιμελητές Γ’ 24 ευρώ.

β) Των υπόλοιπων νοσοκομείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο γ: συντονιστές δ/ντές 44 ευρώ, διευθυντές 40 ευρώ, επιμελητές Α' 32 ευρώ, επιμελητές Β' 24 ευρώ, επιμελητές Γ΄ 16 ευρώ,

γ) Των νοσοκομείων που εδρεύουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ Α'/73), όπως κάθε φορά ισχύει: Όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί 24 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων προβλέπονται, εξάλλου, τα παρακάτω: Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, επιπλέον του νοσηλίου και των υλικών, καθορίζεται για μικρή χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη που απαιτεί βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία: 120 ευρώ.

Για επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και περιλαμβάνονται στο κατά την κοινή υπουργική απόφαση Υ4α/οικ. 1320/1998, όπως κάθε φορά ισχύει, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, παρακρατείται από το νοσοκομείο το σύνολο του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου και αποδίδεται στους γιατρούς η ως άνω αμοιβή.

Για τις υπόλοιπες επεμβάσεις, που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, παρακρατείται από το νοσοκομείο το ημερήσιο νοσήλιο πλέον των υλικών ή φαρμάκων εκτός νοσηλίου, και της ως άνω αμοιβής.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.