ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αφιέρωμα του matrix24.gr για το Νέο Λύκειο

Οι μαθητές «πληρώνουν» τις αλλαγές στο Λύκειο

«Αν ένα άτομο δεν παίρνει την εκπαίδευση που επιθυμεί από την κοινωνία, το άτομο αυτό αδικείται από την κοινωνία». Γουίσταν Χιου Όντεν, Αμερικανός ποιητής. Το Νέο Λύκειο αδικεί τους μαθητές;  Το matrix24.gr καταγράφει τις αλλαγές που δρομολογούνται στο Λύκειο, ανιχνεύει  τα προβλήματα που θα επιφέρει η εφαρμογή του αλλά και τις επιπτώσεις του στη ζωή των μαθητών, των καθηγητών και της ελληνικής  κοινωνίας ευρύτερα. Δείτε όλο το αφιέρωμα του matrix24.gr.

Οι μαθητές «πληρώνουν» τις αλλαγές στο Λύκειο

Επιμέλεια Κώστας Τσιριμώνας

Στην προσπάθεια να αναλύσει διεξοδικά και αντικειμενικά τις μεταβολές στις οποίες  υπόκειται ο εκπαιδευτικός χάρτης, το matrix24.gr παραθέτει τις απόψεις πολιτικών, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών, ώστε οι αναγνώστες να διαμορφώσουν μια σαφή και ολοκληρωμένη άποψη.

Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο που αλλάζει  συθέμελα τη δομή του λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Ουσιαστικά προκρίνεται ένα σύστημα επαναφοράς των δεσμών με διάφορες παραλλαγές, με εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα 4 φορές κατά τη διάρκεια του λυκείου και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Σημείο τριβής έχει αποτελέσει το γεγονός, πως παρ' ότι δεν έχει ακόμη ψηφιστεί, εν τούτοις οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές της Α Λυκείου.

Οι κυριότερες αλλαγές

 • Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει και ο βαθμός του απολυτηρίου και των τριών τάξεων
 • Τα μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές μειώνονται σε 4 από 6
 • Τα επιστημονικά πεδία μειώνονται από 5 σε 4
 • Το 50 % των θεμάτων των εξεταζόμενων μαθημάτων σε κάθε τάξη θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων και θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές πανελλαδικά.
 • Αυστηροποιείται η διαδικασία προαγωγής από μια τάξη του λυκείου στην επόμενη
 • Μειώνονται ο αριθμός οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων γενικής παιδείας στην Γ λυκείου και αυξάνονται οι αντίστοιχες των ομάδων προσανατολισμού

Αναλυτικά:

Τα επιστημονικά πεδία μειώνονται από 5 σε 4 και είναι τα εξής:

 • 1ο. Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες
 • 2ο. Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες
 • 3ο. Επιστήμες υγείας
 • 4ο. Επιστήμες οικονομίας, διοίκησης και πολιτικές επιστήμες

Οι μαθητές καλούνται έως τον Οκτώβρη να επιλέξουν 2 εκ των  Επιστημονικών Πεδίων.

Οι κατευθύνσεις μετονομάζονται σε ομάδες προσανατολισμού και αντιστοιχούν σε σχολές των προαναφερθέντων επιστημονικών πεδίων. Είναι η ομάδα των Ανθρωπιστικών και Νομικών Σπουδών και η ομάδα Θετικών Επιστημών ( συγχωνεύεται η θετική και η τεχνολογική). Στην Γ Λυκείου εισάγεται και 3η ομάδα προσανατολισμού, που ονομάζεται ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών σπουδών.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της πρώτης τάξης θα διδάσκονται 9  μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 33 ωρών. Ένα από αυτά θα είναι μάθημα επιλογής. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα εκ των πληροφορικής, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού). Στα 9 μαθήματα συγκαταλέγεται μάθημα για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (project)

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της δεύτερης τάξης θα διδάσκονται 11 μαθήματα γενικής παιδείας (διάρκεια 30 ώρες) και μια εκ των 2 ομάδων προσανατολισμού (5 ώρες). Στη Β Λυκείου οι μαθητές της ομάδας Ανθρωπιστικών και Νομικών σπουδών εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, ενώ οι αντίστοιχοι της ομάδας Θετικών σπουδών στα Μαθηματικά και τη Φυσική. Προσθήκη της τελευταίας στιγμής είναι το μάθημα της πληροφορικής που θα διδάσκεται σε όλους για μία ώρα την εβδομάδα, “τρώγοντας” μία ώρα από το project.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της τρίτης τάξης θα παρακολουθούν 6 μαθήματα γενικής παιδείας (έναντι 11 σήμερα). Αυτά είναι

 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (6ώρες)
 • Θρησκευτικά (1 ώρα)
 • Ιστορία (2 ώρες)
 • Ξένη γλώσσα (2 ώρες). Οι επιλογές είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.
 • Φυσική Αγωγή (1 ώρα)
 • Πληροφορική ( 2 ώρες)

Όσον αφορά τις ομάδες προσανατολισμού, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Ανθρωπιστικές σπουδές

α)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έντεκα (11) ωρών,

β)Λατινικά, τριών (3) ωρών

γ) Ιστορία, έξι (6) ωρών.

Θετικές σπουδές

α)Φυσική, έξι (6) ωρών,

β)Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών, ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών

γ) Χημεία, έξι (6) ωρών

Οικονομικές-Πολιτικές-Κοινωνικές σπουδές

α)Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών,

β) Οικονομία & Διοίκηση , έξι (6) ωρών , όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά

Τμήματα Αρχές Φυσικών Επιστημών έξι (6) ωρών

γ) Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών έξι (6) ωρών, όσοι

επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα Ιστορία έξι (6) ωρών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι μαθητές της Α και Β Λυκείου θα εξετάζονται με ενδοσχολικές  εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της σχολικής χρονιάς, εκτός από τα επιλεγόμενα. Τα θέματα θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές πανελλαδικά και θα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά 50% από τους διδάσκοντες. Ο μαθητής για α προαχθεί από την Α στη Β και από τη Β στη Γ δεν αρκεί να συγκεντρώσει μέσο όρο 9.5, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα αλλά

 • Να επιτύχει γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10
 • Να επιτύχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 στα Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) και στην Ελληνική Γλώσσα Αρχαία, Νέα Ελληνικά και Νεοελληνική Γραμματεία)
 • Να επιτύχει μέσο όρο τουλάχιστον 8 σε όλα τα μαθήματα
 • Στη Γ λυκείου, οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα τα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης γλώσσας, της πληροφορικής και τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας ομάδας προσανατολισμού.

Για να πάρει ένας μαθητής απολυτήριο λυκείου θα πρέπει:

 • Να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 σε όλα τα μαθήματα
 • Να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 στην Ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (σε ενιαία εξέταση)
 • Να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επέλεξε
 • Να έχει μέσο όρο πάνω από 8 στα υπόλοιπα μαθήματα

 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Αφού ολοκληρώσουν τις ενδολυκειακές απολυτήριες εξετάσεις, οι μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται μειώνονται σε 4, αντί 6 σήμερα, ενώ δημιουργούνται επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης με τα ακόλουθα εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά για το 1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών και Νομικών Σπουδών, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία για το 2ο πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Βιολογία για το 3ο πεδίο των Επιστημών Υγείας, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία & Διοίκηση, Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών για το 4ο πεδίο των Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών και Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές Φυσικών Επιστημών για το 5ο πεδίο των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ θα προσμετράται ο γενικός βαθμός όλων των τάξεων του Λυκείου που υπολογίζεται ως εξής: Ο βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5, της Β΄ τάξης με συντελεστή 0,7 και της Γ΄ με 0,9. Αυτοί οι βαθμοί αθροίζονται και διαιρούνται δια τρία, σχηματίζοντας τον Βαθμό Πρόσβασης και Απόλυσης (ΒΠΑ).

«Πριμ» θα δίνεται σε υποψηφίους με υψηλότερους βαθμούς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από τον μέσο όρο του Λυκείου, αναπροσαρμόζοντας τον ΒΠΑ ως εξής :

1.   Όταν ο Β.Π.Α. είναι μεγαλύτερος του μέσου όρου της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, τότε ο Μ.Ο. των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με συντελεστές 0,5 και 0,7 και 0,9 και τα γινόμενα αυτών αθροίζονται και διαιρούνται δια του τρία. Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2.   Όταν ο Β.Π.Α. είναι μικρότερος του μέσου όρου της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, τότε ο γενικός

βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου προσαυξανόμενος κατά μία μονάδα και πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,5, ο γενικός βαθμός προαγωγής της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου προσαυξανόμενος κατά μία μονάδα και πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,7 και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου προσαυξανόμενος κατά μία μονάδα και πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,9 αθροίζονται και διαιρούνται δια τουτρία. Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μάλιστα σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα δίνεται η δυνατότητα στα ΑΕΙ να καθορίζουν τους συντελεστές βαρύτητας σε ορισμένα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενό τους κατά περίπτωσιν, κάτι που αναμένεται να διευκρινιστεί στην πορεία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Το νέο Επαγγελματικό Λύκειο θα προσφέρει δύο κύκλους σπουδών : το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών και την προαιρετική τάξη μαθητείας, σε τέταρτο έτος σπουδών, όπου οι μαθητές με ένα συμβολικό ποσό θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στους απόφοιτους τους δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών θα χορηγείται απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου, ενώ οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας θα λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές των ΤΕΙ όπου θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα ( 2 γενικής παιδείας και 2 ειδικότητας).

Οι ομάδες προσανατολισμού θα είναι επίσης τέσσερις:

 • Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας
 • Γεωπονίας
 • Τεχνολογίας, Τροφίμων και Διατροφής
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τέλος συστήνεται Εθνικός Οργανισμός εξετάσεων, που επιφορτίζεται με την παρακολούθηση και λειτουργία του νέου συστήματος.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.