ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικά παραδείγματα και όλο το νομοσχέδιο

Πως θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια

Φόρους για πρώτη φορά θα κληθούν να πληρώσουν από το 2014 οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Πως θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να εισπράξει περίπου 600 εκατ. ευρώ από τα αγροτεμάχια και συνολικά από όλες τις κατηγορίες ακινήτων τα 2,9 δισ. ευρώ.

Οι φόροι ωστόσο για τους περισσότερους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων θα είναι σχετικά χαμηλοί. Βέβαια, ο τελικός φόρος δηλαδή εάν συνυπολογισθούν κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια, μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Και αυτό διότι μέχρι σήμερα τα αγροτεμάχια εξαιρούνταν της φορολογίας (και από το ΕΕΤΑ και από το ΦΑΠ) ενώ τα οικόπεδα (εντός σχεδίου ή οικισμού) εξαιρούνταν από το ειδικό τέλος ακινήτων αλλά φορολογούνταν με βάση τους συντελεστές του ΦΑΠ και εφόσον η ατομική περιουσία του ιδιοκτήτη ξεπερνούσε τα 200.000 ευρώ (αντικειμενική αξία).

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο φόρος για τα αγροτεμάχια προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με τους εξής συντελεστές:

-Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο (βλ. πίνακα)
-Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου , προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ) (βλ. πίνακα)
-Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (βλ. πίνακα)
- Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (βλ. πίνακα).
-Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2.
- Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.
Ο φόρος προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής:
Φόρος=Επιφάνεια αγροτεμαχίου (μ2)xΒΣΦx ΣΘxΣΧxΣΑΘxΣΑΕxΣΠxΣΚ(όπου αυτός ισχύει).

Παράδειγμα

Επιφάνεια 3.000 τ.μ.
Ελάχιστη αξία – Συντελεστής θέσης 0,30 ανά τ.μ. 1
Απόσταση από θάλασσα Πάνω από 800 μέτρα 1
Απομείωση επιφάνειας 1
Χρήση Βοσκότοπος 0,8
Πρόσοψη Αγροτική οδός 1,2
Κατοικία Όχι

Φόρος αγροτεμαχίου = 3.000 χ 0,0015 € χ 1 χ 0,8 χ 1 χ 1 χ 1,2 = 4,32

Παράδειγμα

Επιφάνεια 40.000 τ.μ.
Ελάχιστη αξία – Συντελεστής θέσης 0,30 ανά τ.μ. 1
Απόσταση από θάλασσα Πάνω από 800 μέτρα 1
Απομείωση επιφάνειας 1
Χρήση Ελαιοκαλλιέργεια 2
Πρόσοψη Επαρχιακή οδός 1,2
Κατοικία Όχι

Φόρος αγροτεμαχίου = 40.000 χ 0,0015 € χ 1 χ 2 χ 1 χ 1 χ 1,2 = 144,00

Παράδειγμα

Επιφάνεια 50.000 τ.μ.
Ελάχιστη αξία – Συντελεστής θέσης 1,10 ανά τ.μ. 1,5
Απόσταση από θάλασσα 650 μέτρα 1,2
Απομείωση επιφάνειας 1
Χρήση Δενδροκαλλιέργεια 2,5
Πρόσοψη Επαρχιακή οδός 1,2
Κατοικία Όχι

Φόρος αγροτεμαχίου = 50.000 χ 0,0015 € χ 1,5 χ 2,5 χ 1,2 χ 1 χ 1,2 = 405,00

Δείτε όλο το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, όπως το αποκάλυψε χθες, το matrix24.gr

Δείτε επίσης τα παραδείγματα του υπουργείου Οικονομικών

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.