ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικά παραδείγματα

Δείτε τι φόρο θα πληρώσετε για σπίτια, χωράφια, πιλοτές και μαντριά

Με στόχο την είσπραξη 3,6 δισ. ευρώ το υπουργείο Οικονομικών έδωσε χθες στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για τη φορολόγηση των ακινήτων.

Δείτε τι φόρο θα πληρώσετε για σπίτια, χωράφια, πιλοτές και μαντριά

Με τον ενιαίο φόρος ακινήτων που θα εφαρμοσθεί το 2014 θα φορολογηθούν τα κτίσματα, τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμού καθώς και τα αγροτεμάχια. Επίσης, θα φορολογηθούν, οι θέσεις στάθμευσης, οι βοηθητικοί χώροι και οι πισίνες που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών. Ο φόρος θα καταβληθεί σε δόσεις, ενώ όσοι τον πληρώσουν εφάπαξ θα έχουν έκπτωση 1,5%.

Ο Ενιαίος φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα  με κριτήριο την έκταση, την τοποθεσία και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπ’ αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας των φορολογουμένων- ιδιοκτητών.

Ο ΕΝΦΑ, αφού επιβληθεί επί του ακινήτου κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. πως τονίζεται στην επιστολή του υπουργείου Οικονομικών όλα τα ακίνητα είναι αντικείμενο φορολογίας, εκτός αυτών που ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα, ενώ προκειμένου για άλλους φορείς του Δημοσίου, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.λπ. είναι όλοι υποκείμενοι στο φόρο για ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ακίνητα που είναι δεσμευμένα από το δημόσιο, χωρίς καμία αποζημίωση, ή θα έπρεπε να έχουν αποδεσμευτεί ή αποζημιωθεί για την απαλλοτρίωσή τους και το δημόσιο δεν το πράττει. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, οπότε υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται ολοσχερώς του φόρου. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου.

Κατοικίες 

Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3 ευρώ ανα τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και  καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.

Ειδικότερα:

1. Δημιουργούνται 20 φορολογικές ζώνες  από 2,3 ευρώ ανα τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τιμήζώνης άνω των 5.001 ευρώ.

2. Ο ΕΝ.Φ.Α. προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου , του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων, και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση,  ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ   x ΣΠ  x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

Οικόπεδα 

Μεγάλες ποσά φόρου θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού. Τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα υποστούν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων σε περιοχές με υψηλή μοναδιαία αξίας γης καθώς και όσοι έχουν κτίσμα εντός του οικοπέδου. Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται 25 συντελεστές ανάλογα με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και  30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αγροτεμάχια 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015ευρώ)  ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με τους εξής συντελεστές:

-Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο

-Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου , προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)

-Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα

- Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας

-Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, ή επαρχιακή  τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2 και 1,1 αντίστοιχα.

- Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου  εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τετραγωνικά μέτρα  ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

 

Παραδείγματα φορολόγησης ακινήτων 

  1.     Διαμέρισμα 120 τ.μ. τρίτου ορόφου, 15 ετών στην Αγία Παρασκευή με μια πρόσοψη και τιμή ζώνης 1.400 ευρώ/τμ.

- Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 2013 (ΕΕΤΑ): 561 ευρώ.

- ΦΑΠ 2013: 0

- Ενιαίας Φόρος Ακινήτων 2014: 489,55 ευρώ.

Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης: 71,45 ευρώ ή 12,7%.

2. Διαμέρισμα 70 τμ πρώτου ορόφου 20 ετών στην Καλλιθέα με μια πρόσοψη και τιμή ζώνης 1.150 ευρώ/τμ

- Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 2013 (ΕΕΤΑ):  312,37 ευρώ.

- ΦΑΠ 2013: 0

- Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014: 237,55 ευρώ.

Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης: 74,81 ευρώ ή 23,9%

 3. Διαμέρισμα 100 τ.μ  15 ετών στο Παλαιό Φάληρο στο δεύτερο όροφο, με πρόσοψη σε δύο δρόμους και τιμή ζώνης 1.750 ευρώ 

- Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 2013 : 561 ευρώ

- ΦΑΠ 2013 : 0

- Ενιαίος Φόρος Ακινήτων  2014 : 416,16 ευρώ

Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης: 144,84 ευρώ ή 26,7%

 4. Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. τρίτου ορόφου στο Χαλάνδρι, 15ετίας, με μια πρόσοψη και τιμή ζώνης 2.650 ευρώ. Παράλληλα έχει:  ένα αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης με ελιές και πρόσοψη σε επαρχιακή οδό και ένα ακόμη αγροτεμάχιο στο Ρέθυμνο 10 στρεμμάτων δενδροκαλλιέργεια 500 από τη θάλασσα και πρόσοψη σε επαρχιακή οδό.

Φόρος για το διαμέρισμα 

- Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 2013: 935 ευρώ

- ΦΑΠ 2013:  130 ευρώ

- Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014: 793 ευρώ.

Φόρος για τα αγροτεμάχια 

Φόρος 2013: 0

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014 για το αγροτεμάχιο στο Ηράκλειο: 51,97 ευρώ.

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014 για το αγροτεμάχιο στο Ρέθυμνο: 173,25  ευρώ.

Συνολική φορολογική επιβάρυνση για το 2013: 1.065 ευρώ

Συνολική φορολογική επιβάρυνση για το 2014:  1.018,22 ευρώ.

Ελάφρυνση 46,78 ευρώ ή 4,39%

 

5. Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. πέμπτου ορόφου στην Ηλιούπολη 10ετίας με δυο προσόψεις και αντικειμενική αξία 1.900 ευρώ το τ.μ. Παράλληλα έχει ένα αγροτεμάχιο 3 στρεμμάτων στην Αρτέμιδα 300 μέτρα από τη θάλασσα με δενδροκαλλιέργεια και πρόσοψη σε επαρχιακή οδό.

Φόρος για το διαμέρισμα:

- Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 2013: 469,20 ευρώ

- ΦΑΠ 2013:  0

- Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014: 434,94  ευρώ.

Φόρος για το αγροτεμάχιο:

- Φόρος 2013: 0

- Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014: 47,52 ευρώ.

Συνολική φορολογική επιβάρυνση για το 2013: 469,20  ευρώ

Συνολική φορολογική επιβάρυνση για το 2014:  482,46 ευρώ.

Επιβάρυνση: 13,26 ευρώ ή 2,8%

Παραδείγματα αγροτεμάχια 

1. Αγροτεμάχιο 3,5 στρεμμάτων  με μονοετή καλλιέργεια,  σε περιοχή του Δήμου Ραφήνας με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό και απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα από τη θάλασσα.

Φόρος αγροτεμαχίου:  20,21  ευρώ

2. Αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων  με δενδροκαλλιέργειες στην Παιανία με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει εξοχική κατοικία 120 τ.μ.

Φόρος αγροτεμαχίου: 577,50 ευρώ

3. Αγροτεμάχιο 2,5 στρεμμάτων  με μονοετή καλλιέργεια, σε περιοχή της Μυκόνου, σε απόσταση 200 μέτρων από τη θάλασσα, με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό. Στο αγροτεμάχιο υπάρχει εξοχική κατοικία 150 τ.μ.

Φόρος αγροτεμαχίου: 144,37 ευρώ

4.  Αγροτεμάχιο 1 στρέμμα με δενδροκαλλιέργεια, σε περιοχή του Δήμου Νάξου, σε απόσταση 100 μέτρων από τη θάλασσα, με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό και με εξοχική κατοικία 160 τ.μ. εντός αυτού.

Φόρος αγροτεμαχίου:  173,25 ευρώ.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.