ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστιες επιβαρύνσεις για τους ...έχοντες

Αναλυτικά παραδείγματα για το πως θα φορολογηθούν τα ακίνητα

Με μοναδικό σκοπό τη ψήφιση του νέου συστήματος φορολόγησης των ακινήτων η κυβέρνηση έκανε βήματα πίσω ικανοποιώντας τα αιτήματα  των κοινοβολευτικών ομάδων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά παραδείγματα για το πως θα φορολογηθούν τα ακίνητα

Ωστόσο, το νέο σύστημα κατά ομολογία των βουλευτών επιβαρύνει υπέρμετρα τη «μεγάλη» ακίνητη περιουσία η οποία μάλιστα θα φορολογηθεί με αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σημειώνεται  ότι κατά την παρουσίαση του σχεδίου στους βουλευτές τονίσθηκε ότι οι μόνοι που θα πληρώσουν περισσότερα από φέτος είναι αυτοί που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία σε αστικά οικόπεδα!

Το αίτημα κυρίως των βουλευτών της περιφέρειας ήταν να μειωθούν οι επιβαρύνσεις για τους αγρότες, όπως και έγινε.

Με το νέο σχέδιο η κυβέρνηση υπολογίζει να εισπράξει 2,65 δισ. ευρώ. Βέβαια για να εισπραχθεί το ποσό αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούν φόροι στους ιδιοκτήτες ακινήτων ύψους 3,24 δισ. ευρώ. Και αυτό διότι εκτιμάται από την κυβέρνηση ότι 8 στους 10 ιδιοκτήτες  θα καταφέρουν να πληρώσουν τους φόρους ακινήτων.

Οι έχοντες ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ θα πληρώσουν τμήμα των ελαφρύνσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες  αυτοί θα πληρώσουν δύο φόρους. Τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και τον Συμπληρωματικό Φόρο (πρώην Φόρος Ακίνητη Περιουσίας). Μάλιστα για τον συμπληρωματικό φόρο θα πληρώσουν το 2014 περίπου 380 εκατ. ευρώ.

Τι προβλεπει το νέο σχέδιο για τα ακίνητα

Το 2014 ο φόρος στα ακίνητα θα αποτελείται από τον κύριο φόρο (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) και των συμπληρωματικό φόρο. Τον κύριο φόρο θα πληρώσουν όσοι διαθέτουν κατοικίες, οικόπεδακαι αγροτεμάχια ξεχωριστά για κάθε ακίνητο. Ο συμπληρωματικός φόρος θα υπλογιστεί στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας με αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλιμακα.

Αστικά ακίνητα (κατοικίες)

1. Οι συντελεστές ανέρχονται σε 12 και ξεκινούν από 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνουν τα 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5000 ευρώ το τ.μ.
Ο φόρος στις κατοικίες θα είναι μειωμένος κατά16% μεσοσταθμικά σε σχλέση με το έκτακτο ειδικό τέοος ακινήτων που πληρώνεται σήμεραμέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

2.Ο φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρατου ακινήτου, του βασικού συντελεστή, του συντελεστή παλαιότητας και του συντελεστή ορόφου.
Τα κτίρια ειδικής χρήσης θα εχουν μειωμένους συντελεστές κατά 50%, πλην των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή. Οιβοηθητικοίχώροι γιακαθε είδους κτίριο στο 10% του κανονικού συντελεστή.

Οικόπεδα
1. Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 25 συντελεστές ανάλογα με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου.
Οι συντελστές ξεκινούν από 3 ευρώ το στρέμμα καθ φθάνουν τα 9.000 ευρώ ανα στρέμα. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο φόρος θαείναι χαμηλότερος από 70-90% σε σχέση με το σχέδιο νόμου που ήταν στη διαβούλευση (μεσοσταθμικά 83%). Βέβαια οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας θαπληρώσουν και τον συμπληρωματικό φόρο με αποτέλεσμα να πρίκειται για μία λογιστική μείωση και όχι πραγματική.

Κατά την ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημκρατίας διατυπώθηκε το εξής παράδειγμα. Ιδιοκήτης αδόμητου οικοπέδου ενός στρέμματος στην Εκάλη κατέβαλε το 2013 φόρο ακίνητης περιουσίας 11.500 ευρώ. Με τον νέοφόρο ακινήτων και τον συμπληρωματικό φορο  θα πληρώσει 15.000 και όχι 27.000 που προέβλεπετο προηγούμενο σχέδιο που είχε δημοσιοποιηθεί.

Αγροτεμάχια

Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 1 ευρώ ανα στρέμμασε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής:
-Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο
-Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου , προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ).Συγκεκριμένα για δασικά συντελεστής 0,1, βοσκότοποι 0,5, καλλιέργειες κάθε είδους 2, λατομεία 5 εκθέσεις 8 .
- Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου  εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.
Συμπληρωματικός Φόρος (πρώην ΦΑΠ)
- Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αστικών ακινήτων (κατοικιών και εντός σχεδίου οικοπέδων).

Tο αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα  200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ. Ο πρώτος συντελεστής ανέρχεται σε 0,1 για αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας 300.001- 400.000 ευρώ. Τα 300.000 ευρώ είναι αφορολόγητα οπότε θα φορολογηθούν τα υπόλοιπα 100.000 ευρώ με συντελεστή 0,1.
Ο ανώτατος συντελεστής ανέρχεται στο 1% για ακίνητα περιουσίας άνω των 800.000 ευρώ. Οι συντελεστές των νομικών προσώπων μειώνονται κατά 50% Τα νομικά πρόσωπα
 
Παραδείγματα

Κατοικίες

- Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του μεζονέτα 200 τ.μ. 10ετίας με μια πρόσοψη σε περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
- Φόρος αρχικό σχέδιο: 4.028 ευρώ
- Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 3.080 ευρώ
- Συμπληρωματικός φόρος (πρώην ΦΑΠ): 3.900 ευρώ
Συνολική επιβάρυνση με το νέο σχέδιο για 2014: 6.980 ευρώ
Επιβάρυνση: 2.952 ευρώ

- Φορολογούμενος διαθέτει διαμέρισμα 100 τμ. 15ετίας πρώτου ορόφου με μία πρόσοψη σε περιοχή με τιμή ζώνης 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
- Φόρος με αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 255,53 ευρώ.
- Φόρος με νέο σχέδιο Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 222,20 ευρώ
Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 33,33 ευρώ

Οικόπεδα

Φορολογούμενος έχει οικόπεδο 500 τμ. σε περιοχή με μοναδιαία αξία 5.000 ευρώ/τμ.
Φόρος:
•         Φόρος με αρχικό σχέδιο: 15.000 ευρώ.
•         Φόρος με νέο σχέδιο Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 4.500 ευρώ
Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 10.500 ευρώ.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.