ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φόρος υπεραξίας» στους πωλητές

Νέο χαράτσι στα ακίνητα

Φόρους χιλιάδων ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων προχωρήσουν στη πώληση των ακινήτων τους. Ο νέος φόρος υπεραξίας κρύβει τεράστιες επιβαρύνσεις για όλους τους πωλητές, ενώ οι συμβολαιογράφοι (ως υπεύθυνοι σύνταξης των συμβολαίων και απόδοσης του φόρου στο δημόσιο) αδυνατούν προς το παρόν να υπολογίσουν το νέο χαράτσι.

Νέο χαράτσι στα ακίνητα

Ο φόρος υπεραξίας με συντελεστή 15% επιβάλλεται στους πωλητές ακινήτων και προκύπτει από τη διαφορά της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου.

Τις τελευταίες μέρες, γίνονται συσκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών με στόχο να λυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν ως προς τον υπολογισμό του φόρου, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να τροποποιηθούν οι συντελεστές δεδομένου ότι προκύπτουν τεράστια ποσά φόρου για τους περισσότερους πωλητές ακινήτων.

Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν:

-στις πωλήσεις ακινήτων από αντιπαροχή

- στα δομημένα ακίνητα για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθεί το κόστος κατασκευής της οικοδομής

- στις περιπτώσεις επικαρπίας και ψιλής κυριότητας

- στα ακίνητα κυρίως της επαρχίας που αποκτήθηκαν με χρησικτησία.

Με βάση τον νόμο ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη. Η τιμή κτήσης είναι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή το πραγματικό τίμημα που καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά ή το πραγματικό κόστος σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίμημα, η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου ή κατοχής κατά το χρόνο κτήσης. Δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο κτήσης ή η αξία την οποία προσδιόρισε η εφορία για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, την εποχή που ο πωλητής απέκτησε το ακίνητο. Σε περίπτωση που το πωλούμενο ακίνητο έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς ή κατά το χρόνο κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική.

Η υπεραξία αυτή μειώνεται με συντελεστές ανάλογα με τη παλαιότητα του ακινήτου ως εξής:

-από 1 έως 5 έτη: 0,95

- 5- 10 έτη: 0,87

-10- 15 έτη: 0,79

-15- 20 έτη: 0,73

- 20- 25 έτη: 0,66

- πάνω από 25 έτη: 0,61

Η υπεραξία, απομειωμένη, με τους παραπάνω συντελεστές, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε τουλάχιστον έτη και δεν πραγματοποίησε άλλη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εντός της περιόδου διακράτησης.

Ο προσδιορισμός της υπεραξίας και ο υπολογισμός του φόρου γίνονται με ευθύνη των συμβολαιογράφων με τη συμπλήρωση της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

Οι συμβολαιογράφοι πρέπει να παρακρατήσουν από τον πωλητή τον φόρο υπεραξίας 15%, με βάση την «ταυτότητα οφειλής» που θα έχει εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ.

Μετά τη βεβαίωση του φόρου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα εκδοθεί ταυτότητα οφειλής και ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί στην τράπεζα.

Παράδειγμα:

-Ακίνητο το οποίο αγοράσθηκε το 2001 έναντι 170.000 ευρώ. Το 2014 πωλείται 270.000 ευρώ. Ο φόρος υπεραξίας προκύπτει ως εξής:

Υπεραξία ακινήτου: 270.000 ευρώ-170.000 ευρώ = 100.000 ευρώ

Ποσοστό Απομείωσης = 0,79 (13 χρόνια διακράτηση ακινήτου από τον πωλητή) 100.000 χ 0,79 = 79.000 ευρώ

Απαλλαγή φόρου υπεραξίας = 25.000 ευρώ

Φόρος: 79.000- 25.000 χ 15% = 8.100 ευρώ

2 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
  1. Pingback: Απέχουν από αγοραπωλησίες οι συμβολαιογράφοι | Matrix24.GR | Αποκλειστικές ειδήσεις, παραπολιτικά. 23/01/2014

    […] «ανεφάρμοστο στην πράξη» το νέο φόρο υπεραξίας στα ακίνητα, επισημαίνοντας ότι εγκυμονεί κινδύνους […]

  2. Pingback: Απέχουν από αγοραπωλησίες οι συμβολαιογράφοι λόγω του φόρου υπεραξίας ακινήτων | Matrix24.GR | Αποκλειστικές ειδήσεις, παραπολιτικά. 23/01/2014

    […] «ανεφάρμοστο στην πράξη» το νέο φόρο υπεραξίας στα ακίνητα, επισημαίνοντας ότι εγκυμονεί κινδύνους […]

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.