ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Εξαιρούνται από το φόρο υπεραξίας ακίνητα πριν από το 1995

Την εξαίρεση από το φόρο υπεραξίας ακινήτων που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995 προβλεπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου ενώ μειώνονται οι επιβαρύνσεις για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.

Σχετικά με το φόρο εισηγμένων μετοχών απαλλάσσονται οι μικρομέτοχοι. Ειδικότερα ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1 Ιανουαρίου 2009 και έπειτα. Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στα πρόστιμα. Για τις περισσότερες παραβάσεις από επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο μειώνεται στα 250 από τα 1000 ευρώ, ενώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία μειώνεται στα 500 από 2.500 ευρώ βάζοντας και οροφή για πολλαπλές παραβάσεις τα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

Στο πολυνομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί ευνοικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που προβλέπουν:

-Την κατάργηση της παρακράτησης φόρου με συντελεστή 20% στις αμοιβές των επιχειρήσεων για δικαιώματα σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

-Σε ότι αφορά στα αποθεματικά εταιρειών από Sale and Lease Back παραμένουν αφορολόγητα για ισολογισμούς που κλείνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτάται φορολογείται ως έσοδο σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

- Με το σχέδιο νόμου διορθώνονται σειρά από στρεβλώσεις στο χώρο του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την καταβολή τελών κυκλοφορίας για όσους ιδιοκτήτες ή εμπόρους αυτοκινήτων πωλούν τα οχήματά τους στο εξωτερικό και έχουν κατατεθειμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας. Σε ότι αφορά στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας δεν θα λαμβάνεται η ημερομηνία εισαγωγής τους στην Ελλάδα αλλά η ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον καθορισμό του φόρου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.