ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις κεφαλαίου 6 δισ. ευρώ

Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες

Ποια τα σχέδια των τραπεζών για την επόμενη ημέρα – Ισχυρή αισιοδοξία για τις αυξήσεις κεφαλαίου της Πειραιώς, της Alpha και της Eurobank.

Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες

Με αυξήσεις κεφαλαίου σχεδόν 6 δισ. ευρώ απαντούν οι τράπεζες στο stress test της Τράπεζας της Ελλάδος. Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank πατώντας στις πολύ καλές επιδόσεις τους –καθώς και η δυο εμφάνισαν μικρές κεφαλαιακές ανάγκες – αλλά και εκμεταλλευόμενες το εξαιρετικά θετικό κλίμα στις αγορές για ελληνικές επενδύσεις θα πραγματοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου 1,7 δισ. ευρώ η πρώτη και 1 δισ. ευρώ η δεύτερη. Παράλληλα την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank η οποία θα ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ. Αντίθετα η Εθνική Τράπεζα θα καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και θυγατρικών εταιριών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών όπως προέκυψαν από το stress test διαμορφώνονται σε 6,38 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 5,8 δις. ευρώ αφορούν τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναλυτικά οι κεφαλαιακές ανάγκες διαμορφώνονται σε: 2,94 δισ. ευρώ η Eurobank, 2,18 δισ. ευρώ η Εθνική Τράπεζα, 425 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς, η 262 εκατ. ευρώ η Alpha Bank, 397 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Αττικής και 169 εκατ. ευρώ η Πανελλήνια.

Αναλυτικά τα σχέδια των συστημικών τραπεζών για την επόμενη ημέρα είναι:

Τράπεζας Πειραιώς: Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ, με στόχο να ενισχυθεί η ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα ανακοίνωσε την επιστροφή στις διεθνείς αγορές για την άντληση ρευστότητας 5 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Πρόκειται για την πρώτη σχετική κίνηση που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα και στόχος του ομίλου είναι η άντληση, μέσω ομολογιακής έκδοσης, κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για την έκδοση ομολόγου κύριου χρέους, δηλαδή δεν καλύπτεται από εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις. Τέλος, η τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2013, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ, επίδοση που επηρεάζεται καθοριστικά από την αρνητική υπεραξία από τις εξαγορές, συνολικού ύψους 3,81 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου, το Δ.Σ. της τράπεζας αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαρτίου 2014, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η αύξηση θα ανέλθει στα 1,75 δισ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η διοίκηση της τράπεζας θα εξετάσει τη δυνατότητα, στον βαθμό που είναι νομικά δυνατό, να προσφέρει προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας και στους κατόχους warrants. Στόχος της αύξησης είναι να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 425 εκατ. στο βασικό και 757 εκατ. στο δυσμενές σενάριο καθώς και να αποπληρώσει πλήρως τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου ύψους 750 εκατ. ευρώ. Με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου, ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για την Πειραιώς, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει στόχο την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα για την αποπληρωμή κεφαλαίων καταβεβλημένων από το ελληνικό Δημόσιο και την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. Προσδοκούμε ότι η πρωτοβουλία μας θα λάβει ισχυρή υποστήριξη από τους υφιστάμενους μετόχους μας, καθώς επίσης και από άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό».

Εθνική Τράπεζα: Χωρίς αύξηση κεφαλαίου θα καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες η Εθνική Τράπεζα. Όπως ανακοινώθηκε χθες από την τράπεζα: «Σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τις 15 Απριλίου 2014 η Εθνική θα καταθέσει σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών που θα υλοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το σχέδιο αυτό θα καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, το ποσό των 2,183 δισ. ευρώ μπορεί να καλυφθεί από πωλήσεις θυγατρικών και περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ άλλων εξετάζονται η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η πώληση των Α/Κ (ήδη η τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με ξένο επενδυτή) καθώς και η πώληση ποσοστού άνω του 40% της Finansbank. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του stress test, σημειώνουν ότι η Εθνική είχε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα μεταξύ όλων των τραπεζών, ενώ οι κεφαλαιακές ανάγκες δημιουργήθηκαν εξαιτίας της θυγατρικής της στην Τουρκία. Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του stress test η Εθνική ανακοίνωσε: «Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Εθνική Τράπεζα σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως προέκυψαν από την άσκηση που διενεργήθηκε, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της BlackRock. Αναφορικά με τις δυνητικές ζημίες του εγχωρίου χαρτοφυλακίου δανείων από την άσκηση της BlackRock, η Εθνική Τράπεζα τοποθετείται σε καλύτερη θέση σε σχέση με την αγορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες που ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον όμιλο της Εθνικής και ανέρχονται σε 2,183 εκατ. ευρώ, προκύπτουν ουσιαστικά από τη Finansbank βάσει όμως μιας εξαιρετικά δυσμενούς άσκησης προσομοίωσης (stress test) που έχει συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης (baseline)».

Eurobank: Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Eurobank με σκοπό τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3 δισ. ευρώ. Πηγές της τράπεζας σημειώνουν ότι το αποτέλεσμα του stress test, σύμφωνα με το οποίο οι κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank διαμορφώνονται στα 2,9 δισ. ευρώ βρίσκονται μέσα στο εύρος που αναμένονταν. Υπογραμμίζουν ότι είναι όλα έτοιμα για να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει πολύ ισχυρό. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Eurobank η αύξηση κεφαλαίου, εφόσον εκπληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, θα ξεκινήσει μετά τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου με στόχο το εγχείρημα να ολοκληρωθεί τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.  Στόχος είναι το σύνολο της αύξησης να καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια. Ομάδα στρατηγικών επενδυτών θα  καλύψουν σχεδόν το 40% του ποσού της αύξησης ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Σε ότι αφορά το στρατηγικό επενδυτή έχουν επιλεγεί ορισμένα funds, μεταξύ αυτών και η Fairfax, που ήδη έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας (Eurobank Properties, Όμιλος Μυτιληναίος). Στελέχη της τράπεζας υπογραμμίζουν τις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις σε μακροοικονομικό επίπεδο και την ριζική βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Σημειώνουν ότι όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι την εφετινή χρονιά η χώρα θα επιστρέψει σε ανοδική πορεία ξεπερνώντας μάλιστα τις επίσημες προβλέψεις, ενώ, υπό προϋποθέσεις, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα είναι πολύ μεγάλο ενώ σε ότι αφορά την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει δεδομένο και ισχυρό.

Alpha Bank: Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 1 δισ. ευρώ θα προχωρήσει άμεσα η Alpha Bank. Οι σχετικές λεπτομέρειες είναι πιθανό να ανακοινωθούν ακόμα και σήμερα. Στελέχη του ομίλου δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για την κατάταξη της τράπεζας στην άσκηση προσομοίωσης και τις οριακές κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 262 εκατ. ευρώ που προέκυψαν. Πηγές της τράπεζας τονίζουν την εξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή θέση της υπογραμμίζοντας ότι από τα στοιχεία προκύπτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων, ενώ σημειώνουν την εξαιρετικά συντηρητική προσέγγιση της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου, αυτή θα ανέλθει στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ και κύριος στόχος είναι η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ. Στελέχη της Alpha Bank υπογραμμίζουν ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα για την αποδέσμευσή της από την κρατική βοήθεια και την πλήρη ανάληψη του ελέγχου από τους μετόχους της. Στόχος της διοίκησης είναι η αύξηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Ετσι τις επόμενες ημέρες θα οριστεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με στόχο μέσα στον Μάρτιο να ξεκινήσει η διαδικασία. Το προηγούμενο διάστημα η τράπεζα είχε έρθει σε επαφή με ξένους επενδυτικούς οίκους και θεσμικούς επενδυτές όπου διαπιστώθηκε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Όπως εκτιμούν, το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον σε συνδυασμό με την εξαιρετική επίδοση της τράπεζας στο stress test δημιουργεί ισχυρή αισιοδοξία για την έκβαση του εγχειρήματος. Στελέχη της τράπεζας επισημαίνουν ότι η αύξηση κεφαλαίου θα έχει τέτοια δομή ώστε να διασφαλιστεί η θέση των παλαιών μετόχων και των κατόχων warrants. Όπως σημειώνουν, οι μέτοχοι της Alpha Bank έχουν υποστεί τη μικρότερη απομείωση σε σχέση με τους μετόχους των άλλων τραπεζών και για τη διοίκηση η διατήρηση της αξίας των υφιστάμενων μετόχων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες ώστε η δομή της αύξησης κεφαλαίου να είναι τέτοια που θα εξασφαλίζει τους παλαιούς μετόχους και τους κατόχους warrants και θα τους δίνει κάποια προνόμια για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.