ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνέντευξη Αθανασίου

Οι 14 αλλαγές στο χάρτη της Δικαιοσύνης

Δεκατέσσερα νομοθετήματα αποτελούν τον βασικό άξονα των αλλαγών που έχει προχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, με στόχο την επίλυση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης των φυλακών και την επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Οι 14 αλλαγές στο χάρτη της Δικαιοσύνης

Στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του στους εκπροσώπους του Τύπου ο Χαράλαμπος Αθανασίου, περιέγραψε τις νομοθετικές αλλαγές δίνοντας με τον τρόπο αυτό και το στίγμα της κυβέρνησης στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης και την απονομή του δικαίου στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

Σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας:
Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Νομοσχέδιο για τη διαφθορά:
Επιδιώκεται η αναμόρφωση των βασικών ποινικών διατάξεων κατά της διαφθοράς του Ποινικού Κώδικα και η βελτίωση της προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν αντίστοιχες πράξεις, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κριτική που έχει δεχθεί η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο για την ανεπαρκή και αναποτελεσματική εφαρμογή μιας σειράς δεσμευτικών συμβατικών κειμένων (του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ και της ΕΕ), τα οποία έχει υπογράψει και κυρώσει.

Νομοσχέδιο για τις φυλακές Γ τύπου και για το αποκαλούμενο «ενέχυρο»:
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαχείρισης των δεσμευμένων ή κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διατάσσεται από τις αρμόδιες αρχές ή τα αρμόδια δικαστικά όργανα η κατάσχεση ή η δήμευση ή η απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, τιμαλφών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή άνοιγμα θυρίδων, καθώς και την απαγόρευση εκποίησης κινητών ή ακίνητων.

Εξ άλλου, προβλέπεται και η ίδρυση φυλακών υψίστης ασφαλείας, στις οποίες θα κρατούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (4 ή 10 ετών, ανάλογα με τα αδικήματα) που μπορεί να ανανεώνεται, καταδικασμένοι για σοβαρά εγκλήματα, όπως είναι η διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων ή η διάπραξη εγκλημάτων στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Οι κρατούμενοι στις φυλακές αυτές θα διαβιούν σε αυστηρότερο καθεστώς σε σχέση με τους λοιπούς κρατουμένους, ως προς τη χορήγηση αδειών κ.λπ.

Επίσης με άλλη διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο αυτό, καταργείται η υποχρέωση εμφάνισης των υποψηφίων προέδρων και αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων ενώπιον της Βουλής, πριν την επιλογή τους από το Δικαστικό Συμβούλιο.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Ολοκληρώθηκε η σύνταξή του και έχει αναρτηθεί στη διαβούλευση:
Βελτίωση των διατάξεων με σκοπό την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και την εν γένει βελτίωση της διαδικασίας.

Κώδικας περί δικηγόρων:
Διατυπώνονται οι θεμελιώδεις αρχές του δικηγορικού επαγγέλματος. Βασική ρύθμιση η καθιέρωση πανελληνίων εξετάσεων για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας. Ρυθμίζεται ο θεσμός των δικηγορικών συλλόγων και η οργάνωση και λειτουργία τους πάνω σε σύγχρονες βάσεις , πιο δημοκρατικές και διαφανείς.

Κύρωση Πρωτοκόλλου για τα Βασανιστήρια:
Κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων, με το οποίο δημιουργείται Υποεπιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η δημιουργία/διατήρηση, σε εθνικό επίπεδο, «οργάνων επισκέψεων» για την πρόληψη των βασανιστηρίων. Ορίζεται η Ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» ως ο Ειδικός Μηχανισμός Πρόληψης (ανεξάρτητος φορέας προστασίας δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο.

Εμπορία ανθρώπων (Trafficking) + Τροπολογίες για την παραγραφή ποινών και του αξιοποίνου ορισμένων πράξεων κλπ
Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και κυρώσεων στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, την πρόληψη των συγκεκριμένων εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων.

Κύρωση σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπορία ανθρώπων:
Κυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και οι Συμβάσεις α) για την πρόληψη της τρομοκρατίας και β) για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Κύρωση συμφωνίας συνεργασίας με τη Λαϊκή Κίνα:
Ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων και ανταλλαγή γνώσεων στο νομικό τομέα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων και καταδίκων (βραχιολάκια ): Σκοπός η αποσυμφόρηση των φυλακών από ήδη κρατούμενους σε αυτές καταδίκους, χωρίς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Εισάγεται ο θεσμός της απόλυσης των καταδίκων υπό τον όρο του κατʼ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση .

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την κατανομή θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, καταβολή 50 ευρώ στους επιμελητές, αύξηση θέσεων δικαστών, παράταση της προθεσμίας προκήρυξης του διαγωνισμού για δικαστές κλπ.:
Με το άρθρο 14 του Ν. 4236/2014 προβλέπεται η αύξηση οργανικών θέσεων των προέδρων εφετών, των εφετών, των εισαγγελέων και αντεισαγγελέων εφετών από 1η Φεβρουαρίου 2014. Με το άρθρο 49 του Ν. 4186/2013 προβλέπεται η καταβολή του ποσού των 50 ευρώ στους επιμελητές ως έξοδα κινήσεως.

Κύρωση σύμβασης περί εκδόσεως με τη Βραζιλία:
Ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας στον τομέα της έκδοσης προσώπων, τα οποία διώκονται για αξιόποινη πράξη ή καταζητούνται για την έκτιση ποινής ή μέτρου ασφαλείας.

Μεταφορά οδηγίας για το δικαίωμα ερμηνείας και ενημέρωσης(Ν.4236/2014):
Ενσωμάτωση οδηγιών 2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης των υπόπτων ή κατηγορουμένων και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ενίσχυση βασικών δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες , όπως για παράδειγμα δικαίωμα σε διερμηνέα, δικαίωμα μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων, δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας.

Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο: Καθιερώνεται το ένδικο βοήθημα της δίκαιης ικανοποίησης (εύλογης χρηματικής αποκατάστασης) των διαδίκων για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της πολιτικής και ποινικής δίκης, καθώς επίσης και της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αυτή είχε ερμηνευθεί από το ΕΔΔΑ, η οποία εξετάζεται στα πλαίσια της εθνικής έννομης τάξης. Συμμόρφωση της Ελλάδας στις πιλοτικές αποφάσεις «Μιχελιουδάκη» και «Γλύκαντζη» του ΕΔΔΑ, βάσει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.