ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση στελεχών

Οι θέσεις της Αριστερής Πρωτοβουλίας ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών

Στελέχη από την Αριστερή Πρωτοβουλία πραγματοποίησαν συνάντηση με σκοπό να καθοριστεί η στάση των μελών της ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου.

Αναλυτικά οι θέσεις της Αριστερής Πρωτοβουλίας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και η δράση της:

«Οι παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση του πλέγματος των θεσμών της Αυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, με την παράλληλη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κέντρο στη Περιφέρεια και την επιτελική οργάνωση και λειτουργία του Κράτους, συνιστά μια βαθιά πολιτική διαδικασία, αφού σηματοδοτεί σημαντικές ρήξεις και ριζοσπαστικές τομές, σχετικές με την αναδιάταξη Διοικητικής, Οικονομικής και κατ’ επέκταση Πολιτικής εξουσίας, υπέρ της Περιφέρειας, βοηθά να επιλυθούν τα προβλήματα, με διαφάνεια, στο κοντινότερο, στον πολίτη, επίπεδο και υπηρετώντας έτσι την έννοια της Δημοκρατίας, απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Συγχρόνως αποτελεί βαθιά τομή στο Διοικητικό σύστημα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα του.

Οι θεσμοί αυτοί κατέγραψαν σημαντική πρόοδο, ιδιαίτερα μετά το 1981 και καθ όλη τη διάρκεια του Μεταπολιτευτικού κύκλου και οι κατακτήσεις του κύκλου αυτού είναι από τις πιο θετικές του είδους.

Σήμερα, εν όψει των Αυτοδιοικητικών εκλογών του 2014, αλλά και των γενικότερων πολιτικών αναζητήσεων για τη προσέγγιση των προβλημάτων της Χώρας, αναζητήσεις που συμπίπτουν με αυτές της ανασυγκρότησης της Σοσιαλιστικής Παράταξης, τα ζητήματα που σχετίζονται με τους παραπάνω θεσμούς είναι φυσικό να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα.

Συγκεκριμένα, σήμερα, εκ των πραγμάτων, κορυφαία ζητήματα αποτελούν η επαναπροσέγγιση ενός προοδευτικού πλαισίου θέσεων, που θα διορθώνουν και θα διευρύνουν τους παραπάνω θεσμούς καθώς και η ενδυνάμωση και η στήριξη εκείνων των τοπικών δυνάμεων, που θα λειτουργήσουν στη βάση αυτού του πλαισίου και θα διεκδικήσουν, κυρίως, την υλοποίηση του.

Παραμένουμε σταθεροί στην πολιτική μας θέση για λειτουργία ενός ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ με τις αποκεντρωμένες του εκφράσεις , την ενδυνάμωση των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης στη βάση της επικουρικότητας και την κατοχύρωση της συνέργειας στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων της συγκυρίας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

• Γενναίας ανακατανομής αρμοδιοτήτων, είτε αφορούν υπηρεσίες, είτε αφορούν έργα, υπέρ της Αυτοδιοίκησης με παράλληλη γενναία αποκέντρωση πόρων.

• Οργάνωσης των δύο Βαθμών Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειας και Δήμου) στην κατεύθυνση ότι στα επίπεδα αυτά πρέπει να ασκείται η αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ οι αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών πρέπει να ασκούνται στα επίπεδα του Νομού (Υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας) αλλά και του Δήμου.

• Αναδιάρθρωσης των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης υπέρ των Δήμων, με το σκεπτικό ότι οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στο κοντινότερο, στον Πολίτη, επίπεδο.

• Αποκέντρωσης λειτουργιών του Καλλικρατικού Δήμου σε επίπεδο Δημοτικής κοινότητας ή ομοιογενών κοινοτήτων

• Θεσμοθέτησης μόνιμου Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Υποδομών, στα πλαίσια της αποκέντρωσης πόρων και ειδικά για τους Δήμους, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν οι υποδομές για την ποιότητα ζωής των πολιτών.

• Οργάνωσης του Δημοσιονομικού ελέγχου στα πλαίσια ενίσχυσης της νομιμότητας των δαπανών αλλά και της διαφάνειας.

• Θεσμοθέτησης ρητρών, με βάση και την εμπειρία των πολιτικών εκλογών, για την αποφυγή του μαύρου πολιτικού χρήματος, ειδικά στο επίπεδο των Περιφερειών.

• Επανακαθορισμού της διαδικασίας και του περιεχομένου του Αναπτυξιακού σχεδιασμού.

• Αναβάθμισης της διαδικασίας και του περιεχομένου του Δημοκρατικού προγραμματισμού.

• Λειτουργίας της ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.

• Θεσμοθέτησης ισχυρού κεντρικού αναδιανεμητικού συστήματος εξισορρόπησης των περιφερειακών ανισοτήτων.

Είναι ευνόητο από τα παραπάνω, ότι η στήριξή μας σε Αυτοδιοικητικές Παρατάξεις θα έχει ως κριτήριο κατά πόσον αυτές κινητοποιούνται στη βάση του παραπάνω πλαισίου θέσεων και της συγκεκριμένης αντίληψης λειτουργίας και διεύρυνσης των θεσμών της Αυτοδιοίκησης.

Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι τα μέλη και οι φίλοι μας έχουν σαφές και σταθερό μέτωπο αντιπαράθεσης με τη συντήρηση και τους κατά τόπους εκπρόσωπους της.

Διεκδικούμε και παλεύουμε για όσο το δυνατόν περισσότερους προοδευτικούς και δημοκρατικούς Δημάρχους και Περιφερειάρχες».

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.