ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλεπει η εγκύκλιος

Δεν επιστρέφονται οι φόροι στους κατοίκους του Ψυχικού

Παρά το γεγονός ότι αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες του Ψυχικού και κατ΄επέκταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας οι κάτοικοι της περιοχής δεν πρόκειται να λάβουν πίσω τον επιπλέον φόρο που πλήρωσαν.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων τους θα επανυπολογιστούν σε χαμηλότερα επίπεδα με βάση νέες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΑΠ που καλούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις του ΣτΕ που τους δικαίωσαν όσον αφορά στο ύψος των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους.

Αντί όμως να τους επιστραφούν τα επιπλέον ποσά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουν σε συμψηφισμό των ποσών του ΦΑΠ που πρέπει να πάρουν πίσω οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, λόγω επανυπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων τους σε χαμηλότερα επίπεδα, με μελλοντικές οφειλές τους από φόρους ακινήτων.

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή:

α) Για τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), για τα έτη 2012 και 2013, και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως ίσχυαν την 31η-12-2008, καθώς και οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν μετά την 31η-12-2008 σε εκτέλεση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν αναπροσαρμοστεί μέχρι 31-12-2008.

β) Αν έχει βεβαιωθεί φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση και σε περίπτωση θεμελίωσης σχετικής αξίωσης, φόρος δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

γ) Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου απαιτείται, θα διενεργείται νέα εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων για το σύνολο των δηλώσεων (αρχικές εκκαθαρίσεις και τροποποιητικές δηλώσεις) που περιλαμβάνουν ακίνητα που εντάσσονται στη ρύθμιση αυτή, κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι τις 30 Απριλίου. Μετά την εκκαθάριση, θα αποστέλλεται στο φορολογούμενο σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη νέα εκκαθάριση του ΦΑΠ νομικών προσώπων, απαιτείται η υποβολή χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφονται οι νέες αξίες.

δ) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο ΦΑΠ, στις περιπτώσεις που προκύπτει για φορολογούμενο πιστωτικό υπόλοιπο μετά από τη νέα εκκαθάριση, δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με οφειλές του ιδίου από ΦΑΠ και Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, οι Δ.Ο.Υ., δεν θα επιστρέφουν τα τυχόν καταβληθέντα ποσά που προκύπτουν από αυτή την εκκαθάριση, αλλά θα τα συμψηφίζουν αποκλειστικά με οφειλές φόρου ακίνητης περιουσίας ή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.