ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δημόσιο θα δέχεται πληρωμές ακόμη και με ακίνητα

Τι πρέπει να γνωρίζουν για τους φόρους όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα

Έναν ευφάνταστο τρόπο για την πληρωμή του φόρου κληρονομιάς για όσους δεν έχουν μετρητά ανακάλυψε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή χθες το βράδυ όσοι δεν έχουν μετρητά και εφόσον βέβαια το επιθυμούν μπορούν να παραχωρήσουν το ακίνητο τους στο ελληνικό δημόσιο. Και στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από την οφειλή δεν θα παίρνουν «ρέστα». Δηλαδή το δημόσιο θα επωφελείται από την μεγαλύτερη αξία του ακινήτου.

Εκτός από την ανωτέρω τροπολογία κατατέθηκαν και άλλες οι περισσότερες εκ των οποίων θετικές για τους φρολογούμενους. Επί της ουσίας διορθώνονται αστοχίες και λάθη προηγούμενων φορολογικών νόμων.

Συγκεκριμένα ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν όσοι είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση όπως άνεργοι, φοιτητές και μικροκαταθέτες γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο την καταβολή φόρου, ενώ με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων θα φορολογηθούν και όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα έως 5.000 ευρώ.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να επαναπροσφύγουν Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης όσοι είχαν χάσει αυτό το δικαίωμα λόγω της κατάργησης της προηγούμενης επιτροπής. Ειδικότερα οι τροπολογίες του υπουργείου Οικονομικών ορίζουν τα εξής:

-Επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομίας που οφείλεται.

-Με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων θα φορολογηθούν όσοι είχαν μικροεισόδηματα το 2013 καθώς και εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 5.000 ευρώ Συγκεκριμένα με την τροπολογία ρυθμίζεται η φορολόγηση των φορολογουμένων που κατά την χρήση του έτους 2013 είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση όπως άνεργοι, φοιτητές κ.λπ. (όπως συμμετοχή σε επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, πρακτική άσκηση φοιτητών,) ώστε να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων, να τύχουν των μειώσεων φόρου με την προσκόμιση αποδείξεων και να μην υπολογίζεται προκαταβολή φόρου. Η διάταξη προβλέπει ότι: «Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα εισοδήματα τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων».

-Παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών, και στους φορολογουμένους οι υποθέσεις των οποίων είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013.

- Με βάση το πρώτο έτος κυκλοφορίας και όχι με την ημερομηνία αγοράς από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού θα υπολογίζεται η παλαιότητα του αυτοκινήτου. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της παλαιότητας των εν λόγω αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπολογισμού του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και των αντικειμενικών δαπανών από το οικονομικό έτος 2014 και εξής θα γίνεται με βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Ως έτος πρώτης κυκλοφορίας θα θεωρείται το έτος που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά τη μεταβίβαση από τον ΟΔΔΥ μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το έτος πρώτης κυκλοφορίας δεν προκύπτει με κανέναν πρόσφορο τρόπο.

-Δεν θα ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Η νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών ορίζει ότι «για τη χρήση 2013, να μην εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς, η εφαρμογή των διατάξεων των τεκμηρίων αφορά τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν μπορεί να εκτείνεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα πηγής Ελλάδας».

-Οι εκχωρήσεις απαιτήσεων προς το Δημόσιο που πραγματοποιούνται από ΠΑΕ που βρίσκονται υπό ειδική εκκαθάριση (βάσει του άρθρου 10 ν. 4224/2013) γίνονται ατελώς και χωρίς υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.