ΕΛΛΑΔΑ

Σε «Ειδικό Βιβλίο»

Καταγραφή υπερωριών και αλλαγών ωραρίου

Επιπλέον διευκρινίσεις για την τήρηση του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», δίνει έγγραφο του υπουργείου Εργασίας.

Μεταξύ άλλων το έγγραφο τονίζει ότι «κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ».

Επίσης, «το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη "Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών"».

Ακόμα «το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται».

Στις πρόσθετες διευκρινίσεις ορίζεται ότι: «οι εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός έδρας, σε περιοχές στις οποίες οι επιχειρήσεις, των εργοδοτών αυτών, δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να συμπληρώνουν το "Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών", κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014, στην έδρα της επιχείρησης τους. Οι εργοδότες αυτοί προμηθεύουν τους εργαζόμενους της παρ. 2 του παρόντος, πριν την έναρξη απασχόλησης τους, με αντίγραφο/απόσπασμα του "Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών", το οποίο τηρείται, με ευθύνη του εργοδότη, στο χώρο εργασίας και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

2. Η τήρηση του "Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών", κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει για τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

α. Οδηγοί φορτηγών, οδηγοί ΚΤΕΛ, οδηγοί βυτιοφόρων, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οδηγοί ταξί και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων.

β. Προσωπικό φύλαξης (security)

γ. Καθαρίστριες συνεργείων καθαρισμού

δ. Διανομείς φαγητού (delivery)

ε. Διανομείς επιχειρήσεων ταχυμεταφορών (courier)

στ. Ιατρικοί Επισκέπτες

ζ. Αισθητικοί

η. Περιοδεύοντες πωλητές

θ. Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων τεχνικών έργων

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας όπως επί συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή μίσθωσης προσοδοφόρου πράγματος (μίσθωση ταξί), δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του "Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών"».

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Κατεβάστε το PDF

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.