ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση

ΕΤΕ: Απορροφά την Εθνική Κεφαλαίου

Με την απορρόφηση της Εθνικής Κεφαλαίου η τράπεζα θα ενισχύσει τα κεφάλαιά τους κατά 400 εκατ. ευρώ κάτι που θα έχει θετική επίδραση στην κεφαλαιακή βάση του ομίλου.

Στην απορρόφηση της Εθνικής Κεφαλαίου προχωρά η Εθνική Τράπεζα πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής εξορθολογισμού του ομίλου. Η Εθνική Κεφαλαίου ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στους τομείς, διαχείριση και εκκαθάριση επιχειρήσεων, εκκαθάριση και ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση - πώληση ακινήτων και καθώς και στο τομέα της αγοράς, διαχείρισης, είσπραξης επίδικων απαιτήσεων και εκποίηση χρεογράφων και άλλων αξιών. Η εταιρία διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία και κατέχει κυρίαρχη θέση στον τομέα των εκκαθαρίσεων και έχει διορισθεί, με βάση δικαστικές αποφάσεις, ειδική εκκαθαρίστρια σημαντικών επιχειρήσεων που τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Μεταξύ αυτών η Εθνική Κεφαλαίου ορίστηκε τον Οκτώβριο του 2009 ειδική εκκαθαρίστρια των εταιριών του ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Με την απορρόφηση της Εθνικής Κεφαλαίου η τράπεζα θα ενισχύσει τα κεφάλαιά τους κατά 400 εκατ. ευρώ κάτι που θα έχει θετική επίδραση στην κεφαλαιακή βάση του ομίλου. Σύμφωνα με αναλυτές η απορρόφηση θα έχει θετική επίδραση στο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων κατά 70 μονάδες βάσης. Έτσι από το επίπεδο του 15,4% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της θυγατρικής θα ξεπεράσει το 16%.

Η απορρόφηση της Εθνικής Κεφαλαίου εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό για τον εξορθολογισμό του ομίλου αλλά και την κεφαλαιακή θωράκιση της Εθνικής Τράπεζας. Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, στην γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης σύντομα, η καθαρή θέση σε εποπτικούς όρους βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) θα προσεγγίσει το 18%, επίδοση που θα συγκαταλέγει την ΕΤΕ μεταξύ των τραπεζών με την ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια σε πανευρωπαϊκή βάση. Σημειώνεται ότι δυο χρόνια πριν η Εθνική Τράπεζας βρίσκονταν με αρνητική καθαρή θέση, κυρίως λόγω της επίπτωσης του «κουρέματος» των ομολόγων (PSI). Ωστόσο οι δυο αυξήσεις κεφαλαίου 1,1 δισ. ευρώ (Ιούνιος 2013) και 2,5 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα σε συνδυασμό με τις άλλες κινήσεις της διοίκησης (Αστέρας, Πανγαία, κ.α.) έχουν αποκαταστήσει την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου σε πολύ υψηλά επίπεδα.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.