ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Ο «ακρωτηριασμός» της ΔΕΗ βλάπτει την οικονομία, την κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας

Από τα τέλη της δεκαετίας του '80 άρχισε να εδραιώνεται σε αρκετές χώρες, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο σε ορισμένους κρίσιμους κλάδους της οικονομίας και των επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα που κύριο χαρακτηριστικό του αποτέλεσαν οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Κυβερνήσεις συντηρητικές αλλά και σοσιαλδημοκρατικές σε σύμπραξη με επιχειρηματικά συμφέροντα και τη διαπλοκή οδήγησαν δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε έκπτωση της αξίας τους, αναδεικνύοντας ως κυρίαρχα προβλήματα όπως ελλείμματα, συνέπειες στο δημόσιο χρέος και φαινόμενα διαφθοράς και ανταγωνιστικότητας στην οικονομία, αποσιωπώντας τις συνέπειες στρατηγικού χαρακτήρα που θα είχε αυτή η οργανωμένη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων τόσο για τις χώρες όσο και για τις οικονομίες και τις κοινωνίες.

Ανάλογες πρακτικές και επιλογές εκποίησης δημόσιων επιχειρήσεων σε κερδοσκόπους, αναπτύχθηκαν εκτεταμένα σε όλες τις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού με ανυπολόγιστες βλάβες στην οικονομία και την κοινωνία των χωρών αυτών.

Οι συνέπειες είναι γνωστές με χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως η διάλυση των σιδηροδρόμων και του φυσικού αερίου στην Αγγλία, οι επιχειρήσεις ύδρευσης στη Γερμανία και στη Γαλλία και η αύξηση των τιμολογίων, η μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών, ο αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων από τη χρήση δημόσιων αγαθών και η μείωση θέσεων εργασίας.

Είναι γνωστές οι κινητοποιήσεις και η πρόκληση δημοψηφισμάτων για να αποκτήσουν ξανά οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις δημόσιο χαρακτήρα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Ιταλία.

Στον τομέα της ενέργειας η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στην απελευθέρωση του τομέα, δεν υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη σε ιδιωτικοποιήσεις αλλά διατηρεί τη δυνατότητα να λειτουργούν ως δημόσιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας με όρους και κανόνες παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών και ειδικότερα με βάση και τη Συνθήκη της Λισαβόνας που κατοχυρώνει τη δημόσια παροχή υπηρεσιών καθώς και την Χάρτα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς της Ε.Ε.

Με βάση αυτό το πλαίσιο μεγάλες χώρες της Ε.Ε. επέλεξαν και έχουν υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεις που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την οικονομία τους.

Προωθούν δε, όπου βρίσκουν κυβερνήσεις χωρών, πρόθυμες να οδηγήσουν σε πώληση επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα σε δημόσιες επιχειρήσεις των χωρών τους και εντός της Ε.Ε., με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στην Ελλάδα, τον ΟΤΕ.

Η χώρα μας που βρίσκεται υπό καθεστώς κηδεμονίας και ενώ οι δυνάμεις που συναποτελούν την τρόικα γνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης επέβαλαν σε τρεις τομείς επιχειρήσεων παροχής δημόσιων αγαθών την πώληση με απαξίωση της πραγματικής τους αξίας και των δυνατοτήτων τους για την ελληνική οικονομία τόσο όσον αφορά το νερό όσο και για πλέον των 150 εκτάσεων αιγιαλού σε διάφορες περιοχές της χώρας καθώς και της κατάτμησης της ΔΕΗ αξίας άνω των 35 δις που έχει εκτιμηθεί σε λιγότερο από 2 δις προκειμένου τα εν λόγω κονδύλια να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανειστών.

Αποτελεί πρόκληση εκποίησης δημόσιων υποδομών και πόρων με τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ». Παρήλθε σχεδόν 15ετια από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επιδοτήθηκαν με δισεκατομμύρια ευρώ επιχειρήσεις προκειμένου να αποσπάσουν μερίδιο της αγοράς από τη ΔΕΗ με προκλητική στρέβλωση της αγοράς υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων και με την απαγόρευση στη ΔΕΗ να αναπτύξει επιχειρησιακή δράση στις ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.

Με το νέο αυτό ακρωτηριασμό της ΔΕΗ, υποδομές, ορυχεία, λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες, δικαιώματα, εξορύξεις και πελατολόγιο θα παραχωρηθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα με συνέπειες για την πραγματική οικονομία την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της χώρας και ασφαλώς και στους καταναλωτές μιας και πλέον δεν θα μπορεί να καθορίζει η ΔΕΗ τη διαμορφούμενη τιμή στην αγορά ηλεκτρισμού. Σε όλες τις χώρες τα τιμολόγια εκτινάχθηκαν με αυξήσεις πλέον του 80% μετά την ιδιωτικοποίηση των αντίστοιχων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια δημοκρατική και προοδευτική κυβέρνηση είναι προφανές ότι θα πρέπει να ανατρέψει αυτή την εκποίηση εθνικού και δημόσιου πλούτου.

Σε επίπεδο ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων έχει σημασία να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κωφεύει στο να προωθήσει το δημοψήφισμα, ύστερα από την συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού υπογραφών από πολίτες, για να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις του νερού και να καταστεί δημόσιο αγαθό.

Στη Γενεύη είναι σε εξέλιξη διεθνής διαπραγμάτευση που θα αφορά στα Κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και για άλλες χώρες, για τη συμφωνία απελευθέρωσης υπηρεσιών στην υγεία, στην παιδεία, στις συντάξεις στην ενέργεια και στην ύδρευση και αυτό θα οδηγήσει σε αποκλεισμό από τις υπηρεσίες αυτές εκατοντάδες εκατομμύρια πολιτών.

Απαιτείται διεθνής κινητοποίηση αλλά και πολιτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, προκειμένου να εξαιρεθούν οι εν λόγω υπηρεσίες προσφοράς δημόσιων αγαθών.

Δυσχέρειες επίσης, έχουν να αντιμετωπίσουν δημοκρατικές και προοδευτικές κυβερνήσεις σχετικά με το δημόσιο επανέλεγχο επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ενόψει της Διατλαντικής Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον και μέσω αυτής θα διακινείται το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η προώθηση των νεοφιλελεύθερων επιλογών και των ιδιωτικοποιήσεων τόσο σε διεθνή κλίμακα όσο και στη χώρα μας και η εκποίηση στρατηγικών τομέων αποτελεί παράγοντα ισοπέδωσης των δυνατοτήτων για ανάπτυξη και ευημερία της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών σε όλες της χώρες της Ε.Ε. και φυσικά και στη χώρα μας.

Η κινητοποίηση των πολιτών και των εργαζόμενων καθώς και η προώθηση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων είναι αναγκαία προκειμένου να οδηγήσουμε σε ήττα αυτή την πολιτική.

Για να διασφαλίσει και να ανακτήσει η χώρα υποδομές, πόρους και δυνατότητες, για τη δημοκρατική και προοδευτική έξοδο από την κρίση, για την ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Ο Στέφανος Τζουμάκας είναι Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.