ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο εξάμηνο

Εθνική: Ισχυρή κερδοφορία

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου και η λειτουργική κερδοφορία του β΄ τριμήνου ενισχύουν τον όμιλο.

Με ισχυρή κερδοφορία ύψους 1,14 δισ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο επίδοση που οφείλεται στην βελτίωση των οικονομικών συνθηκών αλλά και στην αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2,5 δισ., η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου και η λειτουργική κερδοφορία του β΄ τριμήνου ενισχύουν τον κύριο βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, o οποίος ανέρχεται στο 16,2%.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς δήλωσε: «Τα θετικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώνουν τόσο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όσο και τις στρατηγικές επιλογές της. Ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδη διαφοροποιημένα γεωγραφικά, με όλες τις περιοχές να ανακάμπτουν και είναι θωρακισμένος με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα. Στην εγχώρια αγορά, σημειώσαμε λειτουργικά κέρδη για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με βελτιούμενες αποδόσεις και στις τρεις βασικές συνιστώσες της κερδοφορίας. Πρώτον, τα λειτουργικά έσοδα βελτιώνονται συνεχώς, γεγονός που απορρέει κυρίως από την ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, έχουν μειωθεί δραματικά οι νέες επισφάλειες με συνακόλουθη μείωση των προβλέψεων. Τρίτον, έχουμε πετύχει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων. Τα αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν και από τη βελτιούμενη κερδοφορία των θυγατρικών μας στο εξωτερικό, γεγονός που για άλλη μια φορά αποδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής. Ειδικότερα, η γρήγορη ανάκαμψη της κερδοφορίας της Finansbank καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τα κέρδη της ΝΑ Ευρώπης είναι πια σε σταθερά ανοδική τροχιά. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το β΄ τρίμηνο του έτους η Εθνική εκταμίευσε δάνεια τάξεως άνω των €400 εκατ. Έτσι, η Εθνική στηρίζει και τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη και την πρόοδο που έχει ανάγκη ο τόπος.»

Αναλυτικότερα:

- Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2014 ανήρθε σε €1.146 εκατ., σε σχέση με €343 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα κέρδη προ-προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα €828 εκατ. υπερκαλύπτοντας τις διενεργούμενες προβλέψεις του α’ εξαμήνου, ύψους €705 εκατ. Οι προβλέψεις παρουσίασαν μείωση κατά 17% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας τη συνεχιζόμενη μείωση των νέων επισφαλειών. Τα λειτουργικά κέρδη μετά από προβλέψεις ανήρθαν σε €123 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2014, σε σχέση με λειτουργικές ζημίες ύψους €61 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

- Κερδοφορία Θυγατρικών: Η συνεισφορά της θυγατρικής Finansbank στην Τουρκία, βαίνει αυξανόμενη, με τα καθαρά κέρδη β’ τριμήνου να ανέρχονται στα €85 εκατ., αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2013, τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε υπερτριπλάσια επίπεδα. Ενίσχυση της θετικής συνεισφοράς των θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη, με σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν στα €30 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014, σε σχέση με €7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

- Ποιότητα Χαρτοφυλακίου και Προβλέψεις: Περαιτέρω δραστική πτώση των νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, που ανήλθαν σε €262 εκατ., μειωμένες κατά 31% σε ετήσια βάση και κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Δείκτης καθυστερήσεων 90+ ημερών στο 23,2% για τον Όμιλο και 29,3% για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο. Διατήρηση του υψηλού ποσοστού κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου και της Τράπεζας από προβλέψεις στο επίπεδο του 56% –σταθερά το υψηλότερο στον εγχώριο κλάδο.

- Μείωση Κόστους: Σημαντική μείωση δαπανών προσωπικού α’ εξαμήνου κατά 18% στην Ελλάδα, σε ετήσια βάση, κατόπιν της επιτυχούς εθελουσίας εξόδου, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013. Περικοπή συνολικών λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 16% και στη ΝΑ Ευρώπη κατά 6%, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Σωρευτική μείωση εγχώριου λειτουργικού κόστους κατά 32% από το α’ εξάμηνο 2010, μέσω κυρίως της δραστικής περικοπής των δαπανών προσωπικού κατά 39% την ίδια περίοδο.

- Βελτιούμενη Ρευστότητα: Σημαντική αύξηση της καταθετικής βάσης του Ομίλου σε ετήσια βάση, +8%. Μηδενική εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA ήδη από το γ΄ τρίμηνο του 2013. Συνεχιζόμενη μείωση της καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα κατά €9,7 δισ. από το Δεκέμβριο του 2013 έως σήμερα, αποτελώντας μόλις το 4% του ενεργητικού του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών του EFSF. Περαιτέρω ενδυνάμωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα στο 83%, έναντι 93% στο τέλος του α’ εξαμήνου 2013. Σε επίπεδο Ομίλου ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται σε 94%, από 102% τον Ιούνιο του 2013. Συνεχιζόμενη και ταχεία αποκλιμάκωση του εγχώριου κόστους καταθέσεων, λόγω της ανατιμολόγησης των προθεσμιακών καταθέσεων.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.