ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει η διάταξη του υπ. Οικονομικών

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ

Ποιους αφορά το μέτρο.

Τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ έχουν οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα δεν ξεπερνούν τα 10.000.

Το μέτρο αφορά 415.000 επιχειρήσεις και εφόσον επιθυμούν να απαλλαγούν θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια εφορία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Απαλλάσσονται από τον υποχρέωση δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση είχαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας μέχρι 10.000 ευρώ.

2. Αντίθετα δεν απαλλάσσονται ακόμα και αν έχουν ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ:

- οι αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

- επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας και η

- παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου

3. Όσοι επιλέξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην περίπτωση που σε μία διαχειριστική χρήση υπερβούν το ποσό των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ.

4. Στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίοδος αφορά χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους, για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπαχθεί στο νέο καθεστώς, θα γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων σε ετήσια βάση.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ είναι η υποβολή αίτηση στο τμήμα Μητρώου.

6. Όταν μία επιχείρηση μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου απογράφονται υποχρεωτικά και αποτιμώνται και υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ που έχει εκπεσθεί όταν ο η επιχείρηση μετατάσσεται από το κανονικό στο απαλλασσόμενο καθεστώς και δικαίωμα έκπτωση αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.

7. Όσοι υπαχθούν στο απαλλασσόμενο καθεστώς έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων στα οποία θα αναγράφουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας- απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο εισροών τους.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.