ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι διατάξεις

Τι προβλέπει το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ψηφίζονται από τη Βουλή οι ευνοϊκές διατάξεις για χιλιάδες φορολογούμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα από τόκους ή ενοίκια, κατοίκους εξωτερικού, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και συμβολαιογράφους που κατέθεσε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

1. Φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα από τόκους, ενοίκια, μερίσματα. Με την κλίμακα των μισθωτών -συνταξιούχων που προβλέπει έμμεσο αφορολόγητο 9.550 ευρώ θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι για τους οποίους ενεργοποιούνται τα τεκμήρια διαβίωσης λόγω πενιχρών εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα, ενοίκια από ακίνητα κλπ. Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο, δηλαδή από τόκους, μερίσματα ή εκμίσθωση ακινήτων ή και από υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. από μετοχές), τυχόν πρόσθετη διαφορά φορολογητέου
εισοδήματος που προκύπτει λόγω του ότι τα τεκμήρια προσδιορίζουν το εισόδημα σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, και όχι με συντελεστή 26% επιπλέον προκαταβολή επομένου έτους, εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα (το εισόδημα που προκύπτει βάσει τεκμηρίων) δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει καλύψει με αποδείξεις το 10% της πρόσθετης διαφοράς φορολογητέου
εισοδήματος, ώστε να μην φορολογηθεί καθόλου.
2. Περιστασιακά απασχολούμενοι. Με την κλίμακα των μισθωτών για την οποία ισχύει αφορολόγητο 9.550 ευρώ και όχι με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι με πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ (με εξαίρεση αυτό που προέρχεται από κεφάλαιο ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ή και από αγροτική δραστηριότητα) και το τεκμαρτό τους εισόδημα είναι έως 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και δεν τηρούν βιβλία ούτε εκδίδουν φορολογικά
στοιχεία. Η ρύθμιση αυτή αφορά κυρίως τους φορολογούμενους που είναι περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) Δηλαδή το εισόδημα αυτών των περιπτώσεων θα φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ (υπό την προϋπόθεση της συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας ίσης τουλάχιστον με το 10% του εισοδήματος) και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους.
3. Κάτοικοι εξωτερικού. Καταργούνται τα τεκμήρια διαβίωσης για τους κατοίκους εξωτερικού ανεξάρτητα αν αποκτούν ή όχι εισόδημα στην Ελλάδα.Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η άδικη φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού, κυρίως χιλιάδων Ελλήνων ομογενών, με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης (π.χ. δευτερεύουσα κατοικία, ΕΙΧ κ.λπ.). επειδή π.χ. απέκτησαν έστω 1 ευρώ εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας κλπ.
4. Αγρότες. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου 11%-33% για ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. Δεν θα υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων στους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εισόδημα αυτό υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε αγροτικής έκτασης. Συνεπώς, οι αγρότες δεν χρειάζεται να υπολογίσουν τις αντικειμενικές αξίες των εκτάσεών τους με βάση τα πολύπλοκα έντυπα
«Αντικειμενικής Αξίας Γης» (ΑΑ-ΓΗΣ).
5. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Αίρεται η ακυρότητα των συμβολαίων που συντάχθηκαν μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, στα οποία έχει μεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό.
6. Συμβολαιογράφοι. Μειώνονται τα πρόστιμα σε βάρος συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. και καθορίζονται ανάλογα με την αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος σε αυτό. Ειδικότερα το πρόστιμο στους συμβολαιογράφους που παραβαίνουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις επί της αξίας τους μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή δικαιώματος επ΄ αυτού το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ για κάθε
7. Δωρεές σε συγγενείς θυμάτων του Norman Atlantic. Απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς τα χρηματικά ποσά και τυχόν έκτακτα οικονομικά βοηθήματα που καταβάλλονται στις οικογένειες των προσώπων που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία του πλοίου Norman Atlantic.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.