ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

100 Μεταρρυθμίσεις

Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων είναι το κυρίως θέμα που συζητείται τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και των πιέσεων των δανειστών.

Δυστυχώς οι συζητήσεις συνήθως περιορίζονται σε ‘’μεταρρυθμίσεις’’ που έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα αλλά    - κι αυτό είναι το πιο αρνητικό- βαφτίζονται έτσι συνεχώς περικοπές μισθών, συντάξεων και δημόσιων δαπανών, που έχουν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι μεταρρυθμίσεις όμως που  βελτιώνουν την λειτουργία του κράτους προς όφελος του πολίτη (δημόσια διοίκηση , διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, παιδεία, υγεία), όχι μόνο αγνοούνται στον διάλογο, αλλά μένουν συνήθως και εκτός των εφαρμοζόμενων κυβερνητικών πολιτικών.

Ακριβώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις ωστόσο είναι εκείνο που κυρίως χρειάζεται η χώρα μας.

Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, παράλληλα με μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και παρότι δεν απέφυγε τα λάθη κάτω από την  φοβερή πίεση της επερχόμενης τότε χρεωκοπίας, κινήθηκε με έμφαση την περίοδο 2009-2011 και στην κατεύθυνση τέτοιων μεταρρυθμίσεων.

Η μεταρρυθμιστική αυτή ορμή ανακόπηκε δυστυχώς μετά την ανατροπή της Κυβέρνησης Παπανδρέου. Πολλές μεταρρυθμίσεις ανατράπηκαν κιόλας.

Εκτιμώ ότι θα είναι σημαντικό να ξαναθυμηθούμε τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις εκείνης της περιόδου, όχι μόνο για λόγους ιστορικής δικαίωσης, αλλά κυρίως γιατί βοηθούν στο να αντιληφθεί κανείς ποιος είναι ο δρόμος που έπρεπε και πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας προκειμένου να διαμορφώνονται συνθήκες που θα συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση που βαθαίνει συνεχώς σ’ αυτό τον τόπο.

Εκείνη την περίοδο:

Λειτουργία Κυβέρνησης

·  Άλλαξε ο τρόπος διακυβέρνησης με συνεχείς ουσιαστικές συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, διαφάνεια στις αποφάσεις και πάταξη της σπατάλης στο Δημόσιο.

·   Οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 2 δις € ( από 9,3 δις το 2009 σε 7,3 δις € το 2011= μείωση 22 % ).

·   Καταργήθηκαν όλες οι παχυλά αμειβόμενες επιτροπές που είχε δημιουργήσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.

·   Μειώθηκαν κατά 37% οι συνολικές αποδοχές Βουλευτών, Υπουργών κλπ.

·   Εφαρμόσθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την στελέχωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (open gov) για να πάψει η αντιμετώπιση του ως λάφυρο από την Κυβέρνηση .

 

Κράτος- Δημόσια Διοίκηση

 

·  Αναμορφώθηκε το σύστημα προσλήψεων και υπήχθησαν όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, τόσο των μόνιμων όσο και των συμβασιούχων.

·  Εφαρμόσθηκε το Πρόγραμμα «Διαύγεια» για κάθε απόφαση οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου με την υποχρεωτική ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαδίκτυο.

 

·   Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δικαιολογητικά, να προμηθεύονται πιστοποιητικά, να πληρώνουν φόρους, παράβολα κλπ.

·   Έγινε για πρώτη φορά απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων.

·   Δημιουργήθηκε στο ΥΠΟΙΚ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών από το Δημόσιο.

·   Θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό σύστημα εκλογής σε Διευθυντικές θέσεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ).

·   Περιορίσθηκε ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 30 % .

Διαφάνεια, Πρόληψη, Πάταξη της Διαφθοράς ειδικότερα

·   Θεσμοθετήθηκε η πρόβλεψη δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο «πόθεν έσχες» πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.

·   Καθιερώθηκε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την κατάθεση κάθε νομοσχεδίου και το σύστημα των δύο αναγνώσεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

·   Απαγορεύτηκε η κατάθεση τροπολογιών την τελευταία στιγμή.

·  Συστάθηκε Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων στην Βουλή.

·  Καθιερώθηκε ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος των οικονομικών του Κράτους με την δημιουργία ειδικής υπηρεσίας στη Βουλή, ( το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους).

·  Δημιουργήθηκε ειδική Διαρκής Επιτροπή στη Βουλή για την παρακολούθηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

·  Περιορίσθηκε το εύρος του θεσμού της βουλευτικής ασυλίας και θεσμοθετήθηκε ρητά ότι ο θεσμός καλύπτει μόνο τη δραστηριότητα του βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων και του λειτουργήματος του ως Βουλευτή.

·   Αναμορφώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευση και στο διαδίκτυο των δηλώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος.

·    Ποινικοποιήθηκε η φοροδιαφυγή.

·    Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.

·    Δημιουργήθηκε η Αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος.

·    Καταργήθηκε, έναντι των ελεγκτικών αρχών , το τραπεζικό απόρρητο.

·    Καθιερώθηκε ο έλεγχος, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, της νομιμότητας των καταθέσεων που μεταφέρονται στο εξωτερικό.

·    Θεσμοθετήθηκε ως  Ανεξάρτητη Αρχή η Στατιστική Υπηρεσία για να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα των στοιχείων.

·    Έγινε απογραφή των συνταξιούχων και εντοπίσθηκαν οι περιπτώσεις παράνομων συντάξεων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

·    Αναδιοργανώθηκε πλήρως η τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχέδιο «Καλλικράτης».

·    Θεμελιώθηκε η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με τις 13 αιρετές περιφέρειες.

·    Μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό.

·   Καθιερώθηκε η δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειν αλλά και του «εκλέγεσθαι» στους νέους από τα 18 χρόνια.

Οικονομία

·   Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης που εξασφάλισε τα πρώτα 110 δις €, σώζοντας την χώρα από την χρεωκοπία.

·    Επετεύχθη τον Μάρτιο του 2011 η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις €.

·   Επετεύχθη τον Ιούλιο του 2011 η συμφωνία με την οποία προβλέφθηκε πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις € με παράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος  ως το 2014.

·     Επετεύχθη η ιστορική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου του 2011 με την διαγραφή 105 δις € από το Δημόσιο Χρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.

·     Με δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010- 2011 μπήκε τέλος στον φαύλο κύκλο των ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίου, με μεγάλες θυσίες των πολιτών βέβαια.

·   Το έλλειμμα της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από 36 δις €  ( 15,7 % του ΑΕΠ) το 2009, σε 24 δις  € ( 10,6% του ΑΕΠ) το 2010, με εξασφάλιση της περαιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για να επιτευχθεί η εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος.

·    Μεταρρυθμίσθηκε το ασφαλιστικό σύστημα για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οι συντάξεις κάτω των 1000 €.

·   Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέας, με την κατάργηση/ συγχώνευση  77 φορέων του Δημοσίου.

·   Δημιουργήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.

·    Ψηφίσθηκε ο Νόμος για ανακεφαλαίωση τραπεζών με κοινές μετοχές.

·    Ψηφίσθηκε νόμος για το άνοιγμα 150 «κλειστών» επαγγελμάτων.

·     Ψηφίσθηκε και συγκροτήθηκε ( τον Ιούλιο του 2011) με διακομματική συναίνεση, το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.

·    Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

·    Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.

·   Ψηφίσθηκε νόμος ( Ιούνιος 2011) για ριζική απλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών πάρκων.

·    Ρυθμίσθηκαν οφειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η «δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

·    Ψηφίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων.

·    Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων  (fast track).

·   Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε στον επενδυτικό νόμο ειδική κατηγορία για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

·   Δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης νέων, το Start Up Greece.

·    Έγινε άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση του τουρισμού.

Εργασία- Ασφαλιστικό

·         Αναμορφώθηκε το Ασφαλιστικό Σύστημα που οδηγούνταν σε κατάρρευση.

·         Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ).

·         Δημιουργήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Πληρωμής Συντάξεων που μαζί με την απογραφή εντόπισε δεκάδες χιλιάδες παράνομες συντάξεις.

·         Καθιερώθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που οδήγησε σε μείωση κατά 33 %  της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης που είχε φθάσει στα 5 δις € το 2009.

·         Θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

·         Θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των Ταμείων να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών.

·         Εφαρμόσθηκαν σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για στήριξη της απασχόλησης :

Ø  Για νέους ανέργους και ανέργους πτυχιούχους

Ø  Ανέργους που πλησιάζουν την σύνταξη

Ø  Γυναίκες

Ø  Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ø  Πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας

Ø  Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ø  Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης

Ø  Προγράμματα ΟΤΑ για απασχόληση των ανέργων σε τεχνικά έργα

Ø  Καθιερώθηκε το μέτρο της Κάρτας Εργασίας σε τομείς με υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας

Υγεία

·         Εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

·         Καθιερώθηκε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους.

·         Έγιναν συγχωνεύσεις νοσοκομείων.

·         Έγινε αναμόρφωση συστήματος προμηθειών με διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

·         Έγινε μείωση φαρμακευτικής δαπάνης με γενική ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων, έκδοση θετικού καταλόγου, ηλεκτρονική δημοπρασία, γενόσημα  κ.λ.π.

·         Έγινε απελευθέρωση επαγγέλματος φαρμακοποιών.

·         Εξαλείφθηκε η λίστα αναμονής για χορήγηση μεθαδόνης.

Παιδεία

·         Παρουσιάσθηκε το σχέδιο για το νέο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

·         Έγινε εισαγωγή της Αγγλικής και της Πληροφορικής ως μάθημα από την Ά Δημοτικού στα πολυπληθέστερα σχολεία.

·         Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.

·         Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησε η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Εύδοξος».

·         Καταργήθηκαν οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ και έγινε η αντικατάσταση τους με αδιάβλητο σύστημα θετικής διάκρισης υποψηφίων από ευπαθείς οικογένειες.

·         Ψηφίσθηκε ο νέος Νόμος για τα ΑΕΙ ( Αύγουστος 2011) με την ψήφο των 4/5 των βουλευτών. Ο Νόμος καθιέρωσε :

Ø  Συμβούλιο του Ιδρύματος με συμμετοχή και εξωτερικών προσωπικοτήτων

Ø  Ουσιαστική εκπροσώπηση φοιτητών χωρίς συνδιοίκηση

Ø  Κατάργηση παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογές των ΑΕΙ

Ø  Αναμόρφωση του πλαισίου ασύλου

Ø  Καθιέρωση υποχρεωτικής εγγραφής των φοιτητών κάθε εξάμηνο

Ø  Όρια στη συνολική διάρκεια των σπουδών

Ø  Φοιτητικά δάνεια σε όλους και όχι μόνο στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές

Ø  Αξιολόγηση και υποχρεωτική πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή

Ø  Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του εκπαιδευτικού υλικού ( παραδόσεις- σημειώσεις)

Ø  Καθιέρωση των «επώνυμων εδρών» από χορηγούς

Ø  Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε πέντε χρόνια, με βαρύτητα της άποψης των φοιτητών τους.

Αγροτική Πολιτική

·         Ψηφίσθηκε νόμος για το Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

·         Θεσπίσθηκε ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων.

·         Νομοθετήθηκε η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ.

·         Ψηφίσθηκε νόμος για την ριζική αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών.

Περιβάλλον και Ενέργεια

·         Ψηφίσθηκε νόμος για το Πράσινο Ταμείο και την κύρωση Δασικών Χαρτών.

·         Ψηφίσθηκε νόμος για την προστασία της Βιοποικιλότητας.

·         Ψηφίσθηκε νόμος για την ανακύκλωση.

·         Καθιερώθηκε νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, με κατάργηση του ρόλου των πολεοδομιών και η αρμοδιότητα περνά στους μηχανικούς μελετητές.

·         Ρυθμίσθηκε το μεγάλο θέμα των αυθαιρέτων.

·         Ψηφίσθηκε νόμος για την επιτάχυνση ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

·         Ψηφίσθηκε νόμος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.

·         Θεσπίσθηκε για πρώτη φορά το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, με το οποίο οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληρώνουν φθηνότερα το ηλεκτρικό ρεύμα.

·         Ψηφίσθηκε νόμος για την Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυο Μεταφοράς Υδρογονανθράκων, με στόχο την έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Δικαιοσύνη

·         Νομοθετήθηκε η αποδέσμευση της διαδικασίας επιλογής των ανώτατων Δικαστικών από την εκτελεστική εξουσία, με εισαγωγή του θεσμού ακρόασης των υποψηφίων από το Κοινοβούλιο ( Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής).

·         Το 2011 ψηφίσθηκε ο νόμος για την «Εκδίκαση πράξεων Διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για την επιτάχυνση της εκδίκασης.

·         Δημιουργήθηκε ( Νόμος 3932/2011) η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

·         Ψηφίσθηκε ο νόμος, που προβλέπει το Σύνταγμα, για την διεξαγωγή Δημοψηφισμάτων.

·         Ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

·         Βελτιώθηκε η ποινική νομοθεσία για τους ανήλικους δράστες με μέτρα ενάντια στον βαρύ ποινικό σωφρονισμό των ανηλίκων, ενώ νομοθετήθηκαν μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης των ανηλίκων.

·         Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

·         Ψηφίστηκε ο νόμος 3904/2010 για τη βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Οι διατάξεις του Ποινικού  Κώδικα τροποποιήθηκαν, ώστε να ενισχυθούν οι εναλλακτικές ποινές, κυρίως η κοινωφελής εργασία.

Μετανάστες

·         Με τον νόμο για σύγχρονο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δόθηκε η δυνατότητα σε νόμιμους, ευρισκόμενους στη χώρα, μετανάστες να αποκτούν με αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια και διευκολύνθηκε η απόκτηση της ιθαγένειας από παιδιά μεταναστών ( της Β’ γενιάς) που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα μετά από αίτηση των (νόμιμων) μεταναστών γονέων τους.

·         Δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στους νόμιμους μετανάστες και ομογενείς, στις δημοτικές εκλογές.

 

 

Φίλιππος Πετσάλνικος

Πρώην Πρόεδρος της Βουλής

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.