ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Πήγασος Εκδοτική

Την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πήγασος Εκδοτική ΠΗΓΑΣ Α.Ε., της Συστήματα Μικροϋπολογιστών Α.Ε. και της ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
_00Pigasos

Η απόφαση:

Αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "DIONIC Α.Ε.Β.Ε.", από σήμερα 1 Απριλίου 2016, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2(δ) του Ν.3556/2007, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
Αναστέλλεται από σήμερα 1 Απριλίου 2016 η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών:
"ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε." και "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε." σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007 για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από τις εν λόγω εταιρίες οι διατάξεις του Ν.3556/2007. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 των εν λόγω εταιριών, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2016, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών τους, στις οποίες διατυπώνεται «Αρνητική Γνώμη» και «Γνώμη με επιφύλαξη», αντίστοιχα.Οι οικονομικές εκθέσεις των εταιριών "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε." και "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε." είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ATHEX.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.