ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο-μαμούθ

Ανατροπές παντού με το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό-Μειώσεις έως και 30% στις μελλοντικές συντάξεις

Στη δημοσιότητα δόθηκε προς διαβούλευση το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο -τα δύο εντάχθηκαν σε ένα νομοθέτημα- που έχει πυροδοτήσει πλήθος αντιδράσεων.
ÂÏÕËÇ - ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÏÕ ÍÓ ÌÅ ÔÁ ÐÑÏÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÁ ÌÅÔÑÁ ÅÍ ÏØÅÉ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇÓ ÔÏÕ ÌÍÇÌÏÍÉÁÊÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Το ασφαλιστικό

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ανατροπές σε ολόκληρο το σύστημα ασφάλισης και σύνταξης, καθώς προβλέπει μειώσεις έως και 30% στις μελλοντικές συντάξεις και περικοπές στις αποδοχές πάνω από τα 1.500 ευρώ, κυρίως στις επικουρικές.

Το νομοσχέδιο, προβλέπει εθνική σύνταξη από 345 -384 ευρώ (με 15-20 χρόνια ασφάλισης), νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τις συντάξεις, που επιφέρουν σημαντικές μειώσεις και νέο τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους.

Όλοι οι εργαζόμενοι - συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών - εντάσσονται στο ενιαίο ταμείο κύριας ασφάλισης ασφαλισμένοι υπάγονται στο ενιαίο ταμείο ασφάλισης.

Οι νέες συντάξεις θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ το μήνα. Αντίθετα θα είναι ψαλιδισμένες έως και 30% (μεσοσταθμικά 15%-20%) για τους ασφαλισμένους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό πάνω από 1.500 ευρώ.

Οι συντάξεις όσων καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ

0 15 0,77%

15,01 18 0,84%

18,01 21 0,90%

21,01 24 0,96%

24,01 27 1,03%

27,01 30 1,21%

30,01 33 1,42%

33,01 36 1,59%

36,01 39 1,80%

39,01 42 και περισσότερα 2,00%

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη υπογράμμισε πως το ασφαλιστικό σύστημα κατοχυρώνει ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Οι παλιές συντάξεις επανυπολογίζονται σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού αλλά τυχόν προσωπική διαφορά διατηρείται και προστατεύεται απολύτως. Είπε ακόμη ότι οι επικουρικές συντάξεις επανυπολογίζονται σύμφωνα με το νέο τρόπο και προστατεύεται απολύτως το 90% των συνταξιούχων, εφόσον καμία μείωση δεν έχει γίνει σε όσους έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης 1.300 ευρώ και κάτω.

Παράλληλα εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς νέες συντάξεις διανέμοντας με πιο δίκαιο τρόπο μια μικρότερη πίτα με κανόνες ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κατοχυρώνεται, επίσης, η εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλισης και 346 για 15 χρόνια ασφάλισης. Επιπλέον εξασφαλίζεται μια βασική αναπλήρωση εισοδήματος και για τους μακροχρόνια άνεργους και όσους ασχολούνται με μη σταθερές μορφές εργασίας. Αναφορικά με τις εισφορές, αποτυπώνεται η ρύθμιση στην οποία υπήρξε μεγαλύτερη προσέγγιση στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης, δηλαδή 0,5% αύξηση εργοδοτών και 0,5% των εργαζομένων για τα πρώτα 3 έτη και 0,25% αντιστοίχως για τα τρία επόμενα χρόνια.

Το φορολογικό

Αφορολόγητο στα 9.100 ευρώ, νέες κλίμακες και συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος, αύξηση των συντελεστών φορολόγησης ενοικίων με καθιέρωση νέου συντελεστή 45% για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ, καθώς και αύξηση στο 15% από 10% στον συντελεστή φορολογίας μερισμάτων, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και οι συντελεστές είναι:
- 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος
- 29% για εισοδήματα από 20.001 έως και 30.000 ευρώ
- 37% για εισοδήματα από 30.001 έως και 40.000 ευρώ
- 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 2.000 ευρώ όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα, χωρίς όμως το έμμεσο αφορολόγητο των 9.100 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ, και αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο και στην κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Οι νέοι συντελεστές και τα κλιμάκια εισοδήματος είναι τα ακόλουθα:

- 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
- 2,2% για εισόδημα από 12.001έως 20.000 ευρώ
- 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
- 6,5% από 30.001-40.000 ευρώ
- 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
- 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
- 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Οι αλλαγές αυτές, τόσο στο αφορολόγητο ποσό εισοδήματος και στην κλίμακα όσο και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- Αύξηση φόρου από 8 έως και 176 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ.

- Μείωση φόρου από 76 έως και 399 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από 28.000 έως και 43.000 ευρώ.

- Μεγαλύτερη αύξηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα υψηλότερα των 43.000 ευρώ.

- Μείωση φόρου έως και 764 ευρώ για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα έως 32.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι συντελεστές φορολογίας των ενοικίων αυξάνονται από 11% σε 15% για από εισοδήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας έως 12.000 ευρώ, ενώ όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 35% (από 33% σήμερα). Για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 35.000 ευρώ προβλέπεται η επιβολή συντελεστή 45%.

Δείτε ολόκληρο το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο εδώ.

 

4 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
 1. 2. ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΟΥΝ
  ================================================
  Φτάσαμε στο σημείο να ζητάνε οι λασπολόγοι της ντροπής και της αθλιότητας, να ‘’καθίσουν στο σκαμνί’’ τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ,που μας έσωσε και δεν χρεοκοπήσαμε.
  Λασπολόγησαν και λασπολογούν ασύστολα οι παράνομοι επιβήτορες της εξουσίας, αφού ‘΄κατάφεραν ’’ να πετύχουν το σκοπό τους, υποσχόμενοι του »ΧΡΙΣΤΟΥ» τα μάτια και εξαγοράζοντας συνειδήσεις και λαμόγια.
  Τρία χρόνια, ζύμωσαν και ζυμώθηκαν στη Λάσπη της μαύρης προπαγάνδας, της συκοφαντίας, της παραπληροφόρησης, της συνωμοσίας και άφησαν την σφραγίδα τους σε όλα σχεδόν τα οικονομικά μεγέθη της πατρίδας μας. Μικροί, μεσαίοι, οικογένειες αδύναμες, συνταξιούχοι υπέστησαν τη φθορά της διαφθοράς και της διαπλοκής.
  Έτσι η προδοσία, η αποστασία και ‘’αριστερά’’ κατάφεραν να οδηγήσουν την Ελλάδα στο αργό θάνατο και στην αποτέφρωση.
  Σε λίγο, οι ξένοι και οι ντόπιοι προδότες, θα τοποθετήσουν την ‘’τεφροδόχο’’
  της Ελλάδας στα μουσεία της Ευρώπης , δίπλα στα κλεμμένα αγάλματα της ,που
  κοσμούν χώρους αφιλόξενους και λαούς απολίτιστους.

 2. ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΟΥΝ
  ================================================
  Φτάσαμε στο σημείο να ζητάνε οι λασπολόγοι της ντροπής και της αθλιότητας, να ‘’καθίσουν στο σκαμνί’’ τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ,που μας έσωσε και δεν χρεοκοπήσαμε.
  Λασπολόγησαν και λασπολογούν ασύστολα οι παράνομοι επιβήτορες της εξουσίας, αφού ‘΄κατάφεραν ’’ να πετύχουν το σκοπό τους, υποσχόμενοι του »ΧΡΙΣΤΟΥ» τα μάτια και εξαγοράζωντες συνηδείσεις και λαμόγια.

  Τρία χρόνια, ζύμωσαν και ζυμώθηκαν στη Λάσπη της μαύρης προπαγάνδας, της συκοφαντίας, της παραπληροφόρησης, της συνωμοσίας και άφησαν την σφραγίδα τους σε όλα σχεδόν τα οικονομικά μεγέθη της πατρίδας μας. Μικροί, μεσαίοι, οικογένειες αδύναμες, συνταξιούχοι υπέστησαν τη φθορά της διαφθοράς και της διαπλοκής.
  Έτσι η προδοσία, η αποστασία και ‘’αριστερά’’ κατάφεραν να οδηγήσουν την Ελλάδα στο αργό θάνατο και στην αποτέφρωση.
  Σε λίγο, οι ξένοι και οι ντόπιοι προδότες, θα τοποθετήσουν την ‘’τεφροδόχο’’
  της Ελλάδας στα μουσεία της Ευρώπης , δίπλα στα κλεμμένα αγάλματα της ,που
  κοσμούν χώρους αφιλόξενους και λαούς απολίτιστους.

 3. Mνήμων 16:20 19/04/2016

  »Βρώμικο 89» ανταμοιβή…ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ!!!!!!!
  =================================
  154.000.000 σε «αντιστασιακούς» σχεδόν 70 χρόνια μετά την κατοχή…

  (πίνακες με ανήλικους «ήρωες» της Εθνικής Αντίστασης)..70 χρόνια μετά την λήξη της Εθνικής Αντίστασης.
  Φέτος οι συντάξεις των «αντιστασιακών» είναι μόνο … 154.000.000 ευρώ.
  Σύμφωνα με τον Σαχινίδη (βουλή Αύγουστος 2011) οι συντάξεις στους «αγωνιστές» κοστίζουν γύρω στα 13.000.000 τον χρόνο
  άρα τα υπόλοιπα , περίπου 140.000.000 πηγαίνουν στους ανάπηρους εμφυλίου πολέμου 1946-1949 .
  Πόσοι είναι; Δείτε τον πίνακα που ακολουθεί.
  Αν απορείτε με τους μεγάλους αριθμούς ζώντων «αντιστασιακών», δείτε παρακάτω ενδεικτικούς πίνακες όπου οι περισσότεροι αναγνωρισθέντες «αντιστασιακοί» ,κατά την διάρκεια της κατοχής, ήταν …νήπια ή παιδιά 10 ή 12 ετών…
  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ πατριώτες της αριστεράς?
  και δεν το γράφουμε μόνο εμείς!
  Άδωνις Γεωργιάδης…ο Σαμαράς έδωσε σύνταξη στους Κομμουνιστές!..
  http://citypress-gr.blogspot.com/2

  • Mνήμων 16:23 19/04/2016

   ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ‘’ΑΡΙΣΤΕΡΑ’’ , ΔΥΟ ‘’ΟΨΕΙΣ’’ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
   ==================================================
   ΝΕΟ ΒΡΟΜΙΚΟ 89 ΚΑΙ ΟΙ …‘’ΥΠΟ-ΧΡΕΟΙ’’
   Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί η αριστερά κάνει «πλάτες» στη Δεξιά.
   Το »βρόμικο 89» όμως ήταν η αφορμή να ‘’μάθουμε’’ πως ο Καραμανλής το 1974 νομιμοποίησε το ΚΚΕ.
   Έτσι η πρώτη ‘’απόδοση φόρου τιμής» ήταν με την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
   Διαβάστε να μάθετε ποια είναι μερικά από τα «ανταλλάγματα» που απαίτησαν και ΠΗΡΑΝ οι εθνικοί μειοδότες της κόκκινης φονικής μηχανής . Έτσι το κράτος της δεξιάς προσέλαβε χιλιάδες «κόκκινα» νήπια των 10 και 12 ετών ως …αντιστασιακούς !!!
   Σήμερα ήταν η σειρά του Τσίπρα να »τιμήσει» τις συμφωνίες με την δεξιά.
   Πάντα, κάθε σχεδόν ηγεσία της αριστεράς, θα αποδείξει με κάθε τρόπο και σχεδόν αδιάντροπα, τη σχέση αίματος που τη συνδέει με τη δεξιά.
   Η κατάληψη της προεδρίας από τη δεξιά και ειδικά από τον Παυλόπουλο αποτελεί νέο ‘’ράπισμα’’ στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στην ανθρωπιά.
   Υπάρχει ο ένας, επειδή υπάρχει και ο άλλος.
   Σήμερα ο Παυλόπουλος, χθές η ανατροπή Παπανδρέου, προχθές κάτι άλλο.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.