ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δίνει απαντήσεις για όλα και κάνει λόγο για «παραπληροφόρηση»

Βασιλική Θάνου: «Εμποδίζω μεγάλα διαπλεκόμενα συμφέροντα»

Απαντήσεις για όλα τα σοβαρά ζητήματα που έχουν ανακύψει τον τελευταίο καιρό και συνδέονται με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δίνει με επίσημη ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου.
thanou

Η ανώτατη δικαστική λειτουργός κάνει λόγο για βολές που δέχεται ο θεσμός του Προέδρου του Αρείου Πάγου και για «παραπληροφόρηση» αποδίδοντας όλα αυτά στο γεγονός ότι με την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων της «εμποδίζω μεγάλα διαπλεκόμενα συμφέροντα»

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής :

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες βολές κατά του θεσμού του Προέδρου του Αρείου Πάγου, από ορισμένα πρόσωπα, τα οποία παραπληροφορούν τους ΄Ελληνες πολίτες, προσπαθώντας να κλονίσουν την εμπιστοσύνη τους προς τον θεσμό και προς το πρόσωπό μου, επειδή, προφανώς, «ενοχλούνται», διότι, με την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων μου, εμποδίζω μεγάλα διαπλεκόμενα συμφέροντα, επιβάλλεται να επισημάνω τα εξής:

Α) Σχετικά με την αρμοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου:
1. Αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης, (κατά το άρθρ. 99 παρ. 1 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων – Ν. 1756/1988) διαθέτουν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης για όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς (Δικαστές και Εισαγγελείς), καθώς και οι Πρόεδροι Εφετών, Διευθύνοντες τα Εφετεία, για τους Δικαστές της Περιφέρειάς τους και οι Εισαγγελείς Εφετών, Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες, για τους Εισαγγελείς της Περιφέρειάς τους. Με το Ν.4356/2015, άρθρ. 46
παρ. 3, προστέθηκε και η αρμοδιότητα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Ευλόγως, επομένως, προκύπτει το ερώτημα, ποιοί και γιατί ενοχλούνται, επειδή, πέραν του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και του Προϊσταμένου Επιθεώρησης απέκτησε αρμοδιότητα και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Επίσης, σαφώς προκύπτει από το κείμενο του νόμου ότι όλα τα έχοντα αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης όργανα είναι μονοπρόσωπα και είναι απολύτως ανακριβές ότι μέχρι τώρα το δικαίωμα άσκησης
πειθαρχικού ελέγχου είχαν μόνον πολυπρόσωπα όργανα, όπως ορισμένοι ισχυρίζονται, στα πλαίσια της προσπάθειας παραπληροφόρησης.

2. Απολύτως ανακριβές, επίσης, είναι ότι η Πρόεδρος, η οποία ασκεί την πειθαρχική δίωξη, στη συνέχεια κρίνει τον ελεγχόμενο, συμμετέχοντας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι «δεν μπορούν να μετάσχουν σε πειθαρχικό συμβούλιο ή δικαστήριο, για την εκδίκαση ορισμένης πειθαρχικής υπόθεσης,
εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει την ανάκριση, στην ίδια πειθαρχική υπόθεση.» (άρθρ. 97 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου).

Β. Σχετικά με την από μέρους μου άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά της Εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη: 1. Ο αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης έχει το δικαίωμα (άρθρ. 99 παρ. 9 του ιδίου ως άνω νόμου) να ενεργεί αμέσως προκαταρκτική εξέταση, η οποία διενεργείται είτε με εντολή του, από άλλο δικαστικό λειτουργό, ανώτερο κατά βαθμό από τον ελεγχόμενο, είτε από τον ίδιον, αυτοπροσώπως, όπως
έπραξα στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που είχε λάβει η υπόθεση αυτή και του μεγάλου κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος των υποθέσεων, που χειρίσθηκε η ελεγχόμενη.

2. Συνεπώς, οι επικαλούμενοι ως λόγοι εξαίρεσης, που δημιουργούν δήθεν υπόνοια μεροληψίας σε βάρος μου, ότι δηλαδή ανέλαβα η ίδια την διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας, μετά από «υπόδειξη» από τους Κύπριους αξιωματούχους, ή ότι έχω σχέση γνωριμίας μαζί τους ένεκα της ιδιότητάς μου, ως πρώην Υπηρεσιακής Πρωθυπουργού, ή ότι διατηρώ σχέση υπηρεσιακής συνεργασίας με
τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλο, δεν χρήζουν καν απάντησης, διότι εάν οι τυπικές υπηρεσιακές σχέσεις ή η απλή γνωριμία εκτιμηθούν ως λόγοι εξαίρεσης, τότε όλοι οι
Δικαστικοί Λειτουργοί θα πρέπει να εξαιρούνται. Οι λοιποί λόγοι εξαίρεσης έχουν κριθεί νόμω αβάσιμοι από τη νομολογία (ΑΠ 1080/2010), πέραν του ότι είναι παντελώς αβάσιμοι κατ΄ ουσία και ανακριβείς, όπως ανακριβέστατος είναι και ο λόγος ότι δήθεν συνομολόγησα ότι η προς εκείνη επιδοθείσα κλήση για γραπτές
εξηγήσεις ήταν αόριστη.

3. Ωστόσο, πέραν του αβασίμου και της καταχρηστικότητας της εν λόγω αίτησης εξαίρεσης, και παρά το γεγονός ότι ουδεμία έχθρα ή αντιπάθεια είχα ουδέποτε με την ελεγχόμενη, με την οποία, αντιθέτως, διατηρούσα πάντοτε πολύ καλές υπηρεσιακές σχέσεις και ουδεμία, επίσης, ιδιαίτερη σχέση έχω με τους ασκήσαντες τις αναφορές Κυπρίους αξιωματούχους, εν τούτοις, προς διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας τόσο της θεσμικής μου θέσης, όσο και της Δικαιοσύνης γενικότερα, ανέθεσα σε Αντιπρόεδρο
του Αρείου Πάγου την περαιτέρω διενέργεια της πειθαρχικής εξέτασης και τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος.

Γ. Σχετικά με την μήνυση κατά του Καθηγητή Σταύρου Τσακυράκη.

Είναι καταφανές ότι έχει πέσει στο κενό η συνεχιζόμενη προσπάθεια ορισμένων προσώπων να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν δικαιούται να καταμηνύσει κάποιον, όταν αυτός υπερβαίνει τα οριζόμενα από το Σύνταγμα και τους νόμους όρια της ελευθερίας της έκφρασης και κατά τρόπο απρόκλητο, προσβάλλει την προσωπικότητά της, με φράσεις εξυβριστικές και μειωτικές και η εμμονή τους αυτή δημιουργεί ευλόγως σκέψεις και ερωτηματικά, για το ποιός είναι ο πραγματικός
τους στόχος, όπως επίσης, δημιουργούν ερωτηματικά όσοι προφασίζονται ότι δεν κατανοούν ότι η Πρόεδρος, με το αποσταλέν έγγραφό της, ασφαλώς δεν έκανε παρέμβαση στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι συγκεκριμένο κόμμα της ήσσονος αντιπολίτευσης
εξέδωσε δελτίο τύπου, για υπόθεση που αποτελεί προσωπική- ιδιωτική διαφορά.

Τέλος Διαβεβαιώνω τους ΄Ελληνες πολίτες ότι πρέπει να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τους ΄Ελληνες Δικαστικούς Λειτουργούς, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ασκούν το λειτούργημά τους με ακεραιότητα και σοβαρότητα, έχοντας πλήρη συναίσθηση των καθηκόντων τους και διαθέτουν το σθένος, ώστε να αγνοούν τις τυχόν παρεμβάσεις ή πιέσεις, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται.

4 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
 1. Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης
  ========================
  «Το γάντι» στη Δικαιοσύνη για καθυστερήσεις στην εξιχνίαση μεγάλων σκανδάλων, πετά ουσιαστικά η κυβέρνηση, καθώς με επιστολή του προς την ηγεσία της ο υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης ζητά να πληροφορηθεί πού βρίσκεται η διαδικασία έρευνας τουλάχιστον 6 μεγάλων σκανδαλωδών υποθέσεων για την τιμωρία των εμπλεκομένων μη πολιτικών προσώπων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χρονίζουν…
  Ο Χ. Καστανίδης με την επιστολή απαντά κατ” αρχήν στις δημόσιες αιτιάσεις δικαστικών λειτουργών (κυρίως των εκπροσώπων δικαστικών ενώσεων) κατά των πολιτικών συλλήβδην ότι το φαινόμενο ατιμωρησίας υπουργών και υφυπουργών που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, οφείλεται στο νόμο περί ευθύνης υπουργών που ψήφισαν πολιτικοί.
  Παράλληλα ο υπουργός ζητά από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιω. Τέντε να τον πληροφορήσει ποια μη πολιτικά πρόσωπα διώχθηκαν, παραπέμφθηκαν ή δικάστηκαν ενδεικτικά στις υποθέσεις Βατοπεδίου, Siemens, τηλεφωνικών υποκλοπών, ομολόγων, «Ασπίδος Πρόνοιας», των ιατρών της De Puy.
  Τον ρωτά επίσης αν έχουν τελειώσει οι έρευνες, αν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση έστω σε πρώτο βαθμό, καθώς και πόσος χρόνος έχει διατρέξει από την έναρξη των ερευνών (οι περισσότεροι «τρέχουν» από το 2006-7), προκειμένου να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για την απονομή δικαιοσύνης σε υποθέσεις μεγάλου δημοσίου συμφέροντος, για να ενισχυθεί η διαφάνεια και να κατανοηθούν οι επιδόσεις των δικαστικών λειτουργών…
  Δίνοντας απάντηση σε «πολιτικολογούντες εκπροσώπους δικαστικών ενώσεων» -όπως τον χαρακτηρίζει- ο Χ. Καστανίδης σημειώνει ότι βεβαίως οι δικαστές δεν ευθύνονται για το νόμο περί ευθύνης υπουργών και την εφαρμογή του στη Βουλή, αλλά αποσιωπούν ότι στις υποθέσεις αυτές ερευνώνται ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων μη πολιτικών, ενώ περιέργως «διαφεύγει» της προσοχής των ιδίων ότι πιθανές παραγραφές οφείλονται στην αιφνίδια διάλυση της Βουλής το Μάιο του 2009 από την προηγούμενη κυβέρνηση.
  Αν, λοιπόν, για την ατιμωρησία πολιτικών ευθύνεται ο «προβληματικός» νόμος περί ευθύνης υπουργών σύμφωνα με τις δικαστικές επικρίσεις, τότε -συνεχίζει ο Χ. Καστανίδης- κάθε καλόπιστος συμπεραίνει ότι η Δικαιοσύνη επιτέλεσε το καθήκον της για όλους τους άλλους μη πολιτικούς, καταλογίζοντας ευθύνες και τιμωρώντας τους ενόχους.
  Σημειώνοντας ότι η διαβίβαση μιας δικογραφίας στη Βουλή για έρευνα πολιτικών προσώπων δεν εμποδίζει τη συνέχιση των ερευνών από τη Δικαιοσύνη για τα μη πολιτικά πρόσωπα, ο υπουργός εστιάζει την προσοχή στη δικαστική πορεία των 6 σκανδάλων, κανένα από τα οποία δεν έχει φθάσει μέχρι το ακροατήριο ή την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος, αν και οι έρευνες ξεκίνησαν πριν από χρόνια (π.χ. για τη Siemens το 2006, τις υποκλοπές το 2005, τα ομόλογα και το Βατοπέδιο το 2007 κ.λπ.).

 2. Alex 0:14 19/04/2016

  Παράνομη λευκή απεργία δικαστών. Τότε όμως η κ.Θάνου ήταν μεταξύ άλλων και αντιμνημονιακιά!

 3. Αξιότιμη κα. Π.τ.ΑΠ.

  Σαν ελεύθερος Ελληνας πολίτης πιστεύω οτι δύναμαι με κάθε νόμιμο τρόπο να κριτικάρω, αν και όσο μπορώ την ανάδειξή σας στο ανώτατο σκαλί της Δικαιοσύνης της Χώρας μας. Επικαλούμαι τον πρότερο τίτλο και επαγγελματική σας ασχολία σαν συνδηκαλίστρια των συναδέλφων του κλάδου σας και δεν χρειάζεται ειδικές νομικές γνώσεις γιά να αποφανθώ οτι υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει σύγκρουσης καθηκόντων με την σημερινή σας θέση.

  Τα ειδικά συμφέροντα όπως δυστυχώς ειναι τα συνδικαλιστικά στην Ελλάδα Έχουν σενετελέςει σε μεγάλο βαθμό στην πτώχευση και τον ηθικό μαρασμό μας.

  Γιαυτό ένας απλός πολίτης σαν τον εαυτόν μου θλίβεται περισσότερο οταν οι άρχοντες της δικαιοσύνης ανταποκρίνονται στο κέλευσμα του Βουλγαράκη » οτι ειναι νόμιμο είναι και ηθικό «.Οι κουτόφραγκοι νομικοί θα περιέγραφαν την ανάδειξη στην θέση σας με πολιτικά κινητρα σαν «conflict of interest » . Σεις περιλούζετε πολίτες με μηνύσεις … Αν χρειαστείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία μου να μηνύστε κι ´ εμένα να σας τα δώσω . Πολύ ευχαρίστως !

  Με τιμή,

  Δημοσθένης Μπόγδης

 4. Τα βάζει η κυρία Θάνου με τα συμφέροντα, που όταν εφαρμόστηκε το πρώτο Μνημόνιο βγήκε ανερυθρίαστα και μας είπε δημόσια ότι οι περικοπές των μισθών των δικαστικών θα έχουν ως συνέπεια την έκπτωση των δικαστικών λειτουργιών…Έτσι αντιλαμβάνεται η κυρία Θάνου το λειτούργημα των δικαστικών!!!

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.