ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εντός της Λαϊκής Ενότητας

Επανασυγκρότηση του Αριστερού Ρεύματος

Η διαδικασία μετασχηματισμού του Αριστερού Ρεύματος σε πολιτική οργάνωση, ξεκίνησε με συζητήσεις επί του ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου της οργάνωσης και θα ολοκληρωθεί στην ιδρυτική συνδιάσκεψη, τον ερχόμενο Οκτώβρη.
ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÇÓ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÊÇÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÔÇÓ ËÁÉÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÁÐÏ ÔÏÍ Ð.ËÁÖÁÆÁÍÇ /PHASMA/Ã.ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ

Στο κείμενο προβληματισμού του ΑΡ για την διαμόρφωση της ιδρυτικής διακήρυξης, τονίζεται ότι κεντρικός στόχος των στελεχών και μελών του είναι «να αποτελέσουμε έναν βασικό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της Λαϊκής Ενότητας, του πολιτικού μετώπου που αποτελεί σήμερα την κύρια έκφραση ριζοσπαστικοποίησης και συσπείρωσης των αντιμνημονιακών δυνάμεων».

Υπογραμμίζεται, ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος για την επανίδρυση της Αριστεράς. Μιας Αριστεράς που χρειάζεται ουσιαστική επαναθεμελίωση, κινηματική, πολιτική, ιδεολογική και επαναστατική, ώστε να τεθεί σε κίνηση, ένα νέο σχέδιο μεγάλων ανατροπών με κατεύθυνση τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.