ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά κέρδη 21 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα: Επιστροφή σε κερδοφόρο τροχιά

ethnikitrapeza

Σε κερδοφόρο τροχιά επέστρεψε στο πρώτο τρίμηνο του 2016 η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνοντας τις θετικές προσδοκίες. Στο τέλος Μαρτίου η τράπεζα παρουσίασε κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 750 εκατ. ευρώ ενώ αν δεν υπολογιστούν διάφορα έκτακτα αποτελέσματα η κερδοφορία της ΕΤΕ στο πρώτο τρίμηνο ανήλθε στα 87 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα ενισχύθηκαν σημαντικά σε 189 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 (+23,1% σε τριμηνιαία βάση), ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των οργανικών εσόδων (+4,1% σε τριμηνιαία βάση) και της μείωσης των λειτουργικών δαπανών κατά 7,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες, η ΕΤΕ κατέγραψε κέρδη ύψους 27 εκατ. κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 έναντι ζημιών ύψους 34 εκατ. ευρώ κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015, αντανακλώντας τη μείωση στα έξοδα (-8,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και στις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στα 126 εκατ. το Α' τρίμηνο 2016 από 54 εκατ. στο Δ' τρίμηνο 2015, αντανακλώντας την εγχώρια αγορά, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 127 εκατ. από 86 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ρυθμό δημιουργίας νέων επιχειρηματικών επισφαλειών, με τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στη Λιανική τραπεζική να διατηρούνται σε αρνητικά επίπεδα (-136
εκατ.). Στον τομέα των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τρεις επιχειρήσεις που είχαν ήδη κατηγοριοποιηθεί ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά (NPEs), η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα. Οι εγχώριες προβλέψεις σημείωσαν σημαντική μείωση στα 134 εκατ. το Α' τρίμηνο 2016 από 671 εκατ. το Δ' τρίμηνο 2015, με το κόστος κινδύνου να μειώνεται στις 164 μ.β. σε σχέση με 328 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο (προσαρμοσμένο κόστος κινδύνου για τον έλεγχο της ποιότητας
ενεργητικού - Asset Quality Review «AQR»). Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε αμετάβλητος σε 76.5% στην Ελλάδα και σε 74,6% σε επίπεδο Ομίλου1, στα υψηλότερα του κλάδου2. Ο εγχώριος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non-Performing Exposures - «NPEs»)
ανήλθε σε 49,6% κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 από 49,2% στο Δ΄ τρίμηνο του 2015.

Με αφορμή τα αποτέλεσμα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε: «Το 2015 έκλεισε με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την συμφωνία για την πώληση της Finansbank, επιβεβαιώνοντας την εστίαση της τράπεζας στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Έχοντας
θωρακιστεί κεφαλαιακά, η αρχή του 2016 σηματοδότησε την επικέντρωση των δυνάμεών μας στην βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας ταυτόχρονα με την συνέχιση της υλοποίησης των δεσμεύσεών μας με βάση το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου σηματοδοτούν την επιστροφή
στην κερδοφορία και δείχνουν ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του προϋπολογισμού και των στόχων μας για το έτος. Η Τράπεζα στοχεύει σε τρείς άξονες: σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και στην υποστήριξη της ελληνικής
οικονομίας στην έξοδο από την ύφεση.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποτελέσει τον αναμενόμενο καταλύτη για την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, και θα επιταχύνει την βελτίωση της ρευστότητας, την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Τόσο το σταθερό οικονομικό κλίμα, όσο και το θετικό κλείσιμο του πρώτου τριμήνου προμηνύουν ότι οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός κερδοφόρου 2016 επιτυγχάνονται και συνδράμουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας».

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.