ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστήνεται Συμβούλιο Διοίκησης με τη συμμετοχή εμπειρογνώμονα από την Κομισιόν

Με υπερεξουσίες ο νέος Διοικητής της Φορολογικής Αρχής

Εξουσίες υπερυπουργού θα έχει ο νέος επικεφαλής της φορολογικής Αρχής όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Μάλιστα αν ο επικεφαλής της Αρχής συγκρουστεί με τον υπουργό Οικονομικών το θέμα θα επιλύσει το Συμβούλιο Διοίκησης που θα συσταθεί και θα λειτουργήσει από το 2017.
an

Σύμφωνα με το σχέδιο η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» θα αντικαταστήσει από το 2017 τη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων και ο επικεφαλής της θα έχει τον τίτλο του Διοικητή. Η Αρχή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ( θα έχει δικό της προϋπολογισμό) και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπόκειται και σε ιεραρχικό έλεγχο δηλαδή από το υπουργείο Οικονομικών. Όργανα διοίκησης της Αρχής, αποτελούν το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής και ένας εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης θα μετέχουν και δύο στελέχη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

Ο πρόεδρος , τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης , ο εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Το συμβούλιο απολαμβάνει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησίας όπως αναφέρεται ρητά στο σχέδιο νόμου.

Το μόνο που μπορεί να κάνει ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών είναι να υποβάλλει προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες στην αρχή σχετικά σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Οι προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής σε θέματα του προσωπικού αυτής. Αρμόδιος για προσωπικό είναι ο Διοικητής ο οποίος μπορεί να προάγει να μετακινεί ή να κρίνει την επάρκεια ή ανεπάρκεια των υπαλλήλων αυτής. Ενδιαφέρον είναι το άρθρο 5 του νομοσχεδίου στο οποίο επισημαίνεται ότι ο υπουργός δεν δύναται για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις να υποβάλει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών ή να παράσχει δεσμευτικές οδηγίες.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Διοικητή με τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει να δώσει λύση το Συμβούλιο Διοίκησης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές

2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Οικονομικών

3. Όργανα διοίκησης της Αρχής, αποτελούν το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής

4. Στο Συμβούλιο Διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαική Επιτροπή ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και τα αρχεία της επιτροπής, αλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Ο εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5. Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στο Διοικητή ή τα όργανα της Αρχής, δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονομικών ή άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.

6. Η Αρχή δύναται να αναπτύσσει δικό της σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά και σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας Διάταξης

7. Ο Διοικητής καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς και σύστημα επιπλέον bonus για το προσωπικό της Αρχής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100%.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.