ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές παντού, από φόρους μέχρι και «κόκκινα δάνεια»

Τι προβλέπει ο περιβόητος «κόφτης» - Νέο σούπερ Ταμείο «μαζεύει» όλη την περιουσία του Δημοσίου

Με λίγες ώρες διαφορά από το κύριο σώμα του πολυνομοσχεδίου κατατέθηκε και ο περιβόητος «κόφτης» και εφόσον περάσουν όλα από την Βουλή, είναι πιθανή και η συμφωνία με τους δανειστές στο Eurogroup της Τρίτης.
koftis

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η Κυβέρνηση όμως θα κληθεί να σηκώσει βαρύ πολιτικό κόστος για να βάλει στα ταμεία της την δόση που περιμένει από τους Ευρωπαίους και οι έλληνες πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ανατροπές σε όλα σχεδόν τα πεδία της καθημερινότητάς τους.

Όσον αφορά στον κόφτη κάθε χρόνο θα συντάσσεται από τον υπουργό οικονομικών έκθεση και εφόσον διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση μεταξύ του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και του αποτελέσματος που πραγματοποιήθηκε στο οικονομικό έτος που προηγείται, θα εκδίδεται μέχρι την 31η Μαΐου, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα περιορίζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, με μείωση των δαπανών που θα ορίζονται σε αυτό.

Σε ειδικό παράρτημα της Έκθεσης προσδιορίζονται όλες οι κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης επί των οποίων εφαρμόζεται η αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή καθώς επίσης και το επιβαλλόμενο ποσοστό περιορισμού δαπανών για την υλοποίηση αυτής. Η προσαρμογή επιβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση που το Προεδρικό Διάταγμα δεν εκδοθεί μέσα στην προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία.

Σε περίπτωση που στην Έκθεση διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση περιορίζεται από την 1η Ιουνίου του ιδίου οικονομικού έτους με αντίστοιχη μείωση των δαπανών, κατ' ανώτατο όριο σε 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ, δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.

β) Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 0,5%του ΑΕΠ.

γ) Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1% του ΑΕΠ.

δ) Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1,5%του ΑΕΠ.

ε) Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ.

Στο κόφτη περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του προϋπολογισμού, αλλά εξαιρούνται εκείνες που σχετίζονται με βασική λειτουργία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κοινωνική προστασία και  προστασία των δημοσίων επενδύσεων:

Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

α) Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, από τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις μισθώσεων, από καταπτώσεις εγγυήσεων και από αμετάκλητα επιδικασθείσες απαιτήσεις εις βάρος του Δημοσίου.

β) Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου.

γ) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών.

δ) Το σύνολο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

ε) Το σύνολο των δαπανών υγείας.

στ) Δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, θέρμανσης, ανεργίας και προνοιακά επιδόματα, που καταβάλλονται μέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

ζ) Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου κατοικίας τους.

η) Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

θ) Δαπάνες για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

ι) Δαπάνες σχετικές με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τέλος, οι περικοπές παραμένουν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι της περιόδου των οικονομικών ετών 2017-2019 του προγράμματος και τουλάχιστον έως την 31 Μαΐου του έτους που έπεται της έναρξης εφαρμογής τους, οπότε και επανεξετάζονται.

Με το νομοσχέδιο η Κυβέρνηση μεταφέρει σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου σε ένα σουπερ- Ταμείο: Συγκεκριμένα, στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας μεταφέρονται ΤΧΣ, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ. Δημιουργείται θυγατρική συμμετοχών με τις μετοχές των δημόσιων εταιριών.

Από την ομπρέλα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, που ιδρύεται με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 40 εκατ. ευρώ, θα προωθείται πλέον το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως το νέο υπερταμείο θα αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία για να "συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας" και για "να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας".

Στον έλεγχο της νέας εταιρείας μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος τρεις άμεσες θυγατρικές και ιδρύεται μία καινούργια: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ενώ ιδρύεται η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ (ΕΔΗΣ).

Για τα «κόκκινα δάνεια» προωθείται η σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και την υποστηρικτική γραμματεία ως προς αυτό, αναφέρεται το συντριπτικό μέρος της ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια που κατατέθηκε στη βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου.

Στο ίδιο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται αλλαγές ως προς την αδειοδότηση και την φορολόγηση των εταιρειών διαχείρισης και μεταβίβασης των κόκκινων δανείων, καθώς και της απαγόρευσης πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας ύψους έως 140.000 ευρώ, μέχρι το τέλος του 2017.

Κατά τα άλλα, βάσει του νομοσχεδίου για τα μέτρα των 5,4 δισ. ευρώ, το φορο- τσουνάμι ξεκινά από Ιούνιο, τελικά, καθώς η εφαρμογή αύξησης του ΦΠΑ από το 23% στο 24% έρχεται έναν μήνα νωρίτερα, ενώ ανατροπές υιοθετούνται και στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ με τον πήχη για την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου να κατεβαίνει στο 200.001 ευρώ.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.