ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ

Η μεσογειακή διατροφή άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο γαλακτοκομικός τομέας, ο τομέας του χοίρειου κρέατος και των οπωροκηπευτικών στην Ευρώπη βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που είχε σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο αρμόδιος για τη Γεωργία Επίτροπος Φιλ Χόγκαν σημείωσε ότι πρόκειται να προτείνει νέα μέτρα τον Ιούλιο για την αντιμετώπιση κυρίως των προβλημάτων στον γαλακτοκομικό τομέα, με στόχο τη σταθεροποίηση της παραγωγής. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού παρακολούθησης της παραγωγής.

Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε τη βαθύτατη κρίση που βιώνουν οι τομείς της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών, καθώς και την ευκαιρία που δίνεται για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης διαρθρωτικών προβλημάτων. Τονίζοντας τον εξαγωγικό χαρακτήρα του τομέα των οπωροκηπευτικών, στήριξε τη συνέχιση των έκτακτων μέτρων, σημειώνοντας ότι θα ανέμενε μια πιο φιλόδοξη πρόταση σχετικά με τις κατανεμηθείσες ποσότητες καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση των τιμών απόσυρσης. Για τον κλάδο της κτηνοτροφίας επανέλαβε ότι η κρίση συνδέεται με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές λόγω του αρνητικού περιβάλλοντος λειτουργίας τους με αυξημένο κόστος παραγωγής, έλλειψη ρευστότητας, αδυναμίας δανεισμού και αθρόες εισροές φθηνότερης πρώτης ύλης από χώρες με υπερπαραγωγή. Επίκεντρο των μέτρων, τόνισε, θα πρέπει να είναι η διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών και η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών, κάνοντας αναφορά σε ειδικά μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές και τις περιοχές με περιορισμένες επιλογές για ανάπτυξη άλλων αγροτικών δραστηριοτήτων.

Στη συζήτηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την απώλεια και σπατάλη των τροφίμων, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η μεσογειακή διατροφή αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Συγκεκριμένα, μετά από κοινή δήλωση Ελλάδας και Κύπρου η Προεδρία έκανε αποδεκτή την εισαγωγή στα Συμπεράσματα της εγγραφής της «Μεσογειακής διατροφής» τον Δεκέμβριο του 2013 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την πρόοδο των εργασιών για τη βιολογική γεωργία, για τις προτάσεις της ομάδας εργασίας για μια βιώσιμη διαχείριση της φυτοπροστασίας και για το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανάληψη σχετικών δράσεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των φυτών και την κατοχύρωσή τους από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Σχετικά με τα θέματα αλιείας επιτεύχθηκε γενική προσέγγιση στην πρόταση κανονισμού για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Στόχος της πρότασης ήταν ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης σε σκάφη που αλιεύουν εκτός των υδάτων της ΕΕ και σε σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν εντός των υδάτων της Ένωσης. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα ενημέρωσε για τη Μεσογειακή Εταιρική Σχέση και τη «διαδικασία της Κατάνια», η οποία αποτελεί την πολιτική πρωτοβουλία για την αντιστροφή της πτωτικής τάσης των αποθεμάτων ιχθύων της Μεσογείου, καθώς και για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2017.

Τέλος, η πλειονότητα των υπουργών στήριξε το αίτημα της Φινλανδίας για ερμηνεία του άρθρου 61 του Κανονισμού των Κοινών Προβλέψεων προκειμένου ιδιωτικές επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ να δύνανται να ενισχυθούν από το Ταμείο Αλιείας.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.