ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα-φωτιά

ΚΕΕΛΠΝΟ: Παραμάγαζο ρουσφετιού, διαπλοκής και σπατάλης

Σε παραμάγαζο ρουσφετιού, διαπλοκής, σπατάλης και αδιαφάνειας είχε μετατραπεί το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) πολύ πριν από το 2012, όπως αποκαλύπτει η «Εφημερίδα των Συντακτών».
k

Το πόρισμα των 106 σελίδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων παραδόθηκε στα τέλη Μαΐου από τους επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας) και ίσως αποτελεί τον μοναδικό πλήρη έλεγχο από την ίδρυση του φορέα. Ηδη τα βασικά συμπεράσματά του έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με την ανάλογη… βαρύτητα από το κάθε Μέσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη για το κακούργημα της απάτης ο πρώην γενικός διευθυντής Θ. Παπαδημητρίου, ενώ παραπέμπονται και τα 16 μέλη της πρώην διοίκησης για απιστία σε βαθμό κακουργήματος με αφορμή σκανδαλώδεις διαφημιστικές δαπάνες για «έκτακτα» περιστατικά, όπως η συνηθισμένη εποχική γρίπη, για «μεταδοτικά» νοσήματα όπως ο καρκίνος, για διαφήμιση των γενοσήμων φαρμάκων (επί υπουργίας Αδ. Γεωργιάδη), που δεν εμπίπτουν σε καμία περίπτωση στις αρμοδιότητες του ΚΕΕΛΠΝΟ, και κυρίως για τα ποσά που χορηγήθηκαν σε ΜΜΕ όταν όλες οι καμπάνιες μπορούσαν να γίνουν δωρεάν ως κοινωνικά μηνύματα.

Η έκθεση-κόλαφος
Προσλήψεις κατά βούληση

Η ρητή εξαίρεση του (ΚΕΕΛ) ΚΕΕΛΠΝΟ από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έδωσε την πλήρη ελευθερία στην κάθε διοίκηση να κάνει προσλήψεις κατά βούληση χωρίς καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

«Η στελέχωση του ΚΕΕΛΠΝΟ δεν παρείχε καμία εγγύηση διαφάνειας».

Τα συμπεράσματα αναφέρουν:

«Οι προσλήψεις δεν είχαν σχέση με τους σκοπούς του φορέα, ενώ πολλοί είχαν κι άλλη απασχόληση. Δεν καθοριζόταν ο αριθμός των κατηγοριών, των ειδικοτήτων και των προσόντων του προσωπικού. Οι συμβάσεις μετατρέπονταν αυθαίρετα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων, πάνω από 50%, αφορούσε διοικητικό προσωπικό με χαμηλές εκπαιδευτικές ιδιότητες και αρκετοί από αυτούς μεταφέρονταν στο Υπουργείο Υγείας ως διοικητικοί. Μεγάλος αριθμός θέσεων ήταν απολύτως προσωποπαγείς».

Οι ελλείψεις στις ΜΕΘ, για τις οποίες έγινε και ο γνωστός πρόσφατος σάλος στα ΜΜΕ, επέβαλαν να προσλαμβάνεται (λόγω των απαγορεύσεων προσλήψεων) προσωπικό μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ από το 2009 και μετά.

Πολλές εξ αυτών που είχαν πρόβλημα νομιμότητας έγιναν με εκ των υστέρων εγκρίσεις.

Στην απογραφή του 2013 καταγράφηκαν 596 εργαζόμενοι στον φορέα.

Στην αμέσως επόμενη απογραφή, το 2014, και ενώ είχαν συσταθεί μόνο 16 επιπλέον θέσεις, το σύνολο των εργαζομένων στον φορέα ανήλθε σε 888 άτομα (οι μισοί διοικητικοί υπάλληλοι).

Από τον έλεγχο του 2014 προκύπτει ότι δόθηκαν 52 (!) επιδόματα για θέσεις προϊσταμένων και προϊσταμένων διευθύνσεων, ενώ από τον υπάρχοντα κανονισμό που υποτίθεται ότι εφαρμόζεται υπάρχει πρόβλεψη μόνο για 6 επιδόματα.

Δόθηκαν σε ορισμένους υπαλλήλους μεγάλα ποσά αναδρομικών αποδοχών, ενώ άλλοι που αναβαθμίστηκαν παρέμειναν στο αρχικό μισθολόγιο.

kee icon

Πάρτι με συμβάσεις και προμήθειες

Οι ελλείψεις στις ΜΕΘ, για τις οποίες έγινε και ο γνωστός πρόσφατος σάλος στα ΜΜΕ, επέβαλαν να προσλαμβάνεται (λόγω των απαγορεύσεων προσλήψεων) προσωπικό μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ από το 2009 και μετά.

Πολλές εξ αυτών που είχαν πρόβλημα νομιμότητας έγιναν με εκ των υστέρων εγκρίσεις.

Στην απογραφή του 2013 καταγράφηκαν 596 εργαζόμενοι στον φορέα.

Στην αμέσως επόμενη απογραφή, το 2014, και ενώ είχαν συσταθεί μόνο 16 επιπλέον θέσεις, το σύνολο των εργαζομένων στον φορέα ανήλθε σε 888 άτομα (οι μισοί διοικητικοί υπάλληλοι).

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, το γραφείο προμηθειών (με μόνο έναν υπάλληλο) δεν λειτουργούσε.

Ολα γίνονταν χωρίς αιτήματα και δικαιολογητικά, ενώ επιλέγονταν οι προμηθευτές με απευθείας αναθέσεις ή με πρόχειρους διαγωνισμούς.

Δεν υπήρχαν επίσης τήρηση πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, ούτε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

Το 2014 δόθηκαν σε 240 εργαζόμενους αποσπασμένους σε Νοσοκομεία, ΜΕΘ κ.λπ. υπερωρίες συνολικού ύψους 910.000 ευρώ κι αυτό όταν από τους 240 μόνο οι 50 ήταν γιατροί και νοσηλευτές.

Το διαχρονικό πάρτι

Η ιστορία του ΚΕΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων) ξεκινάει όταν ιδρύθηκε το 1998 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το υπουργείο Υγείας με σκοπό την αντιμετώπιση και παρακολούθηση, συντονισμό και υποβοήθηση των ενεργειών για την πρόληψη της εξάπλωσης ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

Τότε είχε μόνο 16 θέσεις μόνιμων, ενώ με προεδρικά διατάγματα εξαιρέθηκε από τις διατάξεις που αφορούσαν δημόσιους φορείς σε ζητήματα προμηθειών, προσλήψεων και συμβάσεων.

Είναι ακριβώς το σημείο που ξεκινάει και το πάρτι!

Το 2003 διευρύνθηκε ο σκοπός του, όλες οι συμβάσεις που είχαν γίνει θεωρήθηκαν αυτομάτως νόμιμες και ρητά προβλέφθηκε ότι «σε περιπτώσεις επιδημιών, βιοτρομοκρατίας, εισόδου λαθρομεταναστών [!] και κάθε έκτακτης ανάγκης, που δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το ΚΕΕΛ επεμβαίνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στις έκτακτες και επείγουσες αυτές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του ΚΕΕΛ και απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων έργου με τρίτους χωρίς τη διαδικασία έγκρισης».

Με αυτή την απλή… παράκαμψη το ανεξέλεγκτο πάρτι γίνεται θεσμός!

Το 2005 μετονομάζεται σε ΚΕΕΛΠΝΟ και εντάσσεται εκεί και το Εθνικό Κέντρο Νεοπλασιών.

Υπάρχουν πλέον 7 διευθύνσεις, το προσωπικό μπορεί να διατίθεται και σε άλλους φορείς, ενώ με προεδρικό διάταγμα που ωστόσο δεν εκδόθηκε ποτέ (!) θα καταρτιζόταν ο κανονισμός λειτουργίας του.

Εξαιρέθηκε επίσης από τη νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ και τους δημόσιους οργανισμούς και από τους νόμους και τους ελέγχους που προβλέπονται για αυτούς τους οργανισμούς.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ μέχρι και το 2015 υπόκειται σε ελέγχους αποκλειστικά και μόνο από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Ενώ ο φορέας περιλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και η μισθοδοσία του θα έπρεπε να καταβάλλεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Χωρίς αντίγραφα

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, το γραφείο προμηθειών (με έναν μόνο υπάλληλο) δεν λειτουργούσε.

Ολα γίνονταν χωρίς αιτήματα και δικαιολογητικά, ενώ επιλέγονταν οι προμηθευτές με απευθείας αναθέσεις ή με πρόχειρους διαγωνισμούς.

Με διάταξη του 2015 καταργείται και αυτή η εξαίρεση και το ΚΕΕΛΠΝΟ υποχρεώνεται να λειτουργεί και στις προμήθειες σύμφωνα με τον νόμο για τις προμήθειες του Δημοσίου.

Δεν υπήρχε τήρηση πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, ούτε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Δεν εκδόθηκαν καν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Διπλασιασμός δαπανών

Το ΚΕΕΛΠΝΟ συνολικά χρωστάει ακόμα σε δάνεια (του 2008 και του 2009) 185.500.000 ευρώ.

Μεγάλο μέρος αφορά την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη απόκτηση και ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου.

Ολες οι δαπάνες σχεδόν διπλασιάστηκαν. Υπολογίστηκαν εξυπηρετήσεις δανείων πολύ μεγαλύτερες από όσες τελικά πραγματοποιήθηκαν.

Στις Δαπάνες Λειτουργίας αναγράφονται όλα μαζί, οπότε δεν μπορεί να υπολογιστεί, για παράδειγμα, πόσα χρήματα δόθηκαν για εξετάσεις ασθενών με HIV και πόσα σε άλλες δράσεις ή γενικές δαπάνες.

Δεν καταγράφονται πουθενά τα περιουσιακά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως ο νόμος υποχρεώνει.

Αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα υπολογισμού ούτε και διασφάλισης της περιουσίας του φορέα.

Τα έξοδα τελικά ήταν 20 εκατ. ευρώ πάνω από τα έσοδα, με αποτέλεσμα αυτό να είναι και το τεράστιο έλλειμμα του 2014.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.