ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια

Οχήματα – bad banks για την ανακούφιση των ισολογισμών...
kokkinadaneia

Την δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού, στις οποίες θα περάσουν μεγάλα πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι οποίες θα πωληθούν για να μη βαρύνουν τους ισολογισμούς, εξετάζουν οι τράπεζες.

Ωστόσο τα ειδικά αυτά οχήματα δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους αλλά στους υφιστάμενους μετόχους των τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό ο ισολογισμός της τράπεζας θα αποσυμφορηθεί άμεσα, καθώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ θα βρεθούν εκτός ισολογισμού βελτιώνοντας δραστικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας. Σύμφωνα με αναλυτές το σχέδιο θυμίζει αρκετά τη δημιουργία μικρών vad banks.

Mε τη μεταβίβαση του ειδικού σχήματος στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας, αυτοί θα ωφεληθούν από τυχόν μελλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από την ενεργητική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Αναλυτές σημειώνουν ότι ένα μεγάλο εμπόδιο που υπάρχει σήμερα για την πώληση «κόκκινων» δανείων σε τρίτους είναι η μεγάλη απόσταση στις προσδοκίες αγοραστών - πωλητών. Οι αγοραστές «κόκκινων» δανείων επιδιώκουν να αγοράσουν σχετικά χαρτοφυλάκια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, λόγω του κινδύνου της χώρας, της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας της πολυετούς ύφεσης, του αναποτελεσματικού νομικού συστήματος κ.ά. Από την άλλη πλευρά οι πωλητές, δηλαδή οι τράπεζες, αρνούνται να προχωρήσουν σε πωλήσεις σε τόσο χαμηλές τιμές καθώς εμφανίζονται αρκετά βέβαιες ότι στο σημερινό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων –που προσεγγίζουν το 55%– υπάρχει μεγάλος όγκος δανείων που με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικότητας. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι υπάρχει πολύ «λίπος» από το οποίο θέλουν να επωφεληθούν οι ίδιες και όχι τρίτοι.

Με τη δημιουργία των ειδικών οχημάτων που θα βρεθούν εκτός ισολογισμού και η τράπεζα θα ανταποκριθεί στην πίεση της ΕΚΤ για γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων αλλά και οι μέτοχοι δεν θα απολέσουν τα δυνητικά κέρδη από την ενεργητική διαχείριση των δανείων αυτών. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το κρίσιμο είναι η σωστή δόμηση και αποτίμηση των οχημάτων και η μεταβίβαση να γίνει χωρίς να έχει κεφαλαιακή επίπτωση για την τράπεζα.

Ωστόσο άλλες πηγές επισημαίνουν ότι το παραπάνω εγχείρημα ενέχει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και εκτιμούν ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επιτευχθεί κυρίως με την διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων εσωτερικά από τις ειδικές μονάδες που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες, τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους (όπως η Actua και η KKR που ανακοινώθηκαν πρόσφατα) και τέλος με την πώληση «κόκκινων» δανείων σε τρίτους και εξειδικευμένες εταιρείες.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.