ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο εξάμηνο

Alpha Bank: Κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ

Κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 18,9 εκατ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης αναφέρει: Η επίδοσή της Alpha bank κατά το α΄ εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφαλαιακή της επάρκεια, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενισχύσεως του καθαρού περιθωρίου τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητος. Το α΄ εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, καθώς παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας.

Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού

- Απομόχλευση Ενεργητικού κατά 0,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση σε 67,4 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της πωλήσεως ομολόγων ΕFSF ποσού 0,6 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της τραπέζης στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων του ∆ημοσίου τομέα (Public Sector Purchase ProgrammePSPP).

- Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 0,7 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2016 και διαμόρφωσή τους σε 31,7 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων, στις οποίες επετεύχθη αύξηση του μεριδίου αγοράς.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε 22,7 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων ΕFSF. Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,4 δισ. ευρώ και ανήλθε σε 21,1 δισ. ευρώ.

- Τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 45,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2016.

- Το β΄ τρίμηνο 2016 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ, έναντι 275 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016, έναντι 37,4% στο τέλος Μαρτίου 2016. Αντιστοίχως, ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 52,6% έναντι 52,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

- Οι σωρευτικές προβλέψεις μετά από διαγραφές διαμορφώθηκαν σε 15,9 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.