ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ

Προκήρυξη-πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο ειδικός τομεακός γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης έχει υπογράψει την προκήρυξη-πρόσκληση για τη στελέχωσή της η οποία δημοσιεύεται σήμερα στη Διαύγεια.
ypoik_600-thumb-large

Σύμφωνα με την πρόσκληση, προκειμένου να στελεχωθεί η Ειδική Γραμματεία, προχωράει η διαδικασία για την απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, προκειμένου να καλυφθούν 71 θέσεις (κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, λόγω παραμεθορίου ή άλλους λόγους).
Ο χώρος εργασίας βρίσκεται στην οδό Θηβών 196-198, Αθήνα και η τελική επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν τη διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αν ενδιαφέρονται για μετάταξη ή απόσπαση, από 8 Αυγούστου 2016 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΓΔΙΧ, η οποία συστήνεται με τον Νόμο 4389/2016, θα κινείται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου για την υποστήριξή τους, μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του δικτύου 30 τοπικών Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) και σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού καθώς και προώθησης των συμμετοχικών διαδικασιών.
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η ΕΓΔΙΧ θα συμβάλλει καθοριστικά στον καθορισμό του πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς συντάσσει την Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, με στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και υπηρεσιών και συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.