ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι υποχρεώσεις εργοδοτών κι εργαζομένων

«Σαφάρι» κατά της «μαύρης απασχόλησης» ξεκινά το υπουργείο Εργασίας

Νέους τρόπους για να πατάξει τη «μαύρη εργασία» αναζητά το υπουργείο Εργασίας, με πρώτη κίνηση να είναι η υποχρέωση των εργοδοτών να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και μάλιστα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Βέβαια προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει η ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) να ενεργοποιηθεί, καθώς βρίσκεται ακόμη «υπό κατασκευή».
erga

Παράλληλα στην ιστοσελίδα θα μπορούν να γίνονται καταγγελίες -τόσο επώνυμα όσο και ανώνυμα- ώστε να υπάρξει καλύτερος έλεγχος και να περιοριστεί η ανασφάλιστη απασχόληση, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί και στο μνημόνιο.

Αρκετές από τις βασικές λειτουργίες του ΣΕΠΕ θα μπορούν να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής προστίμων σε παραβάτες. Μάλιστα οι καταγγελίες μπορούν να «σταλούν» στο Σώμα με οποιοδήποτε «γρήγορο» μέσω μπορεί να επιλεγεί, από την κλασσική κατάθεση εγγράφου έως και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν τα εξής στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ:

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας.
Αίτηση για βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού.
Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων.
Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς.
Αίτηση για διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας.
Αναγγελία εργατικού ατυχήματος.
Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα.
Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου,.
Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.
Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε πλοία.
Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων γιατρού εργασίας.
Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.
Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης / ναυπήγησης).
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων.
Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο.
Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται.
Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους επιθεωρητές εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων.
Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ).
Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου.
Τυπικά, από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ (10 Αυγούστου 2016) και μετά, η υπουργική απόφασηδίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και σε εργαζόμενους, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και λοιπών τρίτων που το επιθυμούν.
Πρακτικά, οι εγγραφές θα γίνουν εφόσον η ιστοσελίδα γίνει διαθέσιμη.

Οι υποχρεώσεις των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ:

Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων.
Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.
Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς.
Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα.
Αίτηση για εξέταση καταγγελιών.
Οργανώσεις εργοδοτών ή εργαζομένων

Οι οργανώσεις εργοδοτών ή εργαζομένων μπορούν να υποβάλλουν τα εξής στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ:

Αίτηση για διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας.
Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς.
Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα.
Αίτηση για εξέταση καταγγελιών.

Πηγή: newmoney.gr

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.