ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

«Φωτιά» οι νέες ποινές για φοροδιαφυγή!

Ποινές φυλάκισης, οι οποίες στην πλειονότητά τους υπερβαίνουν τα δύο χρόνια για διάπραξη φοροδιαφυγής, προβλέπουν οι νέες διατάξεις του ποινολογίου της εφορίας. Διευκρινίσεις για τις νέες ποινές της εφορίας ανάλογα με την κατηγορία του εγκλήματος της φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε, δίνει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.
foro

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο προσδιορίζεται το έγκλημα της φοροδιαφυγής ανά κατηγορία φόρου, καθώς και οι ποινές που επιβάλλονται ανά περίπτωση.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

1. Έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο εισοδήματος, στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.), διαπράττει, όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των παραπάνω φόρων, αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.

Αυτά τα εγκλήματα φοροδιαφυγής τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

- Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί, υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις 100.000 ευρώ και

- με ποινή κάθειρξης, εφόσον, κατά τα ως άνω, το ποσό του φόρου υπερβαίνει, τις 150.000 ευρώ.

2. Έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών, στο φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές διαπράττει, όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή αυτών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους παραπάνω φόρους, τέλη ή εισφορές, καθώς και, όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.

Το έγκλημα φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ τιμωρείται:

- Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται, υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 50.000 ευρώ και

- με ποινή κάθειρξης, εφόσον κατά τις ως άνω ίδιες προϋποθέσεις, το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

3. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στο φόρο κύκλου εργασιών, στο φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

- Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά περίπτωση, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και

- με ποινή κάθειρξης εφόσον, κατά τις ανωτέρω ίδιες προϋποθέσεις, το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς, υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

4. Έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο πλοίων, διαπράττει, όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο φόρο πλοίων και τιμωρείται:

- Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον, κατά τις ως άνω προϋποθέσεις, το εν λόγω ποσό φόρου υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις 100.000 ευρώ και

- με ποινή κάθειρξης, εφόσον, κατά τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, το εν λόγω ποσό φόρου υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις 150.000 ευρώ.

5. Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, φορολογικών στοιχείων και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων, διαπράττει, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και, όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου.

Τα ως άνω εγκλήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, (ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης αξίας συναλλαγής).

Επίσης:

- Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και

- με ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

1 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
 1. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ???
  ( Γράφαμε προεκλογικά)
  Και τώρα πρόσωπο με πρόσωπο με όσους και όσα, μας πρόσφεραν και διαψεύστηκαν.
  *Σήμερα λοιπόν, έχουμε φθάσει σε οριακό σημείο, αντιπαλότητας, ψευδολογίας, συκοφαντίας και οικονομικής αναιμίας. Ποιο είναι εκείνο το θαυματουργό πρόγραμμα που θα εφαρμόσουν οι τρείς κατ΄εξοχήν αντιμνημονιακοί, αντίπαλοι μεταξύ τους και με όλους, όλοι μαζί και καθένας χωριστά, ώστε να σωθούμε, αφού είναι οι «πατέρες’’ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ??? και εκτελεστές της εθνικής προσπάθειας για επιβίωση?
  * Πως θα πείσουν τον κόσμο να πληρώσει και αυτά ακόμη που ίσως μπορεί, όταν οι κρουνοί του λαϊκισμού έχουν πληρώσει όλα τα κενά, για κάθε εθνική και υπερεθνική προσπάθεια διάσωσης, επιβίωσης δια της προσωπικής μας συμμετοχής? Δηλαδή η καταστροφή και η χρεοκοπία που ‘’ρίζωσε’’ στον τόπο μας και με την δική τους ΑΜΕΡΙΣΤΗ συμμετοχή και συμπαράσταση, δεν τους φθάνει και νομίζουν ότι προσπαθώντας να πείσουν τον κόσμο να πληρώσει, θα καλύψουν τη δική τους ανικανότητα, έλλειψη προγράμματος, και εγκληματική επιθυμία να κυβερνήσουν?
  *Πόσο ηλίθιος θα πρέπει να είναι κάποιος για να ψηφίσει ένα εκατομμυριούχο ζάμπλουτο πολιτικό, όταν ακούς δια τηλεοράσεως, να ‘’εξορκίζεται’’ ο Καμμένος ότι δεν έχει να πληρώσει μέρος της εφορίας του, και όταν ακούς ότι έχει ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ φορολογικές παραβάσεις, σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και θέλεις να τον ‘φτύσεις’’ τουλάχιστον και όχι να τον ψηφίσεις.?

  *Αλήθεια είναι τόσο φτωχός ( εκτός τω πνεύματι), ή, μας θεωρεί όλους τόσο μαλάκες ένας αποδεδειγμένα ηλίθιος συκοφάντης? Έχει τόσα πολλά χρήματα και αρνείται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, όταν η πατρίδα μας ζητά επειγόντως χρήματα για να επιβιώσουμε, και ζητά ψήφο να κυβερνήσει τη χώρα?
  *Κι όταν ο ανθυπολιτικός κατα-καμμένος, δηλώνει αδυναμία –άρνηση πληρωμής, τότε γιατί εγώ να πληρώσω ακόμη ‘’κι αν έπειθε’’ τον κόσμο να το ψηφίσει??

  Κι όταν ο Στρατούλης που ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ,
  μου λέει ότι δεν πληρώνετε όσα πρέπει και όσα μπορείτε, πως θα με πείσετε τώρα να σας πληρώσω ΑΝ(????) οι ΗΛΙΘΙΟΙ συμπατριώτες μας πειστούν, ότι Τσίπρας-Καμμένος και χρυσοφονιάδες, μπορεί να συνεννοηθούν και να λειτουργήσουν καλλίτερα από το σημερινό χάλι Σαμαρά –Βενιζέλου???
  Και αυθόρμητα ο νούς μας επιστρέφει σε εκείνους τους πολιτικούς που θυσιάστηκαν για να μας σώσουν.
  Που είσαι Γιώργο να μας σώσεις

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.