ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη

Λ.Κατσέλη: Από τι θα εξαρτηθεί η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

Από την ταχύτητα προώθησης τεσσάρων παραμέτρων, θα εξαρτηθεί η έκβαση του κρίσιμου στοιχήματος, που συνιστά για τις ελληνικές τράπεζες η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως δε των επιχειρηματικών, όπως επισήμανε απόψε, από τη Θεσσαλονίκη, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, στην διάρκεια δείπνου που παρέθεσε η διοίκηση του ιδρύματος σε επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας.
loyka

Αναλυτικότερα, η Λούκα Κατσέλη επισήμανε ότι η έκβαση της πρόκλησης της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα προωθηθούν τα εξής:

Πρώτον, οι αναγκαίες βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού δικαίου.

Δεύτερον, η εναρμόνιση κινήτρων για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, που αφορούν τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στις τράπεζες.

Τρίτον, ο βαθμός συντονισμού και η τεχνογνωσία των τραπεζών στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων αναδιάρθρωσης που ν' ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Τέταρτον, η δυνατότητα εκχώρησης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους, είτε προς διαχείριση είτε προς πώληση.

"Αν η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων γίνει αποτελεσματικά, τότε θα απελευθερωθούν κεφάλαια τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και θα διοχετευθούν στην οικονομία για την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων" σημείωσε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας.

Αναφερόμενη γενικά στα όσα πρέπει να γίνουν για να οργανωθεί η ανάπτυξη στην Ελλάδα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι χρειάζεται βιώσιμη και ισχυρή συμμαχία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, του τραπεζικού τομέα και του κράτους, ένα νέο ισχυρό και βιώσιμο συμβόλαιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

«Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από πιστωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Έχουν ανάγκη από ένα απλό και φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα δίνει κίνητρα για επενδύσεις, καινοτομία, εξωστρέφεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Οι τράπεζες έχουν ανάγκη υγιή και βιώσιμα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια, προκειμένου να κατευθύνουν τα κεφάλαια που τους εμπιστεύονται οι καταθέτες τους.

«Το κράτος έχει μόνο να ωφεληθεί από ένα σταθερό και βιώσιμο τραπεζικό και επιχειρηματικό σύστημα, που επενδύει, είναι κερδοφόρο, παράγει έσοδα, προστιθέμενη αξία και απασχόληση.
Ένα νέο ισχυρό συμβόλαιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης επιχειρήσεων - τραπεζών - κράτους είναι επομένως ο καταλύτης για να δημιουργηθούν νέες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που όχι μόνο θα αποτρέψουν την εκδήλωση νέων κρίσεων στο μέλλον, αλλά θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επόμενε γενιές» σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι μεγάλη και κρίσιμη πρόκληση τόσο για την Εθνική, όσο και συνολικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, παραμένει η βελτίωση της ρευστότητας και της κερδοφορίας, μέσω της σταδιακής επιστροφής της καταθετικής βάσης και της επέκτασης δανειοδότησης και συμμετοχών σε κερδοφόρες δραστηριότητες. «Αυτό προϋποθέτει αποκατάσταση της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και εμπέδωση μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών - καταθετών - επιχειρήσεων - κράτους. Η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η διάδοση της ηλεκτρονικής τραπεζικής που συντελεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, που δεν θα λειτουργεί ως αντικίνητρο για την αύξηση των καταθέσεων, αποτελούν προϋποθέσεις στη σφυρηλάτηση σχέσεων εμπιστοσύνης» επισήμανε, ενώ μνεία έκανε και στην πρόκληση που συνιστά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η προετοιμασία του, ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί ανταγωνιστικά, διεθνώς, στο νέο τραπεζικό ψηφιακό τοπίο, με νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Την αποφασιστικότητα της Εθνικής Τράπεζας να στηρίξει επενδυτικές πρωτοβουλίες με δυνητικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία, υπογράμμισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, ενώ πρόσθεσε ότι η στήριξη προς την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

"Βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής μας στρατηγικής είναι η συμμετοχή μας στο νέο κύκλο επιδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στον οποίο πρωτοστατούμε, όντας η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που ενταχθήκαμε τον Μάρτιο του 2016 στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπογράψαμε τον Ιούλιο την πρώτη συμφωνία στην Ελλάδα του προγράμματος ″COSME″, που θα δώσει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να χορηγήσει εντός της επόμενης τριετίας δάνεια συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Μέσα στον Αύγουστο, ολοκληρώσαμε την πρώτη Ελληνική Τιτλοποίηση Επιχειρηματικών Δανείων από το 2007, που μας επιτρέπει να αντλήσουμε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση έως και 300 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την EBRD. Κύριος στόχος μας μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια κίνησης, καθώς και η χορήγηση νέων δανείων για επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να ωφελήσουν πάνω από 2.000 ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης" υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι η ανάκαμψη στην Ελλάδα δεν θα έρθει από μόνη της και σαν αυτόματο επακόλουθο της βούλησής μας. «Πρέπει όλες οι μεριές -η πολιτεία, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες- να αναλάβουμε δράση τόσο η κάθε πλευρά μόνη της και χρησιμοποιώντας τα μέσα της, όσο και συντονισμένα και ομαδικά. Από την τραπεζική μεριά, καλούμαστε να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη με δύο τρόπους.

Ο πρώτος, είναι και ο πιο παραδοσιακός, η διοχέτευση της ρευστότητάς μας στην οικονομία, σε δράσεις και επιχειρήσεις που αντλώντας αυτή τη ρευστότητα, θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, και κατ' επέκταση θα συνεισφέρουν θετικά στην οικονομία και την απασχόληση.

Ο δεύτερος, στον οποίο δουλεύουμε, είναι αυτό της ανάκτησης των κεφαλαίων μας και η διευθέτηση των δανείων σε καθυστέρηση. Η επιτυχημένη έκβαση αυτής της προσπάθειας θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας και στην απελευθέρωση κεφαλαίων τα οποία θα ενισχύσουν την εκ νέου χρηματοδότηση της οικονομίας» κατέληξε.

2 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
 1. dimitris 8:58 09/09/2016

  Προς Ν Βράχο , δεν ξέρω αν αισθάνεσαι οτι έσωσε την Ελλάδα αλλά τις Γαλογερμανικες τράπεζες
  σίγουρα τις έσωσε, κατά τα άλλα τρία πουλάκια κάθονταν.

 2. *Ο Γιώργος Παπανδρέου, μείωσε σε ένα χρόνο(2010)το έλλειμμα

  των 35 δις ευρώ του Καραμανλή κατά 6% του ΑΕΠ, ή κατά 40% του όλου ελλείμματος, μείωσε το χρέος κατά 15 δις ευρώ και οδήγησε την Ελλάδα , λίγο πρίν την έξοδό της στις αγορές.
  Τότε τον ΑΝΕΤΡΕΨΑΝ προδότες και αποστάτες, υπηρέτες του συστήματος .
  *Το δίλημμα Παπανδρέου να συντρίψει τους προδότες ,Η, να σώσει την Ελλάδα, είναι ένα θέμα πατριωτισμού, που μόνο λίγοι και σπάνια στην παγκόσμια ιστορίαν, θα βρεθούν να έχουν πάρει τέτοια απόφαση. Ο κάθε τυχάρπαστος και ο κάθε ‘’νοικιασμένος’’…απλός πολίτης, μπορεί να γράφει ανώνυμα και ανώδυνα, ότι επιθυμεί ή, ότι εντολές του δώσουν. Πάντως αποτελεί όνειδος η απόπειρα διαστρέβλωσης, παραποίησης ΝΟΘΕΥΣΗΣ της αλήθειας , όταν ΟΛΟΙ σχεδόν γνωρίζουν το μεγαλείο και τις ευεργετικές και σωτήριες επιδράσεις από αυτήν την μοναδική πραγματικότητα.
  Είναι τουλάχιστον ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ των…απλών πολιτών να ξεχνούν ότι σήμερα βρίσκονται υπάρχουν και..υβρίζουν μόνο και μόνο επειδή ο Γιώργος Παπανδρέου προτίμησε την σωτηρία της Ελλάδας , από την παραμονή του στην εξουσία.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.