ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εσωτερικών

Σε προδιαβούλευση το νομοθετικό πλαίσιο για την Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση

Τη συνδρομή των πολιτών στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα θέματα της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης, ζητεί το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
vern

Φιλοδοξία του υπουργείου είναι η δυνατότητα αμεσότερης επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία του κράτους καθώς και η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής αυτών.

Ενδεικτικά προτείνεται να διευκολυνθεί η πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για όλα τα θέματα που αφορούν συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και εξελίξεις για οικονομικά και κοινωνικά θέματα, όπως φορολογία, κοινωνικές παροχές, ασφάλιση, πρόνοια και αλληλεγγύη.

Στην εφαρμογή προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης που λειτουργεί πιλοτικά το υπουργείο (http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 10 Οκτωβρίου να απαντήσουν σε τέσσερα ερωτήματα που αντιστοιχούν στους σημαντικότερους στόχους πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Αυτά είναι:

1. Σε ποιες πληροφορίες/δεδομένα της Διοίκησης θα θέλατε να έχετε πρόσβαση και πώς θα τα χρησιμοποιούσατε;

2. Σε ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης θα θέλατε να έχετε συμμετάσχει ή να συμμετέχετε και με ποιο τρόπο;

3. Ποια εργαλεία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να διευκολύνουν την ενημέρωσή σας και την άσκηση ελέγχου ως προς τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών;

4. Ποιες τεχνολογικές εφαρμογές (applications) θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της δράσης της δημόσιας διοίκησης;

«Η ενεργή συμβολή κάθε ενδιαφερόμενου είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας σύγχρονης και ανοικτής δημόσιας διοίκησης, η οποία δρα στη βάση μίας ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης με τον πολίτη», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.