ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες

Βελτίωση εσόδων αλλά αύξηση μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων των τραπεζών.
trapeza

Ισχυρή βελτίωση εσόδων από τραπεζικές εργασίες κατέγραψαν στο δεύτερο τρίμηνοι οι τράπεζες. Ωστόσο το θετικό αυτό αποτέλεσμα «χάθηκε» από την αύξηση των προβλέψεων που απορρόφησε σχεδόν το σύνολο των λειτουργικών κερδών.

Συνολικά οι 4 συστημικές τράπεζες κατέγραψαν στο β’ τρίμηνο σημαντική αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των εσόδων από τραπεζικές εργασίες, έσοδα τόκων και προμήθειες.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο δεύτερο τρίμηνο της εφετινής χρήσης παρουσίασαν λειτουργικά έσοδα ύψους 2,17 δισ. ευρώ έναντι 2,09 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,5%. Η κύρια πηγή ήταν τα καθαρά έσοδα τόκων, τα οποία ανήλθαν στο β΄ τρίμηνο στα 1,76 δισ. ευρώ έναντι 1,74 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Η ενίσχυση των επιτοκιακών κερδών είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων, καθώς μετά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, ουσιαστικά τα λεφτά είναι κλειδωμένα στις τράπεζες και ανταγωνισμός δεν υφίσταται. Τα επιτόκια καταθέσεων είναι περίπου κατά 50% χαμηλότερα σε σχέση με αυτά ένα χρόνο πριν.

Μεγάλη αύξηση κατά 11% κατέγραψαν τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία συνολικά για τις 4 τράπεζες ανήλθαν στα 267 εκατ. ευρώ έναντι 240 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η αύξηση των εσόδων από προμήθειες οφείλεται κυρίως στη μείωση των προμηθειών που κατέβαλαν οι τράπεζες για τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ και ΙΙΙ) αλλά και στη σημαντική αύξηση των προμηθειών από την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επηρεάστηκαν θετικά και από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη: την πώληση της συμμετοχής τους στη Visa, αλλά και κέρδη από την πώληση ομολόγων EFSF στην ΕΚΤ.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν σχεδόν σταθερές και ανήλθαν στο 1,115 δισ. ευρώ έναντι 1,114 δισ. στο τέλος Μαρτίου, εικόνα που αναμένεται να βελτιωθεί στα επόμενα δύο τρίμηνα λόγω της υλοποίησης των προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων αλλά και της περαιτέρω συρρίκνωσης του δικτύου καταστημάτων. Η βελτίωση των λειτουργικών εσόδων σε συνδυασμό με τα έκτακτα κέρδη αλλά και τη συγκράτηση των δαπανών οδήγησε στην ισχυρή αύξηση των λειτουργικών κερδών πριν από προβλέψεις, κατά 12%, και τα οποία ανήλθαν στο 1,18 δισ. ευρώ.

Εδώ, όμως, τελειώνουν τα καλά νέα για τις τράπεζες, καθώς η εύθραυστη κατάσταση του δανειακού χαρτοφυλακίου, τις υποχρέωσε σε περαιτέρω αύξηση προβλέψεων για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, «καίγοντας» τη λειτουργική κερδοφορία.

Οι συστημικές τράπεζες στο β΄ τρίμηνο διενήργησαν προβλέψεις 1,05 δισ. ευρώ έναντι 877 εκατ. στο α΄ τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 19%. Αν και το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε αξιοσημείωτη βελτίωση στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς μειώθηκαν κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 211 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο και κατά +622 εκατ. στο τέταρτο τρίμηνο του 2015, οι τράπεζες υποχρεώθηκαν σε αύξηση προβλέψεων τόσο λόγω της περίπτωσης Μαρινόπουλου αλλά και των αυξανόμενων ρυθμίσεων, καθώς η χαμηλή πτήση της οικονομίας οδηγεί ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σε ρυθμίσεις δανείων προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.