ΕΛΛΑΔΑ

25 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι πέντε (25) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:
okana

Νομός Αττικής Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 2 θέσεις
Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Φαρμακοποιοί ΠΕ : 1 θέση
Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Θεραπευτές ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ : 3 θέσεις
Κοινωνιολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 4 θέσεις Ν
Νομός Δράμας – Δράμα Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Καβάλας – Καβάλα Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:

Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Τρικάλων – Τρίκαλα Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Ροδόπης – Κομοτηνή Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:

Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Ηλείας – Πύργος Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις
Οι υποψήφιοι, για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα Για την Προκήρυξη : 2436/12.10.2016 Πόλη : Θέση : (αναλυτικά η ειδικότητα)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 17.10.2016 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 10.11.2016 ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 17.10.2016 ή που θα υποβληθούν μετά την 10.11.2016, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.