ΕΛΛΑΔΑ

Αϊτή - Ελλάδα: Μία ξεχωριστή σχέση

Ο τυφώνας Μάθιου σάρωσε στο πέρασμα του την Αϊτή αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 900 νεκρούς στη χώρα της Καραϊβικής, μια χώρα που παρά τα χιλιάδες χιλιόμετρα που μας χωρίζουν έχει μία πολύ ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα που λίγοι γνωρίζουν.
haiti2

Το κράτος της Αϊτής βρίσκεται στις Αντίλλες της Καραϊβικής και μοιράζεται με τη Δομινικανή Δημοκρατία το νησί που επισκέφθηκε και βάφτισε Ισπανιόλα το 1493 ο Χριστόφορος Κολόμβος.

Κατά τον 16ο αιώνα οι λευκοί έφερναν δούλους από την Αφρική στο νησί ενώ στο τέλος του 17ου αιώνα η Αϊτή κατοικήθηκε κατά κύριο λόγο από Γάλλους οι οποίοι ίδρυσαν και το Πορτ -ο- Πρενς, τη σημερινή πρωτεύουσα της χώρας.

Η ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα

Λίγοι γνωρίζουν ότι η Αϊτή είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Κάποια χρόνια πριν ο δικός της απελευθερωτικός αγώνας είχε φέρει αποτέλεσμα καθώς οι κατά κύριο λόγο νέγροι κάτοικοι της κατάφεραν να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους από τη Γαλλία.

Η εμπειρία αυτή έδωσε λοιπόν το κίνητρο στους Αϊτινούς να βοηθήσουν τους Έλληνες παρά την κατεστραμμένη από την επανάσταση οικονομία τους. Για να βοηθήσει την Ελλάδα η Αϊτή έστειλε στο Παρίσι, στον Αδαμάντιο Κοραή, τόνους καφέ με στόχο να πουληθούν και να αγοραστούν όπλα για την ελληνική επανάσταση. Επίσης είχαν σταλεί 100 εθελοντές στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ελλάδας οι οποίοι πέθαναν όμως και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Η στήριξη της Αϊτής στην Ελλάδα φαίνεται και από την επιστολή του τότε Αϊτινού προέδρου προς τους Έλληνες η οποία διασώζεται στο βιβλίο του φιλικού και αγωνιστή του ’21, Ιωάννου Φιλήμονος:

Το γράμμα του Προέδρου της Αϊτής:

Ελευθερία… Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.
Μία  τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.
Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.
Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας
ΒΟΓΕΡ

1 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
  1. SPARTA. 22:40 08/10/2016

    Την Αιτή την χτυπούν συχνά τυφώνες όπως ο τυφώνας ΜΑΘΙΟΥ.Την Ελλάδα την χτύπησε μια και καλή ο πιό δυνατός και καταστροφικός τυφώνας αυτός της σαπιοκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.