ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική: Επιστροφή στα κέρδη το γ' τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 23 εκ. ευρώ έναντι ζημιών κατάγραψε η Εθνική Τράπεζα για το γ' τρίμηνο, έναντι του προηγουμένου με σημαντικό στοιχείο επίσης για τον όμιλο η αισθητή μείωση των κόκκινων δανείων.
ethnikitrapeza

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της ΕΤΕ έχουν μειωθεί κατά 1,9 δισ συνολικά από την αρχή του έτους ενώ σε τριμηνιαία βάση υπολογίζεται πως υποχώρησαν κατά 1 δισ ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ομίλου:

- Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 150 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 46,4% (44,2% σε επίπεδο Ομίλου). Το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,8% στην Ελλάδα (+180 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 56,3% σε επίπεδο Ομίλου (+200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), το υψηλότερο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου

- Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 35,4% στην Ελλάδα (34,1% σε επίπεδο Ομίλου).

- Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ανερχόμενος σε 74,5% στην Ελλάδα (72,9% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

- Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε σε 201 μ.β. το Γ' Τρίμηνο του 2016 (198 μ.β. το εννιάμηνο του 2016).

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα ανήλθαν σε €403 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, θετικά επηρεαζόμενα από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (-10μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και την περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA (-€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση)

- Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 10 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενο σε 284 μ.β. στην Ελλάδα (293 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου, +8 μ.β. σε τριμηνιαία βάση)

- Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €44 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του κόστους από χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ

- Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, ενώ μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση το εννιάμηνο του 2016. Το επικείμενο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες σημαντικά μέσα στο 2017

- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση σε €205 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, καθώς η μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας αντισταθμίστηκε από τα χαμηλά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, λόγω της επίπτωσης των χαμηλότερων επιτοκίων στα αποθεματικά

- Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €23 εκατ. το Γ' τρίμηνο του 2016 έναντι ζημιών ύψους €23 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τις θετικές τάσεις στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη (κέρδη μετά από φόρους ύψους €28 εκατ. το Γ' εξάμηνο του 2016, ενισχυμένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση)

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.