ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κύριοι στόχοι της Δημοσιονομικής Πολιτικής

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός ..."δίκαιης" λιτότητας

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Χουλιαράκης κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
proypologism;ow

Για το 2017 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,7% έναντι αρνητικού ρυθμού 0,3% το 2016, ενώ αποκλιμάκωση αναμένεται να σημειώσει και ο δείκτης της ανεργίας από 21,8% στο 20,6% φέτος.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 176,5% του ΑΕΠ παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το 2016 που θα διαμορφωθεί στο 180,3% του ΑΕΠ. Ωστόσο. προβλέπεται να αυξηθεί σε απόλυτα μεγέθη και να ανέλθει στα 319,2 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 315,4 δισ. ευρώ το 2016.

Την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου, θα αρχίσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η συζήτηση του Προϋπολογισμού του Κράτους για το οικονομικό έτος 2017, όπως ανακοίνωσε στο σώμα των βουλευτών ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης.

Η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις, ενώ η συζήτηση στην ολομέλεια θα αρχίσει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 κατέθεσε για λογαριασμό της κυβέρνησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης, διευκρινίζοντας ότι μαζί με τον τόμο που αναφέρεται στις φορολογικές δαπάνες, κατέθεσε και τις Εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών Φορολογίας και φορολογικών ελέγχων, Τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, Διοίκησης και δημοσιονομικών ελέγχων, καθώς και τις δηλώσεις του Άρθρου 8 του Νόμου 2362/1995.

Οι κύριοι στόχοι της Δημοσιονομικής Πολιτικής του έτους 2017, όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού, είναι:

  • Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και να καταστεί δυνατή η έξοδος της από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής το ταχύτερο δυνατό και
  • Ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους προσαρμογής και η κοινωνικά δίκαιη κατανομή του οφέλους της ήδη δρομολογημένης ανάκαμψης.

Πιο συγκεκριμένα, το 2017 προβλέπεται ότι θα υπερκαλυφθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 1.75% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά την οποία η Κυβέρνηση θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους της, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στην σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση στον τομέα των φορολογικών εσόδων.

Πέρα ωστόσο από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τους περιορισμούς που απορρέουν από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, θεμελιώδης προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση και θωράκιση της κοινωνικής προστασίας και η τόνωση των δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό ο προϋπολογισμός του 2017 ενσωματώνει μία σειρά από κρίσιμες παρεμβάσεις:

Την πλήρη επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (KEA) με πιστώσεις που ανέρχονται σε 760 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

Την ενίσχυση των τομέων της Υγείας και Περίθαλψης, της Παιδείας και της Κοινωνικής Προστασίας με την επιπλέον πρόβλεψη 300 εκατ. ευρώ, που θα διατίθενται για την κάλυψη αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες εγγεγραμμένες πιστώσεις.

Την συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ για τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με προκαθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Την αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ, ώστε να αντισταθμιστεί πλήρως η προβλεπόμενη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

 

Διαβάστε αναλυτικά:
Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Καταθέτουμε προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2017, έχοντας λάβει υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη επί του Προσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο θετικός ρυθμός μεγέθυνσης που σημειώθηκε το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, και η υπέρβαση των προβλέψεων του Προϋπολογισμού του 2016 αποτελούν ενδείξεις πως το τρέχον έτος είναι έτος καμπής για την ελληνική οικονομία.

Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, τη δημοσιονομική επέκταση μέσω της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ, αλλά και την προσδοκία εκκαθάρισης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς και στη βαθμιαία, ασφαλή, αλλά και ταχεία, άρση των περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων.

Τα αισιόδοξα μακροοικονομικά στοιχεία όμως, δεν πρέπει να προκαλούν τον εφησυχασμό. Η Ελληνική Οικονομία παραμένει στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, ενώ επιπλέον δέχεται τις επιδράσεις ενός διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και ευμεταβλητότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος για το 2017 παραμένει η διαφύλαξη της δημοσιονομικής ισορροπίας ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, εξίσου σημαντικός στόχος παραμένει ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους προσαρμογής αλλά και η δίκαιη κατανομή του οφέλους που προκύπτει από την ήδη δρομολογημένη οικονομική ανάκαμψη.

Η Οικονομική Στρατηγική της Κυβέρνησης παραμένει σταθερή και περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες. Την ολοκλήρωση κατά το ταχύτερο δυνατό και με επιτυχία του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής ώστε να καταστεί εφικτή η έξοδος της Ελλάδας από αυτό και δεύτερον την περιφρούρηση και επιπλέον ενίσχυση των θεμελιωδών κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Προϋπόθεση ωστόσο για την επιτυχή σύζευξη δημοσιονομικής πειθαρχίας και κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί η διατήρηση υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης που ενισχύουν την δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων που αποτελούν προτεραιότητα της Κυβέρνησης για το έτος 2017.

Ο Προϋπολογισμός επομένως, κατατίθεται σε ένα αισιόδοξο περιβάλλον που παραμένει ωστόσο γεμάτο διεθνείς και εσωτερικές προκλήσεις. Αποτελεί υπό αυτήν την έννοια ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της εξόδου της χώρας από τους περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί, καθώς επίσης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου. Σας καλούμε έπειτα από ένα γόνιμο και ειλικρινή διάλογο, να εγκρίνετε το Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2017.

Αθήνα, Νοέμβριος 2016

Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών

Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.