ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα χάσουν μελλοντικά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ

Προβληματισμός στις τράπεζες για το σχέδιο ανταλλαγής ομολόγων

Κέρδη ύψους 1,2 δισ. ευρώ θα χάσουν οι εγχώριες τράπεζες αν τελικά προχωρήσει το σχέδιο για την αντικατάσταση των ομολόγων EFSF που κατέχουν στα χαρτοφυλάκιά τους με άλλους τίτλους σταθερού επιτοκίου. Η ανταλλαγή των ομολόγων αυτών με άλλους τίτλους σταθερού περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων που επεξεργάζεται ο ESM με στόχο την βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του εγχώριου δημόσιου χρέους και προκαλεί την αντίδραση των διοικήσεων των τραπεζών οι οποίες θεωρούν ότι για άλλη μια φορά επιδιώκεται μια εύκολη πολιτική λύση σε βάρος του τραπεζικού συστήματος.
trapeza

Πρόκειται για ομόλογα συνολικού ύψους άνω των 30 δισ. ευρώ που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και τα οποία τους έχουν δοθεί στο πλαίσιο των ανακεφαλαιοποιήσεων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ομόλογα ύψους 32 δισ. ευρώ αποτιμώνται σε ιστορικές τιμές και η ΕΚΤ έχει κατ’ επανάληψη εμποδίσει τις τράπεζες από το να τα αποτιμήσουν σε τρέχουσες τιμές οπότε και θα εμφανίζονταν τα σχετικά κέρδη. Έτσι τυχών αντικατάσταση των τίτλων με άλλους δεν θα επιφέρει αρνητικό αποτέλεσμα στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών (κάτι που είχε γίνει τόσο με το PSI όσο και αργότερα με την επαναγορά των ομολόγων). Οι τράπεζες θα λογιστικοποιήσουν κέρδη ύψους 1,2 δισ. ευρώ σταδιακά όταν τους επιτραπεί να τα αποτιμήσουν σε τρέχουσες τιμές. Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι πρόκειται μια σημαντική πηγή εσόδων και μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία δεδομένου ότι την επόμενη τριετία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον τεράστιο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ. Επιπλέον σημειώνουν ότι η ικανοποιητική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια είναι προϋπόθεση για την αξιοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου που σήμερα αντιστοιχεί σε μεγάλο τμήμα της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών.

Από την άλλη πλευρά αναλυτές σημειώνουν ότι η ανταλλαγή των ομολόγων  EFSF των τραπεζών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά καθώς δεν θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στα κεφάλαιά τους ενώ το γενικότερο όφελος, για την οικονομία και κατ’ επέκταση τις τράπεζες, θα είναι πολλαπλάσιο αν αντιμετωπιστεί, έστω και με βραχυπρόθεσμα μέτρα, το πρόβλημα του χρέους και ενισχυθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη για τη χώρα.

Το 2016 οι τράπεζες φαίνεται πως επιστρέφουν σε αναιμική κερδοφορία μετά από 7 χρόνια εξαιρετικά υψηλών ζημιών. Η επιστροφή σε κερδοφορία γίνεται δυνατή κυρίως λόγω της μείωσης των προβλέψεων καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φαίνεται πως σταθεροποιούνται. Σημειώνεται ότι η τελευταία χρήση, ουσιαστικής, κερδοφορίας ήταν το 2008 για τις τράπεζες. Το 2009, τα προ φόρων αποτελέσματα, έκλεισαν ουσιαστικά στο μηδέν (2 εκατ. ευρώ) και έκτοτε ακολούθησε κατάρρευση: στην 6ετία 2010 - 2015 οι τράπεζες κατέγραψαν ζημιές ύψους 68,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο τράπεζας και ζημιές ύψους 63,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, αποτελέσματα που δεν έχουν προηγούμενο.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.