ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην πρώτη Γενική Συνέλευση

ΟΛΠ: Διαφωνία ΤΑΙΠΕΔ-Cosco

Η… υποψία κόντρας μεταξύ Cosco και ΤΑΙΠΕΔ, η εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου ενός νέου μέλους, εμπειρότατου στελέχους της λιμενικής βιομηχανίας και η παρέμβαση του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού, Γιώργου Ανωμερίτη ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την πρώτη Γενική Συνέλευση του ιδιωτικοποιημένου ΟΛΠ. Επίσης εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2016, το οποίο, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ανέρχεται σε 0,0892 ευρώ ανά μετοχή.
OLP

Από τα εννέα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν τα εννέα πρώτα ενώ υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ ΟΛΠ/Cosco με το ΤΑΙΠΕΔ που είναι μέτοχος όσο αφορά το 10ο θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριληφθούν η ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ως τόποι συνεδρίασης του Δ.Σ.».

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, φάνηκε ότι είχε προκύψει κάποιο ζήτημα όταν οι δικηγόροι και ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ στο Δ.Σ. του ΟΛΠ Αθανάσιος Λιάγκος βγήκαν από την αίθουσα. Όταν επέστρεψαν ζήτησαν να γίνει ολιγόλεπτη διακοπή πριν συζητηθεί το 10ο θέμα.

Όταν ξεκίνησε και πάλι η συνεδρίαση ο Αθ.Λιάγκος διάβασε επιστολή της προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, Λίλας Τσιτσογιαννοπούλου με την οποία ζητούσε ως δικαιούται το Ταμείο ως μέτοχος την αναβολή συζήτησης του 10ου θέματος το οποίο προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 28 Ιουλίου. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει επι της αρχής αντίρρηση για την πραγματοποίηση έκτακτων συνεδριάσεων του ΔΣ στην αλλοδαπή αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν οι νομικές παράμετροι και να αξιολογηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες της εταιρείας.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε την αναβολή, ενώ η πλευρά της Cosco επεσήμανε ότι το θέμα είχε την έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ επί προεδρίας του Στέργιου Πιτσιόρλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «newmoney.gr» η πλευρά της Cosco θα διαβεβαιώσει το ΤΑΙΠΕΔ ότι εν πρόκειται να αλλάξει έδρα η εταιρεία.

Σημαντική ήταν η εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου που θα ασχοληθεί με όλα τα σημαντικά θέματα του ΟΛΠ, προσλήψεις. Συμβάσεις εργασίας, επενδύσεις κλπ, του Νίκου Αρβανίτη ενός εμπειρότατου στελέχους της διεθνούς λιμενικής βιομηχανίας ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό με θητείες σε υψηλόβαθμες θέσεις Ανωνύμων Εταιρειών

Όσο αφορά την παρέμβαση του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Γιώργου Ανωμερίτη αφορούσε κυρίως το θέμα της έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Ο Γιώργος Ανωμερίτης επεσήμανε: «O ΟΛΠ ελέγχει την ΣΕΠ (θυγατρική της Cosco). Όμως οι δύο εταιρείες έχουν τον ίδιο Ελεγκτή. Δεν μπορεί ο ίδιος Ελεγκτής να ελέγχει και την ΣΕΠ και την Cosco. Αυτό το θέμα θα μας εκθέσει ως εταιρεία αύριο στην κοινή γνώμη».

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ο.Λ.Π Α.Ε πραγματοποιήθηκε με ποσοστό απαρτίας 85,56% .

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. Wan Min τόνισε:

«Το 2016 αναμφίβολα αποτελεί έτος αναφοράς για την ΟΛΠ Α.Ε. καθώς πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 51% του συνόλου των μετοχών του στον όμιλο της COSCO Shipping. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 103,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,6 %, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11 εκ. με το καθαρό αποτέλεσμα να εμφανίζεται βελτιωμένο σχεδόν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας παρά την αρνητική συγκυρία».

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt Fu Chengqiu επεσήμανε:

“Το 2016 η νέα Διοίκηση του ΟΛΠ διασφάλισε την ομαλή μετάβαση και αναδιοργάνωση της Εταιρείας και προετοίμασε την υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος. Το 2017 αποτελεί την πρώτη χρονιά οικοδόμησης και ανάπτυξης του νέου ΟΛΠ”.

Τα εννέα θέματα που υπερψηφίστηκαν είναι:

1.Έγκριση εκλογής μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων δυνάμει των υπ' αριθμ. 169 και 170 αποφάσεων ΔΣ της 10-08-2016 και ορισμός τρίτου ανεξάρτητου μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.

2.Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017 και ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου λόγω της αντικατάστασης.

3.Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

4.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2.

5.Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

6.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.α) Έγκριση των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του Ν. 2190/1920, β) Έγκριση των ετήσιων αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2017.

8.Επικύρωση απόφασης ΔΣ 9/16-02-2017 αναφορικά με τη νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών Δ.Σ.

9.Τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας).

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.